Projekt Srdce aneb Rozšíření mezinárodní školy

Komplex úzce propojených a dřevem opláštěných staveb s názvem Hjertet, česky Srdce, který byl realizován v dánské obci Ikast, zahrnuje víceúčelové prostory a park, který propojuje nový objekt s několika sousedními vzdělávacími institucemi. Srdce umožňuje studium či realizaci pohybových aktivit, komunitní činnost, různé cvičení... Žáci mezinárodní školy se tak stávají přirozenou součástí lokální široké skupiny uživatelů.

Celkově bylo do výstavby budovy a přilehlého parku zapojeno 35 různých zájmových skupin. „Cílem Srdce bylo spojit mnoho různých zařízení a možností paralelních aktivit a umožnit využívání všech místností po celý den, od časného rána do pozdního večera. Architektura projektu měla co nejvíce připomínat malé město, proto jsme volili objekty s různou výškou střech, s náměstím, které slouží pro shromažďování či organizaci pohybu všech uživatelů,“ vysvětluje Julian Weyer, architekt a partner autorského ateliéru CF Møller Architects.

Objekt pro všechny

Budova má celkovou plochu 3 660 m². Jejím centrem je ústřední hala s pódiem, které je přirozeným rozcestníkem do různých místností vícepodlažní budovy. V jednom z křídel se nacházejí školní učebny, které lze v odpoledních a večerních hodinách změnit na multifunkční sály a umělecké dílny či ve večerní školu. Zejména na mladší sportovce pak tvůrci mysleli při návrhu haly pro pouliční sporty – je navržena tak, aby co nejvíce připomínala prostředí ulice. K dispozici je také kavárna s kuchyní a prodejna, kde jsou k prodeji biopotraviny z místní pěstírny i různé výrobky od nevidomých řemeslníků. V prvním patře víceúčelové budovy jsou dále navrženy místnosti sloužící k dalším pohybovým aktivitám.

Prostory pro venkovní sportoviště a další aktivity jsou koncipovány podle principů udržitelnosti. Zahrnují „bowl“ pro skateboardy a inline brusle, dráhu pro parkur, kurty pro plážový volejbal a další multifunkční hřiště; stejně jako prostor pro klidnější a sdílené aktivity, jako jsou hřiště na pétanque či místa na piknik a grilování.

Světlo jako klíč

Nosná obvodová konstrukce budovy sestává z vícevrstvých zaizolovaných sendvičových panelů s integrovanými železobetonovými prvky a provětrávané fasádní povrchové úpravy dřevem. Střecha různých výškových úrovní je sedlová. Vnitřní schodiště či příčky jsou vystavěny z plných cihel.

Vlastní architektura budov nejen, že připomíná stavitelské principy hojně využívané v dánském regionu, ale velmi důmyslně využívá kvalitního denního osvětlení. Základním principem je orientace a dispozice.

Architekti rozmístili vertikální i střešní okna (Velux) způsobem, který maximálně odpovídá typologiím jednotlivých interiérových zón. Společné prostory, jako je aula, jsou do hloubky svých dispozic prosvětlené pomocí střešních oken. Tělocvičny pro míčové sporty jsou bez střešních oken, zatímco ostatní multifunkční sály získávají denním světlo ze všech světových stran. S prosklenými prostory se v Srdci nešetří, ale díky lamelovým roštům v plášti jednoho z objektů či odsazení velkoplošné skleněné fasády ve víceúčelových budovách, nedochází v interiéru k nežádoucím tepelným ziskům. Horní rozptýlené světlo je navíc pro mnohé zde probíhající sportovní či umělecké aktivity ideální. Rozmístění střešních oken navíc pohledu shora okna vtipně rozehrávají střešní krajinu a uvnitř vytvářejí zajímavou světelnou kompozici.

Zvláštní pozornost věnovali architekti a projektanti také akustice budovy a také v tomto ohledu se soustředili na to, aby byla zachována flexibilita užití prostor a jejich multifunkčnost. Přesto se jednotlivé akustické strategie liší prostor od prostoru. Například větší haly obsahují akusticky aktivní materiály jak v rámci stropů, tak na části stěn, aby byla akustika v těchto prostorech maximálně pod kontrolou.

Pro každou životní dráhu

„Srdce“ je velmi otevřená a přístupná budova, která nabízí i velké množství menších neformálních míst, jež posilují hodnotu centra, které nemá sloužit pouze aktivním sportovcům. Projekt je defacto ukázkou způsobu, jak lze kombinovat různé typy zařízení pro volný čas. „Srdce“ by mělo rozproudit život místních obyvatel a zároveň podstatně rozšířit příležitosti ke školní výuce. Napomáhá vytvořit kontakt mezi naprosto odlišnými typy lidí.

Fotogalerie

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Adam Mørk, Julian Weyer, Thomas Olsen, Thomas Moelvig

1) redakčně doplněno