Obnova vodorovné izolace objektu bez podřezávání zdiva

Máte dům s porušenou vodorovnou izolací a začíná vám ve zdech vzlínat voda? Přemýšlíte, že byste měli povolat statika a začít dům podřezávat? Napadlo vás, že je dům možná lepší zbourat? Nezoufejte, možná právě nyní tu je pro vás řešení v podobě injektáže zdiva pomocí injektážního krému Kiesol C.

Zdivo je důležitou součástí stavební konstrukce. Jeho úlohou je především upravovat vnitřní klima tak, aby bylo co nejméně závislé na vnějších podmínkách. Slouží tedy převážně jako tepelná izolace budov a v kombinaci s jinými materiály i jako akustická izolace. Přitom díky otevřeným a propojeným pórům dochází i k žádoucí difúzi vzduchu. Tyto materiálové vlastnosti se ztrácí, vnikne-li do pórů voda. Ta zhorší tepelný odpor, zvýší hmotnost stavby, zhorší vnitřní klima budovy, umožní vznik plísní a existenci bakterii v konstrukci, v některých případech zhorší pevnost a soudržnost materiálu. V případě mrznutí nasyceného materiálu tento materiál dokonce poruší.

Navíc jsou současně s vodou do stavební konstrukce transportovány chemikálie a soli, které po vyschnutí vykrystalizují. Tím zvětší svůj objem a pevnostně tak naruší stavební konstrukci – zdivo, zdicí materiál, omítky atd.

K sanaci vlhkého zdiva je nutné vytvořit soubor opatření, která si navzájem vypomáhají. Je třeba si uvědomit, že sanaci takto degradovaného zdiva nelze „zachránit” pouze sanační omítkou, jež je určena toliko pro vydýchání zbytkové vlhkosti ze zdiva a k uložení existujících solí. Po jejím použití je omítka bez viditelných vlhkostních map a solných výkvětů, ale to je vše. Naštěstí se vše stále vyvíjí, a tak už dnes nemusíme při pohledu na zavlhčené a zasolené zdivo (degradované zdivo) volat statika, zda náš dům vydrží tzv. podřezávání zdiva a vkládání pevné bariéry proti vzlínající vlhkosti či nikoliv.

Česká norma a související předpisy, zabývající se touto problematikou, kromě již zmíněné invazivní metody připouštějí i metodu neinvazivní a tedy šetrnou ke zdivu. Metoda, která je v souladu s ČSN P 73 06 10 – sanace vlhkého zdiva a navazující ČSN P 73 06 00 hydroizolace staveb je tzv. přímá metoda dodatečné izolace zdiva – horizontální injektáž proti vzlínající vlhkosti. Když ještě doplníme přídomek netlaková, je již na první pohled patrné, že tato metoda je daleko více dostupnější než metody původní. Samozřejmě je tím myšleno vlastní provedení dodatečné vodorovné izolace na objektech, kde již pro jejich stáří je původní izolace nefunkční a tedy není schopná odolávat jevu, který nazýváme „vzlínající vlhkost ve zdivu”.

Tuto problematiku pak ještě upravuje směrnice WTA č. 4-4-04 (v češtině) a č. 4-10-13 (v němčině) – injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti1).

Injektáž zdiva = vytvoření horizontální bariéry proti vzlínající vlhkosti

Původní tzv. mechanické metody vyžadovaly již zmíněnou statickou stabilitu objektu a pak samozřejmě dostatečné technické a praktické vybavení zhotovitele. I když si již tuto netlakovou injektáž dokážeme zhotovit téměř sami, přesto musíme počítat s určitým zaškolením od specialisty, který se zabývá prodejem injektážního media a zároveň zabezpečuje technický servis a poradenství pro tuto technologii.

Co je injektáž zdiva?

Injektáž zdiva je vlastně procesem hydrofobizace pórů, tedy úprava struktury materiálu z prostředí nasákavého na prostředí nenasákavé. Takto upravená struktura již do sebe nevstřebává vlhkost, a tedy nedochází k degradaci zdiva, jak již bylo výše popsáno.

