Přístavba gymnázia, umístěného v prostoru bývalého kapucínského kláštera v Třebíči-Jejkově, rozšiřuje prostory školy o potřebné specializované učebny, kabinety a laboratoře.

Spojili staré s novým: Katolické gymnázium má nové křídlo se sedlovou střechou

Katolické gymnázium Třebíč si k pětadvacetiletému výročí své existence nadělilo dárek v podobě nového křídla školy určeného pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů. Nová budova využívá především solidní prověřené materiály podtrhující její celkový charakter. Díky prosklenému respiriu proudí do interiéru sluneční světlo. Na střeše křídla navíc vznikla otevřená terasa. Konstrukce využívá kombinovaný systém nosných keramických stěn a železobetonových sloupů.

V roce 2019 byla po více než třech letech práce dokončena přístavba Katolického gymnázia Třebíč, jehož areál se nachází poblíž centra města. Za zdařilým projektem stojí zřizovatelé Biskupství brněnského, vedení školy, Atelier Tišnovka, radnice města a v neposlední řadě firmy, jež budovu postavily a vybavily. Architekti Miloš Klement a Petr Todorov z brněnské architektonické kanceláře Tišnovka navrhli elegantní čistou budovu obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, jejíž bílou omítku doplňují světlé střešní šablony. V nové budově vznikly moderní učebny. Součástí projektu byly také venkovní úpravy, vysokorychlostní internetové připojení a vybudování výtahu v klášterní budově, čímž je v celé škole zajištěn bezbariérový přístup.

Navržený archetypální tvar v sobě integruje základní proporční vlastnosti historických budov kláštera, ale současně zcela důsledně pracuje se soudobými výrazovými prostředky.

Stávající, 400letá budova gymnázia bývala klášterem

Škola sídlí v budově bývalého kapucínského kláštera postaveného na konci 17. století. V roce 1950 byl konvent kapucínů zrušen a areál byl církvi navrácen až v roce 1991. K obnově konventu už na místě nedošlo a do prostor se nastěhovalo katolické gymnázium, které má vlastní kapli a aulu. Areál školy je památkově chráněn, a tak byl k rekonstrukci nutný souhlas památkářů.

Budova nahradila křídlo bývalých dílen z období totality

Nová budova nahradila jednopodlažní provizorní křídlo bývalých dílen z totalitního období. Urbanistické umístění vychází ze zásad uspořádání budov kláštera. Na jižní straně sleduje nová přístavba směr bývalé kvadratury, na severní straně vytváří vnitřní nádvoří pro relaxaci a oddych s návazností na venkovní učebnu. Díky prosklenému respiriu v přízemí proudí do interiéru sluneční světlo. Ve druhém patře je chodba orientovaná do otevřené terasy. Učebny a kabinety jsou řazeny dle konkrétních požadavků školy.

Přístavbě katolického gymnázia dominuje sklo, kámen, šedě natřené kovové prvky a dřevo.

Souhra prověřených materiálů

Konstrukce využívá kombinovaného systému nosných stěn z keramických bloků, železobetonových sloupů a stropů. Pro výstavbu nové budovy byly využity materiály, jako jsou vápenocementová omítka, cembritové šablony na střeše a šedě lakovaná ocel na zámečnických prvcích. Kamenné zídky a vyrovnávající terénní rozdíly jsou ze skládané rosické ruly. Okna jsou hliníková. Interiéru budovy dominuje světlé broušené teraco a dubové parkety. Dveře a průhledy do učeben jsou z javorového dřeva.

Atelier Tišnovka se specializuje na historické objekty

Atelier Tišnovka byl založen v roce 1992 pěticí architektů, pracujících ve stejném složením dodnes. Významným svorníkem jejich společné práce je respekt k základním hodnotám evropské hmotné kultury i usilování o propojení konceptu architektury s výtvarným dílem. Atelier Tišnovka se věnuje zejména navrhování a projektování bytových a občanských staveb, průmyslových objektů, interiérů i urbanismu. Významnou specializací je projektování rekonstrukcí historických objektů. Z realizací jmenujme například bytový komplex Kopečná, Brněnské podzemí či kulturní centrum Semilasso.

Fotogalerie

Zdroje:

Autorská zpráva Atelieru Tišnovka

Oficiální stránky Katolického gymnázia Třebíč

Autor: Kateřina Slezáková
Foto: BoysPlayNice, www.boysplaynice.com