Vinařství Lahofer, Dobšice, Česko. Použité systémy: MB-104 Passive, MB-78EI, MB-SR50N.

Moderní technologie ve stavebnictví aneb úspory energie v praxi

Ekologie a ekonomické úspory jdou ruku v ruce. Moderní technologie se zaměřují nejenom na minimalizaci vlivu na životní prostředí, ale také na snižování provozních nákladů. Nižší spotřeba energie znamená nižší účty za elektřinu a také úsporu zdrojů potřebných k její výrobě.

V současné architektuře a stavebnictví má ekologie obrovský význam, což potvrzuje rostoucí počet staveb s ekologickými certifikáty. Architekti, projektanti, investoři, dodavatelé a uživatelé stále častěji uplatňují zásady udržitelného rozvoje a již ve fázi zpracování projektu navrhují použití technologií snižujících spotřebu energie.

Stavební materiály s vysokými tepelněizolačními parametry

Tepelná izolace je klíčem k udržení požadované teploty v budově, což zajišťuje komfort a snižuje spotřebu energie na vytápění a chlazení. Energeticky úsporná hliníková okna a dveře zajišťují nejenom tepelnou, ale i zvukovou izolaci, těsnost a dlouhou životnost konstrukcí. V ekologickém stavebnictví hraje klíčovou roli použití materiálů s vysokými izolačními parametry. Společnost Aluprof, přední výrobce hliníkových otvorových výplní, má ve svém produktovém portfoliu řadu řešení, jejichž použití efektivně snižuje náklady na spotřebu energie v budově. Jsou to mimo jiné:

Hliníková okna a dveře s tepelnou izolací v systému MB-79N, splňující přísné požadavky na izolaci. Tento systém je používán u různých konstrukcí, např. oken, venkovních dveří a prosklených ploch. V nabídce jsou dostupné varianty s různými druhy těsnění a izolačními prvky, které zajišťují vynikající tepelnou izolaci.

Okna a dveře v hliníkovém systému MB-86N s vysokou úrovní tepelné izolace a těsnosti, které je dosaženo použitím inovativních tepelněizolačních prvků. Vyznačují se pevnými a tuhými profily, což umožňuje realizovat konstrukce velmi velkých rozměrů.

Hliníková okna a dveře pro pasivní stavby v systému MB-104 PASSIVE. Mají certifikát institutu pro pasivní stavby Passive House Institute Darmstadt a nabízejí vynikající zvukovou izolaci, vodotěsnost a vzduchotěsnost.

Lehké hliníkové fasády v systému MB-SR50N HI+, které v sobě spojují estetický vzhled a energetickou úspornost s vysokou tepelnou izolací, jsou určeny k realizaci předsazených fasád, střech, světlíků a dalších prostorových konstrukcí. U těchto výrobků je použito LDPE těsnění, které zajišťuje velmi dobrou tepelnou izolaci Uf od 0,7 W/(m2·K)a usnadňuje montáž fasády.

Sara Kulturhus, Skellefteå, Švédsko. Použité systémy: MB-SR50N, MB-86 SI, MB-SR50N OW.

Obnovitelné zdroje energie a smart home

Moderní stavby stále častěji využívají obnovitelné zdroje energie, jako jsou fotovoltaické panely, větrné turbíny nebo geotermální systémy. Díky těmto technologiím může budova vyrábět vlastní elektřinu nebo teplo, a tím významně snížit svou spotřebu energie dodávané z vnějších zdrojů.

Chytré systémy řízení budov pak umožňují automaticky dálkově ovládat domácí spotřebiče a vybavení; například regulovat teplotu v jednotlivých místnostech nebo ovládat osvětlení, čímž pomáhají dosáhnout výrazných úspor energie.

Zelené střechy, fasády a zachytávání dešťové vody

U moderních úsporných budov jsou používány systémy určené k záchytu dešťové vody – podzemní retenční nádrže a malé vodní plochy. Stále častěji je používána zeleň na střechách a fasádách budov. Vrstva zeleně přítomná na budově vytváří stín a pohlcuje sluneční záření, což zlepšuje tepelnou pohodu lidí uvnitř a snižuje potřebu chlazení. Tímto způsobem se zvětšuje také plocha vegetace, jež vyrábí kyslík a váže škodlivý polétavý prach a oxid uhličitý vyskytující se ve vzduchu.

Let's build a better future

Ekologické budovy nabízejí svým uživatelům větší harmonii s přírodou, ekonomické úspory a jsou v souladu s aktuálními ekologickým trendy. A to je velmi důležité pro dosažení společného cíle všech států Evropské unie do roku 2050, jimž je klimatická neutralita.

aluprof.com

Autor: ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
Foto: ALUPROF