Je hydrofobním prostředkem pro injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti systémem vrtaných otvorů infúzní clony. Krém se aplikuje horizontálně bez tlaku do vyvrtaných otvorů ve zdivu, resp. do spár ve zdivu. Lze jej použít i pro vysoké stupně zavlhčení zdiva. Zvláště je vhodný pro pohledové zdivo (cihelné, přírodní kámen). Není vhodný pro porobeton. Dále je vodný bezrozpouštědlový s 80 % aktivní látky.

Tab.: Strategie – injektáže – Remmers
Injektáž – vstřebání krému do zdiva
Injektáž pomocí postřikovače

Co je vlastně injektážní krém a jak se aplikuje?

 • Krém je výrobek minimálně ze dvou tekutin: (olej – účinná látka/voda), které pomocí emulgátorů mají stabilní krémovou konzistenci.
 • Po nanesení na kapilárně aktivní podklad se krém opět rozkládá pomalu na původní tekuté fáze.
 • Tato pak proniká hluboko do kapilár a pórů, aniž by zanechávala na povrchu povlak.

Hydrofobizující prostředky

 • Roztoky siloxanů, silanů
 • SMK (silikonová mikroemulze – koncentrát)
 • Injektážní krém

Alu sáček s uzávěrem 550 ml

Kiesol C a jeho charakteristika

 • Připravený k okamžitému použití – vyloučení chybného ředění.
 • Krémová konzistence umožňuje vodorovné vrtání otvorů ve spáře zdiva bez toho, že by injektážní prostředek vytékal.
 • Injektáž s hydrofobizačním efektem.
 • Katalyzovaný – použitelný také pro neutrální stavební materiály.
 • Optimální použití pro štíhlé, tenké zděné příčky.
 • Snadné vyplnění injektážních otvorů.
 • Kontrolované napouštěné množství.
 • Inertní vůči zdivu – netvoří solné výkvěty.
 • Použitelný i pro zdivo s prasklinami a dutinami.

Před aplikací Kiesolu C není nutno v připravené injektážní vrty vyplňovat cementovou suspenzí.

Plastové nádoby 5 l a 15 l

Způsob injektáže

Kiesol C se naplní do zdiva pomocí vrtů. Úroveň (hladina) vrtů je vždy nad úrovní terénu, a nebo ve výšce podlahy. Podle toho, která úroveň je výše. Vrty zhotovte vodorovně nebo mírně šikmo, nejlépe do druhé ložné spáry ve zdivu. Plnění vrtů se provádí pomocí vytlačovací pistole a při větších délkách zdiva pomocí plnicí pumpy – glorie a plnicího nástavce (trubice). Trubice se vsune co nejhlouběji do vrtu, aby se celý vrt rovnoměrně vyplnil. Během plnění se trubice volně vytahuje ven z vrtu. Vzdálenost injektážích vrtů je max. 12 cm dle směrnice WTA č. 4-4-04, s průměrem od 12 mm výše. Hloubka vrtu je cca o 2 cm méně, než je celková tloušťka zdiva. Před naplněním krémem je nutné vrty vyčistit od prachu po vrtání a spáry ve zdivu očistit drátěným kartáčem. Aplikace krému je možná až do 95 % zavlhčení zdiva. Aby se zabránilo nežádoucímu odpařování účinné látky z vrtů, je možné vrty uzavřít pomocí cementové malty, pokud provádíme vrty do lícového cihlového či kamenného zdiva. V ostatních případech je injektáž součástí sanačního systému, a proto není nutné vrty nikterak zaslepovat či vyplňovat.

Chcete-li vědět více, podívejte se na www.remmers.cz, kde je ukázkové video s aplikací Kiesol C.

¹) WTA, pozn. autora – „Wissenschaftlich Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege” – Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památkové objety. Vznikla v Německu v roce 1976 jako organizace sdružující vědce, odborníky z praxe a další specialisty s cílem maximálně zkvalitnit sanační práce na historických objektech. Obecně nejznámějším výstupem činnosti WTA jsou směrnice, které pojednávají vždy o určité problematice z oboru sanace staveb a vychází z nejnovějších poznatků v daném oboru. Řada z nich jsou v některých zemích uznávány jako normy.

Autor: Remmers
Foto: Archiv firmy Remmers s.r.o.