Lávka přes městský ostrov v Písku je otevřena

Lávka přes městský ostrov v Písku, která je oblíbeným místem pěších i cyklistů při cestě z jednoho břehu řeky Otavy na druhý, je od 21. června opět otevřená.

Během celkové rekonstrukce trvající čtyři měsíce, byly vyměněny pochozí fošny mostovky, poškozené ocelové nýtované prvky a opravena ložiska mostní konstrukce. Ocelová konstrukce byla otryskána a nově natřena. Součástí akce bylo přeložení veškerých sítí vedoucích podél lávky a oprava betonového mostku v Ostrovní ulici. Rekonstrukci 92 let staré lávky realizovala firma Metrostav.

Kvůli nevhodným klimatickým podmínkám na začátku stavby, které nebylo možné předvídat, se o deset dní prodloužila doba realizace stavby. „Při důkladné prohlídce nosných konstrukcí lávky byly diagnostikovány korozní úbytky na jednotlivých ocelových prvcích v rozsahu 25 až 60 procent. Bylo zjištěno, že únosnost lávky je stále dostačující, ale na její rekonstrukci byl nejvyšší čas,“ uvedla místostarostka MěÚ Písek Petra Trambová.

Ve špatném stavu se ukázal být i mostek v Ostrovní ulici. „Po jeho očištění od podkladových vrstev se po celé šíři desky objevila trhlina, která musela být zajištěna a přebetonována. Ve velmi špatném stavu bylo také betonové zábradlí, které muselo být oproti původním předpokladům z bezpečnostních důvodů odstraněno celé. Nahradilo ho nové ocelové zábradlí,“ poznamenala místostarostka.

Lávka má novou protikorozní ochranu, kamenné pilíře jsou očištěny a přespárovány. Nové je osvětlení, zábradlí v okolí lávek a také na rampě vedoucí na ostrov, která získala i novou branku. Nutné bylo přeložit všechny inženýrské sítě. Většina z nich již není vedena na bocích lávky, ale předizolovanými trubkami pod mostovkou. Zvenku je umístěna jen kanalizace. Díky těmto změnám se zlepšil také vzhled lávky, který je bez rušivých prvků.

Fotogalerie

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: archiv Města Písek

1) redakčně upraveno