Revoluční průlom v silikátové technologii

Dlouhodobý výzkum společnosti Remmers Baustofftechnik vyústil v nástup nových špičkových materiálů na silikátové bázi i pro běžnou stavební profi-praxi! Pomocí převratné technologie Remmers vyvinul již dva osvědčené produkty – spárovací tmel pro obklady a dlažby a těsnicí hmotu. Výsledky z praxe jsou vynikající: odolnost při teplotách až 500 °C, tvrdost jako sklo, odolnost proti tlaku až 150 bar při vysokotlakém čištění vodní párou a extrémní odolnost proti chemikáliím.

Tento materiál obstojí při intenzivním působení vysoce koncentrovaných kyselin, zásad a ředidel všeho druhu. Má stoprocentní přilnavost na všech pevných materiálech. Všechny dosud používané materiály pro lepení obkladů a dlažeb, epoxidové pryskyřice nebo cementová malta ap., stojí nyní daleko ve stínu.

Průlom v technologii silikátů

Obecně známým dosavadním problémem silikátů bylo, že tyto výjimečné supervlastnosti bylo jen obtížně možné realizovat v praxi na stavbě, a tak jen velmi málo specializovaných firem bylo schopno plnit zakázky s pomocí stávajících silikátových materiálů na trhu.

Společnost Remmers analyzovala tyto problémy a pod vedením mezinárodně uznávaného odborníka ve výzkumu křemičitanů, Hosseina Malekiho, dosáhla průlomu.

Supervlastnosti křemičitanového pojiva je nyní možné využít pro standardní produkty používané na stavbě, protože zcela nová receptura umožňuje zpracování stejně tak jednoduché a zaručené, jako zpracování dosud známých materiálů s cementem jako pojivem.

Možnosti použití jsou mnohostranné. Omítky, malta, lepidla, těsnění pro použití na všech pozemních a podzemních stavbách, flexibilní nebo nekonečně tvrdé, průhledné nebo barevné. Silikátová matrice je nepřekonatelná v chemické odolnosti, tvrdosti a odolnosti proti oděru.

Obr. 1: Kanalizační stoka je místem vysokého výskytu reaktivních anorganických, organických a biologických látek, které působí velmi intenzivně a/nebo dlouhodobě. Při čistění usazenin a nánosů se používají razantní metody. Vysoce odolné silikátové spárovací a těsnicí hmoty SF 1 a SD 1 zde najdou významné uplatnění.

Remmers spárovací tmel SF 1: Dlaždice i spára – stejně odolná jednotka

Je mnoho odvětví, která své provozní prostory vybavila keramickými dlažbami, protože jejich odolnost proti agresivním čisticím prostředkům, kyselině mléčné, solné a octové, stejně jako proti ředidlům atd. je prokázána.

To však dosud neplatilo pro spáry, ty byly vždy slabinou. Obecně se již upustilo od spárovacích tmelů na bázi pojiv s obsahem cementu. Známý je vzhled poškození kyselinou, která by mohla poškodit i lepidlo na dlaždice. Proto se rozšířilo používání epoxidových spárovacích malt s dobrou odolností proti četným kyselinám a jiným agresivním substancím. Ale slabina těchto produktů je při teplotách nad cca 70 °C. A takových teplot se dosahuje velmi snadno v mnohých provozních úsecích nebo při vysokotlakém čištění. Zpracování epoxidových lepidel a spárovacích malt je velmi náročné a vyžaduje ochranné oblečení, intenzivní větrání atd., aby se zabránilo poškození zdraví.

Obr. 2: Pivovarnické provozy, např. varny, striktně vyžadují čistotu a sterilitu prostředí, což si vynucuje časté a pravidelné mytí povrchů s obklady a dlažbami, při kterém trpí zejména spáry. Řešení je i zde v podobě hmot Remmers SF 1 a SD 1, které mají vysokou odolnost a jsou zcela netoxické

Společnost Remmers proto ve spárovacím tmelu SF 1 vyvinula extrémně zatížitelnou spárovací hmotu, jejíž parametry leží daleko nad známým cementem nebo spárovacími maltami vázanými reakční pryskyřicí:

 • Jednosložkový produkt, míchá se pouze s vodou.
 • Extrémní odolnost proti kyselinám, zásadám a ředidlům podle DIN EN 12 808.
 • Extrémně vysoká odolnost proti mechanickému zatížení.
 • Zatížení vysokotlakým čištěním do tlaku 150 bar.
 • Odolnost proti teplotám až +500 °C.
 • Stoprocentně anorganické složení.
 • Nepodléhá povinnosti značení – neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Obr. 3: Nové, zcela netoxické a vysoce odolné hmoty Remmers na silikátové bázi najdou uplatnění i v potravinářství.

