Kvalita na každém kroku

Společnost Viessmann není nutné představovat. V SRN byla založena již v roce 1917 a do České republiky dováží vytápěcí techniku od roku 1994. Ve svém vedení má již třetí generaci rodinných příslušníků, kteří společnost úspěšně vedou a v současné době je v čele Dr. Martin Viessmann. Společnost zaměstnává 6 800 pracovníků v Německu, Francii, Kanadě, Polsku a Číně a je zastoupena v 33 zemích. Obrat společnosti byl v roce 2003 1,06 miliard Euro.

Společnost Viessmann má zastoupení i v České republice, kde si koncoví zákazníci a další odběratelé velmi rychle zvykli na její kvalitní vytápěcí techniku v klasickém i kondenzačním provedení. Kromě kotlů a tepelných čerpadel se Viessmann věnuje také solární technice, která je rovněž na špičkové technologické úrovni.

Přitažlivost solární techniky

Solární technika má u nás ještě velmi daleko k tomu, abychom mohli říci, že se dobře využívá v energetice budou. Sluneční kolektory ve špičkové kvalitě od společnosti Viessmann mohou využít až 60% dopadající energie např. k ohřevu teplé užitkové vody, případně k vytápění bazénu nebo domu. Při vědomí, že takové množství energie je čerpáno zadarmo ze Slunce, stojí jistě za zamyšlení, proč není tato energie využívána více.

Intenzita slunečního záření není v naší republice pravidelná a kolísá s ročním obdobím. Přesto 60% z celkové celoroční domovní spotřeby energie na ohřev TUV lze pokrýt (darovanou) energií ze slunce. To je pro každého velmi lákavé už dnes a tím spíše zítra. Kromě toho, z pohledu ekologie, se tímto způsobem - dík využití solární tepelné energie namísto plynu - sníží únik oxidu uhličitého průměrně o 750 kg CO2 na rodinu a rok. Při myšlence, kolik tohoto skleníkového plynu je vypouštěno do ovzduší pouze pro jeden rodinný dům, kolik uvolňuje celé město, republika a elá naše civilizace, docházíme k číslu, které bere dech - cca 20 gigatun CO2 za rok1. Přestože značná část tohoto množství je spotřebována rostlinami (ekologové tomuto úbytku říkají propady CO2) a pohlcena oceány, její nezvládnuté přírůstky mohou, podle některých tvrzení, způsobit nevratvé celoplanetární klimatické problémy. V každém případě, ať už se prokáže ten či onen vliv oxidu CO2 na planetární klima (žádný důkaz zatím není), je nesporné, že šetrnou spotřebou fosilních paliv lidstvo nic nepokazí.

Solární technika Viessmann a její novinky

Solární kolektor Vitosol 100 přesvědčí atraktivním poměrem pořizovací ceny a výkonu. Díky měděnému absorbéru s novým vysoce selektivním sol-titanovým povlakem je využití sluneční energie ještě efektivnější, než u prosté mědi. Korozivzdorné materiály jako ocel, hliník, měď a speciální solární 3,2 mm silné sklo uložené v nekonečném těsnění zajišťují, že účinnost zůstává zachována velmi dlouho. Výsledkem je, že sníh, déšť, kroupy či mráz tyto solární kolektory ani v nejmenším nepoškodí.

Nový design - nové barvy

Velkou šanci pro svobodnou tvůrčí práci architekta nabízí široká paleta barev, ve kterých jsou vyráběny solární kolektory Vitosol 100. Díky různým barvám a atraktivnímu designu nabízí Vitosol 100 nové možnosti jak navzájem barevně sladit solární kolektory s barvou střechy, fasády nebo dokonce jak navrhnout a sladit barevné řešení stavby s okolním prostředím. Zejména nové kryty okrajů umožňují plynulý přechod mezi plochou kolektoru a střechou. Kryty okrajů jsou k dodání jako příslušenství pro dokončení montáže.

Rámy kolektorů a nové kryty okrajů jsou standardně dodávány v hnědé barvě. Na vyžádání jsou rámy a kryty dodávány v různých odstínech RAL, díky tomu je možné barevné sladění kolektoru s odstínem střechy. Tak se solární kolektor stává integrovaným prvkem ve vzhledu celé střechy.

Vitosol 200

Vakuový trubicový kolektor s přímým průtokem potažený sol-titanovou vrstvou je určen k ještě účinnějšímu využití sluneční energie. Solární trubice kolektoru Vitosol 200 lze radiálně natočit do optimální polohy ke slunci. Vitosol 200 je vysoce výkonný kolektor, ideální pro montáž nezávislou na poloze. Může se dokonce bez stojanu položit na plochou střechu nebo namontovat svisle na fasádu.

Vitosol 300

Jde o vakuový trubicový, vysoce výkonný kolektor špičkové třídy pro využití solární energie na osvědčeném principu Heatpipe. Je vhodný nejen pro ohřev pitné vody a vody bazénu, ale také pro podporu vytápění obytných prostor.

