Rozhledna Vrbice

Místo protkané historií a zajímavostmi – rozhledna Vrbice

Rozhledna Vrbice je dřevěná stavba, která se v nadmořské výšce 439 metrů tyčí návrší Kastel (445 m.n.m) nad obcí Vrbice v okrese Rychnov nad Kněžnou. Představuje zajímavé a přitažlivé místo pro turisty a návštěvníky nejen z hlediska stavebního, ale i z hlediska relaxačního či historického.

Psal se rok 2004, právě začínal podzim a zastupitelstvo obce Vrbice rozhodlo o výstavbě nové turistické rozhledny v blízkosti silnice poblíž nejvyššího místa, bodu Kastel. Obec Vrbice vybojovala totiž v témže roce v soutěži Vesnice roku první místo v Královéhradeckém kraji, v celostátním kolem byla třetí. Prostředky získané jako odměna v soutěži napomohly financování stavby.

Hotová stavba spatřila světlo světa o rok později, na podzim 2005. Projektoval ji Ing. Antonín Olšina, stavební firmou nebyl nikdo jiný než VASPO VAMBERK s.r.o. Do provozu byla slavnostně uvedena 15. dubna 2006. Vlastníkem a provozovatelem rozhledny je obec Vrbice.

Průběh stavby a použité materiály

Stavební práce probíhaly v měsících srpen až listopad. Kromě firmy VASPO se na realizaci rozhledny podíleli i občané z Vrbice. Odpracovali si zde stovky brigádnických hodin. Jako hlavní konstrukční materiál bylo zvoleno dřevo, točité schodiště je ocelové. Celkově bylo na stavbu spotřebováno padesát metrů krychlových modřínové kulatiny, 45 metrů krychlových betonu a 10 tun oceli.

Nechybí ani praktické zastřešení, díky němuž návštěvníky z vrcholu předčasně nevyžene parné slunce ani drobné mrholení.

Technické parametry

Výška rozhledny dosahuje 30 metrů, vyhlídkové plošiny jsou umístěny v 11 a 25,5 metrech. K nejvyšší vyhlídkové plošině je třeba zdolat 118 schodů. Odměnou je však nádherný panoramatický výhled na část Vysočiny, Železné hory, Pardubicko, Královéhradecko, Krkonoše, Orlické hory a za dobré viditelnosti i na část Jeseníků.

Rozhledna Vrbice

Něco málo z historie

Ze současníků již málokdo ví, že na vrbickém Kastelu, v těsné blízkosti nové rozhledny, stávala v období druhé světové války rozhledna. Byla vystavěna Československou armádou v letech 1937 až 1946 a plnila úkol triangulačního bodu. Těch bylo v okolí několik, ale tato rozhledna (pokud ji můžeme takto nazývat) je zdaleka předčila svou výškou 37 metrů. Ačkoliv se nejednalo o volně přístupný objekt, v celém širém okolí nebyl téměř nikdo, kdo by si odtud alespoň jednou pohledu do kraje neužil. Po roce 1945 se začaly na konstrukci projevovat nelítostné stopy času a v roce 1946 bylo rozhodnuto o její likvidaci. Tak pověstná rozhledna skončila zcela nedůstojně v kamnech místních občanů.

Triangulace je způsob zjišťování souřadnic a vzdáleností. Užívá se nejčastěji pro účely geodézie, navigace, metrologie, astrometrie nebo při řízení palby. V praktické terénní geodézii je možno se setkat ve volné krajině se sítí konkrétních triangulačních bodů. Jedná se o geodetické body označené vždy kamennými geodetickými označníky. V minulosti bývaly tyto kamenné označníky velmi často doplněny o jednoduchou dřevěnou konstrukci jehlanovitého tvaru – triangulační věž, jež bývala viditelná z velké dálky. Tyto triangly bývaly ve volné krajině umístěny zpravidla někde na kopci, a proto bývaly dobře viditelné z mnoha stran v okolí trianguačního bodu. Kromě své základní funkce též mimo jiné velmi dobře sloužily pro základní orientaci v neznámé krajině.

Další zajímavosti a tipy

Provozovatelem rozhledny je obec Vrbice, v průběhu hlavní turistické sezóny je otevřena denně, mimo sezónu jen o víkendech. U rozhledny je možné zakoupit občerstvení či turistickou známku, děti zde potěší hřiště plné průlezek a houpaček.

V okolí rozhledny je mnoho dalších zajímavých míst, která stojí za zmínku, například zvonička z roku 1837, smírčí kříž postaven ve středověku jako symbol odčinění viny za zabití krejčího při hospodské rvačce (v rychnovském okrese je takových křížů 15), Martincův obrázek z roku 1921, socha sv. J. Nepomuckého z r. 1760, lesopark Olšinky či vrbická studánka.

Fotogalerie

Autor: Mgr. Zuzana Fajfrová
Foto: Zuzana Fajfrová