Moderní sálavé panely FENIXv historických budovách

Jeden z nejúspěšnějších výrobců systémů elektrického vytápění společnost FENIX Group připravila koncem září firemní prezentaci a tiskovou konferenci spojenou se zajímavou prohlídkou rekonstrukce terezínské pevnosti.

V litoměřickém hotelu Salva Guarda přivítal hosty generální ředitel Ing. Cyril Svozil. Ve svém vystoupení představil stávající strukturu celého holdingu, dosažené výsledky i stanovené cíle firmy a upozornil na možná rizika spojená se současnou situací v Evropě.

Nové trhy

Firma FENIX Group má v současnosti kromě mateřského závodu v Jeseníku zastoupení na Slovensku, britských ostrovech, Francii a nově také ve Španělsku, kde koupila moderní závod Ceilhit.

Celá skupina dosahuje úspěšných ekonomických výsledků, registruje neustálý nárůst tržeb, což se daří mimo jiné díky stálému vyhledávání nových odbytišť zejména mimo státy EU. Firma se úspěšně snaží dobývat trhy Ruska a okolních postsovětských zemí, Severní Ameriky, ale také na první pohled exotické trhy jako třeba Uruguay nebo Izrael. Celkově vyváží svoje produkty do 52 zemí na 5 kontinentech.

Nejvíce se na samotném prodeji podílí systém podlahového vytápění ECOFLOOR (53,8 %) a sálavé panely ECOSUN (24,4 %). U sálavých panelů byl zaregistrován meziroční nárůst prodeje 26,6 %. Celkově může být firma FENIX group s uplynulým obdobím spokojená, neboť se podařilo stabilizovat výrobní kapacity v Evropě, úspěšně proniknout do USA i diverzifikovat trhy a obsazovat méně obchodně pokryté oblasti. Na závěr svého vystoupení však generální ředitel Ing. Svozil upozornil na rizika, zejména na regulace a omezování volného trhu EU a stále se nelepšící situaci celé unie.

Přivítání hostů se ujal generální ředitel společnosti Ing. Cyril Svozil (uprostřed)

Novinky v sortimentu

Další část konference byla věnována produktům a novinkám. Miroslav Petr hovořil o výhodách elektrického vytápění, mezi něž patří zejména nejnižší pořizovací náklady, výborná regulovatelnost a v poslední době díky stále se snižujícím tepelným ztrátám staveb také nízké provozní náklady. Tyto informace byly podloženy prezentací jednotlivých referenčních staveb a vyčíslenými náklady na spotřebovanou energii. Dosažené hodnoty v porovnání s alternativními zdroji tepla vychází jasně ve prospěch elektrického vytápění.

Poté byl představen nový výrobek, dotykový termostat Fenix TFT a systém centrální regulace BMR. Na míru efektivnosti regulace tepla je zde kladen velký důraz. Systém centrální regulace BMR je vybaven novou řídicí jednotkou a umožňuje bezdrátové propojení s počítačem nebo mobilním telefonem.

V rámci rekonstrukce terezínské pevnosti byly v prostorách budoucího vojenského muzea namontovány systémy sálavých panelů ECOSUN

Moderní technologie v pevnosti Terezín

Na závěr této povedené akce jsme se přesunuli do nedalekého Terezína, kde jsme byli provedeni právě probíhající rekonstrukcí terezínské pevnosti. I přes památkově chráněnou stavbu jsou v prostorách budoucího vojenského muzea montovány systémy sálavých panelů ECOSUN. Jedná se tak o další důkaz, že i v historických objektech mohou nalézt uplatnění moderní technologie.

Firma FENIX Group se tak po rekonstrukci Zlaté uličky podílí na další rekonstrukci významné stavby naší historie.

Autor: Karel Mareš
Foto: Karel Mareš