U systému Heatpipe neprotéká solární medium přímo trubicí. Ve speciálním absorbéru cirkuluje nosné medium, které se při solárním záření odpařuje a předává teplo přes výměník tepla solárnímu mediu. Vysoké účinnosti je zde dosaženo velkým zvýšením kapacity nosného média o jeho výparné teplo a zároveň také rozšířením spektra absorbovaného slunečního záření. Vakuové trubice u těchto kolektorů dokáží získat tepelnou energii také při nepřímém (rozptýleném neboli difúzním) slunečním záření, tedy když je pod mrakem.

Solární kolektory Vitosol 300 instalované na střeše domu. Tyto kolektory pracují na principu Heatpipe a vyznačují se vysokou účinností. Získávají teplo i z nepřímého (rozptýleného) slunečního světla, když je „pod mrakem“.

Součástí dodávky slunečních kolektorů mohou být také další doplňky k sestavení otopného systému. Jsou to zásobníkové ohřívače vody ve špičkovém provedení, které mají dvě topné spirály. Horní je vytápěna v případě potřeby kotlem, který dodává chybějící energii při krátkém osvitu sluncem a spodní je vytápěna slunečním kolektorem. Je samozřejmostí, že plášť i topné spirály zásobníku jsou v provedení nerezovém nebo s dvojitou antikorozní vrstvou smaltu, která na dlouhou dobu ochrání zásobník TUV.

Všechna uvedená solární zařízení a také níže uvedené kondenzační kotle získaly prestižní ekologickou značku "Modrý anděl". Kromě vysoké účinnosti a úrovně ochrany životního prostředí se všechny výrobky vyznačují vysokou kvalitou, spolehlivostí, provozní bezpečností a dlouhou životností.

{Spočítejte si Celodenní dopad sluneční energie na zadanou sklonitou plochu anebo Intenzitu slunečního záření, které v dané chvíli dopadá zvolenou sklonitou plochu

Vytápěcí technika Viessmann

Kromě solární techniky se můžeme zmínit také o tepelné technice, která je nosným programem společnosti. Viessmann nabízí kompletní řadu plynových a olejových kotlů od malých výkonů k vytápění bytů a rodinných domů přes kotle pro vytápění komerčních prostor a hal až po průmyslové kotle do výkonu 15 MW. V poslední době jsou ve velké míře vyráběny kondenzační kotle, které mají hořák a spalovací komoru z nerezu a tím se opět řadí mezi špičku výrobců kotlů. Nerezové spalovací komory není nutno tak často čistit od pevných usazenin. Dlouhodobě udržitelná čistota přináší vyšší účinnost, která se v tomto případě pohybuje skutečně kolem 109 %. Tyto úspory jsou viditelné všude a hlavně u kotlů vyšších výkonů, které se používají k vytápění komerčních prostor. Čím vyšší výkon kotle, tím vyšší je úspora. Účinnost 109 % vzniká využitím teploty spalin, které se předáním svého tepla ochladí a takto získané teplo se efektivně využije k předehřevu topné vody. Do komína či odtahu odchází spaliny podstatně chladnější než u běžných kotlů. Je to tedy úspora navíc, která minimalizuje komínovou ztrátu.

Plynové kondenzační kotle o výkonu 4,2 až 264 kW jsou pouze malou částí výrobního programu společnosti VIESSMANN, zato velmi důležitou. Zde jsou v nabídce kondenzační kotle pro vytápění bytů a rodinných domů.

Vitodens 200. Plynový kondenzační závěsný kotel s modulovaným nerezovým cylindrickým hořákem. Jmenovitý tepelný výkon 8,8 až 26,0 kW.

Vitodens 300. Závěsný plynový kondenzační kotel s modulovaným hořákem MatriX-compact a topnou plochou Inox-Radial, jmenovitý tepelný výkon 4,2 - 35,0 kW.

Vitodens 300. Závěsný plynový kondenzační kotel s modulovaným kompaktním hořákem MatriX- compact a topnou plochou Inox-Radial, jmenovitý tepelný výkon 49 až 66 (264) kW.

Vitodens 333. Kompaktní plynový kondenzační kotel s integrovaným 86 l zásobníkem vody se systémem nabíjení (akumulace tepla), jmenovitý tepelný výkon 4,2 až 26 kW.

Vitodens 343. Kompaktní topná centrála s kombinací plynového kondenzačního kotle a solárního zařízení, topný výkon 4,2 až 13,0 kW (16,0 kW na ohřev pitné vody).

Uvedené kotle jsou malých rozměrů a tedy vhodné k umístění do předsíní, koupelen, případně kuchyní. Tomu odpovídá také vzhled kotlů i jejich minimální hlučnost. Kotel může být v jedné řadě vedle kuchyňské linky a svým vzhledem nebude působit rušivě. V některých případech dodatečné montáže může být nejlepším kusem „nábytku".

