Modernizace náchodské nemocnice bude pokračovat další etapou

Radní Královéhradeckého kraje rozhodli o pokračování modernizace Oblastní nemocnice Náchod a zastupitelům doporučili schválit financování projektové přípravy druhé etapy přestavby. Ta předpokládá demolici nejstarší budovy – pavilonu E v dolním areálu. Objekt nahradí nová stavba, do níž se přestěhují zbylá oddělení z horního areálu nemocnice. Za vypracování projektových dokumentací kraj plánuje zaplatit 28 milionů korun.

Během minulých čtyř let jsme dokončili první část modernizace náchodské nemocnice a nyní hodláme pokračovat. Rada kraje proto doporučila zastupitelům schválit financování přípravy druhé etapy, která je klíčová pro dokončení celého projektu. Nemocnice tak bude moci fungovat v jediném kompaktním areálu, čímž bude možné poskytnout pacientům komplexní péči na jednom místě a odpadnou například nákladné logistické problémy s převozem pacientů mezi areály,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Předpokládané náklady na projektovou dokumentaci jsou 28 milionů korun bez DPH. Cena zahrnuje náklady na vypracování studie a dalších stupňů projektové dokumentace pro vlastní výstavbu nového pavilonu E včetně demoličního výměru na stávající pavilon E. Dále cena zahrnuje projektovou dokumentaci rekonstrukce pavilonu D a náklady na autorský dozor v průběhu stavby,“ sdělil náměstek pro oblast investic Pavel Bulíček.

Obsahem druhé etapy modernizace náchodské nemocnice proto bude demolice stávajícího pavilonu E, výstavba nového pavilonu E a následná adaptace stávajícího pavilonu D. Tímto způsobem se celý horní areál přestěhuje do dolního, takže dojde ke sjednocení a propojení všech provozů. Díky tomu vznikne komplexní areál přívětivý pro pacienty, efektivní pro využití personálu, zkrácení dostupových vzdáleností a eliminaci nežádoucích přesunů pacienta sanitou mezi odděleními. Vedení kraje předpokládá snížení nákladů na personál a dopravu mezi areály. Roční úspora by mohla být až 34 milionů korun.

Nejstarší budova

Pavilon E je nejstarší stavbou v nemocnici (dokončen byl v roce 1938) a dnes je už ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Po vystěhování stávajících oddělení do nových pavilonů K a J se stane pro medicínské účely takřka nevyužitelný – nemá prostě dostatek vhodných prostor pro potřeby moderního zdravotnictví. Jakákoliv investice do případné rekonstrukce stávajícího pavilonu E je neekonomická,“ vysvětlil radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink.

Vedení kraje předpokládá, že nový pavilon E bude mít až osm pater s maximální užitnou plochou 12 800 m2, v níž bude umístěné především celé interní oddělení z horního areálu (lůžková část, JIP a interní ambulance), dialýza, část dětského oddělení, urologie, onkologie, cytostatika. Dále zde nalezne místo technické zázemí, chybějící sklady a šatny, lékárna a archiv.

Pokud zastupitelstvo náš návrh schválí, předpokládáme, že během následujících patnácti měsíců budeme vytvářet projektovou dokumentaci a hledat dodavatele staveních prací, abychom v průběhu roku 2022 začali s dostavbou a rekonstrukcí. Je naším záměrem mít hotovo do roku 2024,“ dodal hejtman Červíček.

Do adaptovaného pavilonu D se předpokládá přestěhování převážné části laboratoří, jako je biochemie, mikrobiologie, patologické laboratoře, cytologie a transfuzní stanice s návazností na hematologické laboratoře v pavilonu C.

První etapa modernizace Oblastní nemocnice Náchod za 1,4 miliardy korun začala v polovině roku 2018 a dokončená byla letos v červenci. Základem modernizace byla výstavba dvou nových nemocničních objektů J a K.

Autor: Lukáš Vaníček 1)
Foto: http://www.kr-kralovehradecky.cz

1) Tisková zpráva Královehradeckého kraje