Nová sportovní hala s tribunou není jen funkční stavba. Důraz byl rovněž kladen na architektonické ztvárnění a urbanistické zasazení do okolního prostředí. Foto: BoysPlayNice

Sportovní hala odkazuje k prvorepublikovým sokolovnám

V Borkách na okraji Kolína vyrostla nová multifunkční sportovní hala. Její fasáda je obložena dřevem a v interiéru najdeme pohledový beton a řadu nadčasových řešení. Vedle unikátního architektonického konceptu se stavba může pyšnit také využitím obnovitelných zdrojů či dešťové vody. Vytápěna a částečně chlazena je tepelnými čerpadly a na střeše je umístěna malá fotovoltaická elektrárna.

Nová moderní sportovní hala s tribunou pro diváky stojí v Kolíně-Borkách od června roku 2021. Zhotovitelem stavby byla společnost Strabag, autory architektonického návrhu jsou Štěpán Valouch a Jiří Opočenský z ateliéru ov-a, kteří u nás prosluli rekonstrukcí a dostavbou sídla firmy Lasvit v Novém Boru. Zděná spodní část haly má připomínat městský dům, vysoká horní část symbolizuje dřevěnou lucernu s velkými okny a odkazuje k prvorepublikovým sokolovnám. Hala za 128 milionů korun (čtvrtinu této ceny pokryla dotace) má navíc vlastní akumulační jímku na dešťovou vodu a spotřebu elektrické energie částečně uspokojuje střešní fotovoltaika. V interiéru se nachází recepce a foyer, které umožňují pojmout i větší příval návštěvníků. O provoz haly se od jejího otevření stará Správa městských sportovišť Kolín.

Zajímavým architektonickým prvkem haly je dřevěný obklad, použitý jak v interiéru, tak v exteriéru, díky čemuž budova koresponduje s okolním prostředím. Foto: BoysPlayNice

Koncept stavby určila místní příroda

„Nová hala je primárně určena pro ty sportovce, kteří v Kolíně neměli zázemí a své zápasy jezdili hrát mimo město,” řekl Deníku starosta města Michael Kašpar. Koncept stavby vychází z kolínské roviny a bezprostřední přítomnosti Labe a lesa. Pozemek leží při severovýchodním okraji Kolína, za atletickým stadionem. Vymezuje jej hřiště a areál tenisových kurtů s vlastní halou. Vzniká tak soubor sportovišť obklopený listnatým lesem.

Sama výstavba haly trvala celkem 466 dní. Architekt stavby Štěpán Valouch poznamenal, že se halu podařilo postavit jako nízkoenergetickou a bezbariérovou. Návštěvníci mají navíc k dispozici více než 80 nových parkovacích míst.

Hrací plocha má rozměry 40 × 20 metrů a lemuje ji ochranná zóna široká 2,5 metru. Foto: BoysPlayNice

Stavba je založena na železobetonové desce

Základním konceptem návrhu je nízká jednopodlažní stavba, ukončená střechou s velkým přesahem a dřevěnou hmotou převýšené haly. Nad nízkou stavbou je umístěna dřevěná „lucerna” sportovní haly. Základem je železobetonová deska. Svislá nosná konstrukce je z prefabrikovaných betonových pilířů, mezi kterými jsou osazeny panely, a budova je opláštěna kontaktním zateplovacím systémem. Střešní konstrukci tvoří dřevěné lepené nosníky. Pod stropem sportovní haly se nachází akustický podhled a na stěnách akustický dřevěný obklad.

Hala využívá obnovitelné zdroje

Sportovní hala se může pyšnit také využitím obnovitelných zdrojů. Napojena je na všechny potřebné sítě. Dešťová voda z rozlehlé střechy je akumulována a zčásti využívána pro provoz toalet, přebytky jsou následně vsakovány na pozemku. Na střeše je malá fotovoltaická elektrárna, která slouží pro snížení energetické náročnosti haly, případné přebytky nad rámec bilance se vypouštějí do distribuční sítě. Budovu vytápějí a částečně chladí tepelná čerpadla. Prostory mohou být větrány přirozeně, v zimním a letním období je hospodaření s větráním a teplem řízeno pomocí systému měření a regulace.

Střešní konstrukci tvoří dřevěné lepené nosníky. Pod stropem sportovní haly se nachází akustický podhled. Zdroj: MÚ Kolín

Okna odkazují k noblese prvorepublikových sokoloven

Veliká okna odkazují k noblese sokoloven postavených za první republiky. V interiéru se nacházejí recepce a foyer, na ně navazují prostory občerstvení a klubovny, odkud je možné sledovat herní klání přes velkoplošné sklo. V přední části haly jsou situovány toalety pro návštěvníky, bloky šaten a hygienické zázemí sportovců. Propojovací chodba ústí je navržena tak, aby provoz diváků a sportovců byl oddělen. Hala splňuje normy pro všechny halové sporty, které jsou v Kolíně provozovány. Tělocvična je tak využívána pro florbal, korfbal, házenou, volejbal, futsal a basketbal.

Hráči mají vše po ruce

Dispoziční řešení budovy vychází ze základního rozhodnutí umístit veškeré provozy, šatny, sklady i bar s kavárnou do jednoho podlaží. Vše je snadno dostupné. Hrací plocha má rozměry 40 × 20 metrů a lemuje ji ochranná zóna široká 2,5 metru. Za ní se na jedné straně nachází lavice se střídačkami a prostor pro komentátora a rozhodčího. Na straně druhé navazuje na vstup vyvýšená tribuna. Prostory pod ní se využívají k uložení sportovního vybavení. Štítová zeď naproti zázemí slouží jako horolezecká stěna s převisem.

Nové sportoviště mají například i v Říčanech .

Fotogalerie

Zdroje:

Autorská zpráva ov-a, www.ov-a.cz

Městský úřad Kolín

Kolínský Deník

Autor: Mgr. Kateřina Saidl
Foto: MÚ Kolín a BoysPlayNice, info@boy- splaynice.com, www.boysplaynice.com