Viessmann - evropská firma budoucnosti

Společnost Viessmann vykročila směrem k naplnění myšlenky trvale udržitelného rozvoje a sice intenzivním vývojem a samozřejmě výrobou vysoce pokrokových výrobků. Ty jsou skrze projektanty a montážní firmy k dispozici každému, kdo chce šetřit peníze za nákup energie a není mu lhostejná ani ochrana životního prostředí. Vytápěcí techniku Viessmann lze instalovat do novostaveb i do starších domů, např. při rekonstrukcích otopné soustavy nebo celého domu.

Kondenzační kotel Vitodens 300 s modulovaným kompaktním hořákem MatriX- compact a topnou plochou Inox-Radial, jmenovitý tepelný výkon 4,2 až 35 kW.

Vysoká kvalita výrobků Viessmann začíná být i u nás pověstná a neplyne už jen ze stránek katalogů, v nichž lze obdivovat výrobky s vysokými technickými a ekologickými parametry, ale také už i z velkého množství realizací a spokojených uživatelů.

V zemi svého původu - Německu - patří společnost Viessmann nejen k průkopníkům špičkových technologií, ale slouží také jako příkladný model prosperujícího a přitažlivého zaměstnavatele. Za příklad je zde dávána vysoká úroveň komunikace mezi majitelem firmy, vedením a dalšími pracovníky, vysoká účast zaměstnanců na výrobním, řídícím a inovačním procesu, péče o vysokou odbornou úroveň zaměstnanců (a tudíž o jejich konkurence schopnost na trhu práce), bezpečnost práce a vysoká sociální úroveň lidí. Špičková technologie výroby, rychlé inovace a nová řešení jsou zde zdrojem trvale rostoucího zájmu o výrobky a tedy i zdrojem dlouhodobých jistot pro zaměstnance, jejíchž počet se stále rozrůstá. Viessmann znamená také dobrý a stabilní zdroj obživy pro projektanty, instalatéry a montážní firmy, pro které společnost pořádá pravidelná školení.

Závěr

Z nabídky novinek je patrné, že společnost Viessmann pamatuje na všechny možné varianty řešení otopné soustavy. Viessmann znamená, že si je možné vždy vybrat např. kotel a (případně i) bivalentní zdroj vytápění a tomu odpovídající zařízení, které se budou hodit pro konkrétní využití v bytě nebo domě, ale i ekonomickému a ekologickému cítění uživatelů. Zkrátka řešení „na míru". U velkých kondenzačních kotlů s vysokými výkony a pro velké budovy nebo výtopny je situace stejná a i zde si je možné velmi dobře vybrat kotel takřka na míru.

Kromě solární techniky a kondenzační techniky na plyn nabízí společnost Viessmann kotle na jiná paliva - tekutá i pevná - v obyčejném a je-li to možné i kondenzačním provedení. Dále v sortimentu firmy nalezneme tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy, zásobníkové ohřívače vody, kompaktní topné centrály pro nízkoenergetické a pasivní domy, větrací systémy pro obytné prostory, výměníky tepla a regulační techniku.

Viessmann - to je úplné řešení otopné soustavy a ohřevu užitkové vody pro malé i velké stavby. Vše ve vysoké kvalitě, sofistikovaném provedení a s ohledem na úsporu energie a ochranu životného prostředí.

Minutová nabídka

Literatura a zdroje:
[1] Noskievič, Pavel: Energetika a klimatické změny, Stavebnictví a interiér, ročník 14, č. 11/2005, str. 66, http://www.stavebnictvi3000.cz/cl.php?ID=1652.
[2] Taylor, F. W.: Skleníkový efekt a změna klimatu, Československý časopis pro fyziku, Fyzikální ústav AV ČR, 52/2002,s.108-123, ISSN 0009-0700.
[3] Mikula, Pavel: Jaderná energetika a trvale udržitelný rozvoj, Internetový portál Agronavigátor, Ústav zemědělských a potravinářských informací, vydáno: 7. 9. 2004, http://www.agronavigator.cz/default.asp?typ=1&val=29030.

1 Čerpáno z podkladů společnosti Viessmann
2 Emise oxidu uhličitého do ovzduší, jejich rozptyl v atmosféře a následující pohlcování zemským povrchem jsou součásti složitého a dosud bilančně ne zcela jasného uhlíkového cyklu planety, v němž se ročně vyměňuje zhruba 60 Gt uhlíku mezi atmosférou a pevninou, 90 Gt mezi atmosférou a povrchem oceánů a 100 Gt mezi povrchem a hlubinami oceánů [2]. Roční příspěvek oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv do atmosféry představuje 5,5 Gt uhlíku, tedy o něco více než 20 Gt oxidu uhličitého (stav v roce 1990). Některé zdroje uvádějí, že světové emise CO2 ze spalování fosilních paliv vzrostou na 45 Gt CO2/rok v roce 2030 [3]. Není bez zajímavosti, že současná lidská populace vydýchá do ovzduší ročně 2 až 3 Gt oxidu uhličitého. Čerpáno z [1].

Autor: Jan Kuchař
Foto: Archiv firmy Viessmann