Nadokenní překlad POROTHERM VARIO

Nový keramobetonový POROTHERM překlad VARIO od společnosti Wienerberger zaujme hned několika výhodami. Umožňuje snadnou volbu varianty pro instalaci rolet či žaluzií. Jeho ucelená dodávka, zahrnující nosný a tepelněizolační díl, zaručuje správné provedení tepelné izolace. Po osazení rolety či žaluzie, které je díky unikátnímu řešení překladu velmi snadné, získají majitelé domů kromě zastínění i další výhodu v podobě nižších nákladů na energie potřebných na vytápění či na klimatizaci.

POROTHERM překlad VARIO byl speciálně vyvinut pro stavby z kompletního cihlového systému POROTHERM. Nabídka jeho délek od 1 metru až po 3,25 m poskytuje široké možnosti uplatnění při výstavbě. Vzhledem k tomu, že disponuje stejnou modulovou výškou jako uvedené cihly, usnadňuje projektování i vlastní výstavbu.

S překladem lze ručně manipulovat, takže na stavbu není nutné zajišťovat speciální techniku. VARIO je vhodný pro všechny tloušťky zděných vnějších stěn od 365 mm do 440 mm a tvoří ideální podklad pod vnitřní omítku. Překlad lze použít i pro domy s vnějším kontaktním zateplením, tedy pro vnitřní nosnou část obvodové stěny o tloušťce 240 nebo 300 mm.

Varianta pro rolety i žaluzie

Kromě nízké ceny, která umožňuje snížit náklady na výstavbu, patří k jeho hlavním výhodám možnost volby přesného typu překladu dle plánované varianty zastínění. Překlad, který je díky technickému řešení bez tepelných mostů, dává na výběr typy tepelně izolačních prvků VARIO R, které jsou určeny pro zabudování rolety, a VARIO Z, do nichž patří žaluzie.

Podle našich zkušeností většinou zákazníci požadují spíše rolety,” uvádí k tomu Ing. Roman Busta ze společnosti Wienerberger. Předpokládaný poměr zájmu o rolety oproti žaluziím odhaduje na 7:3.

VARIO R – pro zabudování rolety

Energetické úspory i bezpečí

Rolety nejen zastíní a ochrání před hlukem z ulice, ale mají vliv i na spotřebu energie. Protože okny díky nim v zimě uniká méně energie a v létě se dům naopak zbytečně nepřehřívá, lze významně snížit výdaje v zimě na vytápění či v létě za klimatizaci. Zákazníci si také cení pocitu soukromí a bezpečí. Instalované rolety navíc patřímezi bezpečnostní prvky, díky kterým lze získat výhodnější podmínky pro pojištění domu.

Přehledné označení

POROTHERM překlady VARIO jsou k dispozici v délkách od 1 až do 3,25 m. Do délky 1,75 m jsou prefabrikované překlady plně samonosné. Od délky 2 m a více jsou překlady po zabetonování plně staticky účinné ve spřažení se ztužujícím věncem. Únosnost tohoto typu překladů lze dále zvýšit započítáním věncové výztuže a změnou statického schématu z prostého na spojitý nosník. Zvýšení únosnosti je nutné prokázat individuálním statickým výpočtem.

I přes rozsáhlou nabídku je možné na stavbě rychle, jednoduše a bez metru zjistit, o jakou délku překladu se jedná. Snadnou identifikaci překladů a také tepelněizolačních dílů, které jsou součástí dodávky, umožňuje délkový rozměr, uvedený přímo na výrobcích.

VARIO Z – pro zabudování žaluzie

Rychlá a snadná montáž podle návodu

Přibalený návod usnadní správné osazení překladu a napoví, jak pokračovat při následné montáži rolet nebo žaluzií.

Montáž i údržba stínicí techniky jsou ve srovnání s konkurenčními výrobky o poznání jednodušší,” říká Ing. Antonín Horský ze společnosti Wienerberger a dodává: „Náš koncový zákazník – stavebník, bez problémů zvládne správné osazení překladů i na svém rodinném domě. Překlady VARIO jsou výrazně lehčí a umožňují tak snazší manipulaci.

Díky komplexnosti dodávky se při montáži zastínění nemusí stavebníci obávat žádných dalších nepředvídaných nákladů.

Více informací najdete na stránce www.porotherm.cz/VARIO.

Autor:
Foto: Archiv firmy