Novinky u výrobce elektrických topných systémů Fenix Jeseník

Obchodní skupina Fenix, která v příštím roce oslaví již dvacet let od svého založení, je známá výrobou a prodejem elektrických topných systémů. Páteř výrobního programu skupiny tvoří podlahové a stropní topné fólie ECOFILM, topné kabely, rohože a systémy protiúrazové ochrany ECOFLOOR, sálavé topné panely ECOSUN a přímotopné elektrické konvektory ECOFLEX.

Sortiment doplňují výrobky pro regulaci topných systémů, akumulační kamna a elektrické ohřívače vody. Za dobu své existence se firma Fenix stala nejen nejvýznamnějším tuzemským dodavatelem elektrických topných systémů, ale i výrazným exportérem s vývozem do 52 zemí světa.

Ultratenká lepená topná rohož ECOFLOOR CM

Od počátku května rozšiřuje společnost Fenix Jeseník nabídku výrobků ECOFLOOR o nový ultratenký topný kabel ECOFLOOR ADSA a z něj vyráběné lepené topné rohože ECOFLOOR CM. Topný kabel ECOFLOOR ADSA je se svým průměrem 2,5–2,7 mm jedním z nejtenčích dvoužilových topných kabelů na trhu. Přičemž jeho dobrá mechanická odolnost je zachována použitím pláště z fluoropolymeru ETFE, který má vynikající mechanickou, teplotní i chemickou odolnost.

Běžný topný kabel ADSV a nový typ ADSA

Kabely izolované fluoropolymery se uplatňují převážně v odvětví osvětlovací techniky, v piezoelektrickém použití a ve vojenské oblasti. Jsou určeny také ke všem uplatněním, při nichž je třeba zaručit dobrou izolaci s velmi omezenou tloušťkou a obrysem a dále ve všech prostředích, kde jsou přítomna agresivní chemická činidla. Topný kabel ADSA je základem nových tenkých lepených topných rohoží ECO FLOOR CM.

Ultratenké topné rohože jsou určeny pro tenkovrstvé podlahové topné systémy a jejich nízká tloušťka se výrazně odrazí na úspoře flexibilního lepidla. Nízká tloušťka rohože bude rovněž oceňována při rekonstrukcích, kdy stavební výška podlahy nedovolí použít kabely o vyšším průměru. Rohože CM se vyrábí v šířce 0,5 m a délkách 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 8 m a 10 m. Fixace rohože je jednoduchá díky oboustranným lepícím páskám, kterými je rohož ze spodní strany opatřena.

Ultratenká lepená topná rohož ECOFLOOR CM

Nové topné fólie ECOFILM pro nízkoenergetické domy

O důvodech, proč elektrické vytápění patří mezi nejvýhodnější systémy pro objekty s velmi nízkými tepelnými ztrátami – tedy pro NED a pasivní domy – informuje Fenix Jeseník na svých internetových stránkách www.fenixgroup.cz pravidelně. Zkušenosti potvrzují, že je výhodnější pořídit si poměrně levný, snadno realizovatelný a přitom naprosto komfortní systém, jakým elektrické podlahové vytápění je, než složité topné systémy (např. tepelná čerpadla nebo kondenzační kotle), které sice umí vyrobit teplo o něco levněji, ale protože NED má velmi malou spotřebu tepelné energie, rozdíl v investicích do tohoto zařízení se investorovi nikdy nevrátí.

Se stále důkladnějším zateplováním staveb se však vyskytl obrácený problém – a to že výkon topných prvků už je v zásadě zbytečně veliký. Například oblíbené topné fólie ECOFILM pod plovoucí podlahy byly doposud nabízeny pouze od výkonu 60 W/m2. Protože reálně požadovaný výkon je u NED cca 30 W/m2 a u pasivních domů ještě menší, měl uživatel dvě možnosti – buď pokryl vytápěním většinu plochy, čímž ovšem systém zbytečně předimenzoval, nebo vyhříval jen určité malé části podlahy, což však není ideální jak z hlediska rozložení teplot a tepelné pohody, tak i z hlediska vlivu na plovoucí podlahy. Je výhodnější vyhřívat podlahu pokud možno v celé ploše a na nižší teplotu, než zatěžovat jen některé části vyšším výkonem.

V reakci na tuto skutečnost začala společnost Fenix vyrábět nové topné fólie ECOFILM ve výkonu 40 W/m2. Fólie jsou vyráběny ve dvou šířkách – 60 cm (F 604/55) a 100 cm (F 1004) – a ve stejném provedení, jako fólie s vyšším výkonem F 606/55 a F 608/55. Díky nižšímu výkonu lze pokrýt většinu podlahové plochy, aniž by docházelo k nežádoucímu předimenzování. Je tím docíleno rovnoměrnějšího rozložení teplot, lepší tepelné pohody a současně nižší zátěže podlahové krytiny, než kdyby se zde nacházelo pouze několik pásů výkonnější fólie.

Nové topné fólie ECOFILM s výkonem 40 W/m2 pro nízkoenergetické domy

Výsledky testů

Jak prokázaly i testy, dynamika systému je stále přijatelná – při teplotě vzduchu 20,6 °C se podlaha nahřála na 26 °C za 60 minut. Další růst teploty byl velmi pozvolný a ustálil se na cca 27 °C. Nejvyšší hodnoty – 27,9 °C bylo dosaženo po 16 hodinách nepřerušovaného provozu při teplotě vzduchu 21,7 °C. Vyšších hodnot nebylo dosaženo ani po 19 hodinách provozu. Mezi teplotou topné fólie a teplotou povrchu podlahy byl po celou dobu měření rozdíl max. 0,5–1 °C.

Prokázalo se také, že maximální teplota podlahy nemůže být proti teplotě vzduchu v interiéru vyšší než o cca 6 °C. Většího rozdílu teplot se pro malý výkon fólie dosáhnout nedá. Odpadá tak nejen nutnost instalovat podlahové senzory, které u výkonnějších fólií chránily podlahu proti přehřátí, ale také obava z případného zakrytí vytápěné podlahy při změně rozmístění nábytku je bezpředmětná. S takto malým výkonem se podlaha prostě přehřát nemůže.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: Archiv firmy