SF 1 na bázi křemičitých a hydraulických pojiv dosahuje, resp. překračuje fyzikální vlastnosti keramických obkladů, a umožňuje tak vytvoření dlažby bez slabiny, kterou dříve představovaly spáry.

Zpracování SF 1 je při rozmanitosti oblastí aplikace bezproblémové. Spáry lze snadno a bez větší síly vyplnit a lze je mýt vodou bez přídavku čisticího prostředku již po krátké reakční době – i při teplotách od +2 °C.

Vlastnosti Cement Epoxid Remmers SF 1
Zpracování••••• dvousložkový•••
Tvrdost•••••••••••
Kyselina-----••••••
Alkalické látky•••••••••
Ředidla••••••••
Odolnost proti rose•••••••••
Odolnost proti oděru•••••••••
Teplotní odolnost200oC100oC500oC
Tab. 2: Přímé porovnání dvou nejčastějších typů spárovacích tmelů s novým vysoce odolným tmelem na silikátové bázi Remmers SF 1. Čtyři tmavé čtverečky znamenají nejvyšší hodnocení. Teplotní odolnost je vyjádřena nejvyšší teplotou, při které se zachovávají deklarované vlastnosti tmelu.

Remmers těsnicí hmota SD 1: Ochranný pancíř pro beton, omítku a cihly

Právě v průmyslu a zemědělství jsou kladeny požadavky na vlastnosti izolačních a ochranných systémů, které se mnohdy neslučují: maximální mechanická a chemická odolnost, spojená s vysokou zatížitelností teplotami.

Pro tyto případy byly obecně používány kombinace rozmanitých speciálních materiálů, většinou od různých výrobců s různou zpracovatelností a nezaručeným vzájemným spolupůsobením. S produktem Remmers SD 1 přichází nová éra v oblasti využití, zatížitelnosti a způsobu zpracování.

Vzhledem k tomu, že Remmers SD 1 je zpracovatelný jako normální minerální izolační systém, lze jej nanášet jednoduše stěrkováním a pačokováním na stěny a podlahy. Přitom jsou možné různé tloušťky vrstvy, podle zatížení, stejně jako je možné provést několik vrstev. Již po krátké době tuhnutí je dosaženo trvalé ochrany a perfektního utěsnění stavby.

 • Jednosložkový produkt, míchá se pouze s vodou.
 • Extrémní přilnavost, i na glazovaných podkladech.
 • Maximální odolnost proti působení kyselin, zásad a ředidel podle DIN EN 12 808.
 • Extrémně vysoká mechanická zatížitelnost.
 • Zatížení vysokotlakým čištěním do tlaku 150 bar.
 • Odolné proti vysokým teplotám až +500 °C.
 • Stoprocentně anorganické složení, nepodléhá povinnosti značení.
 • Neprůchodnost tlakové vody do 5 bar.

Mnohostranné možnosti použití má v průmyslu odpadních vod, v čističkách, zařízení na bioplyn, v zemědělství a v těžkém průmyslu, jako např. v komínových šachtách.

Hodnota pH01234567891011121314

kyselé neutrálnízásadité
Cementová malta


Epoxidové pryskyřice


Běžná silikátová malta


Remmers SD1


Tab. 1: Porovnání běžných těsnicích hmot s novým vysoce odolným materiálem na silikátové bázi Remmers SD 1. Šedě podbarvená políčka reprezentují doporučené podmínky použití, při nichž se zachovávají deklarované vlastnosti tmelu.

Na následujících fotografiích je znázorněn postup při spárování nově položené dlažby materiálem SF 1

Obr. 4: Spárovací hmota Remmers SF 1 je dodávána v suchém sypkém stavu v balení po 5 kg. Před aplikací se obsah balení nasype do 700 až 750ml čisté vody.
Obr. 5: Směs vody a suché hmoty Remmers SF 1 se míchá míchadlem cca 60 sekund. Po době zrání cca 4 minuty tmel ještě jednou promícháme cca 60 sekund.
Obr. 6: Po očištění dlažeb vlhkou pěnovou houbou od nečistot je možné nanést tmel Remmers SF 1 spárovacím hladítkem velmi lehce do prostoru spár (s přesahem).
Obr. 7: Po reakční době cca 15 minut musí být spáry vyplněné tmelem Remmers SF 1 nejprve lehce naemulgovány (omyty) vodou, čímž výrazně usnadníme provedení dalšího kroku.
Obr. 8: Po vysušení musí být celá plocha umyta opět čistou vodou. Odstraní se tím vzniklé zbytkové závoje.
Obr. 9: Hotová vyspárovaná plocha tmelem SF 1 je již po krátké reakční době opět připravena k používání.

Obr. 4 až 9 nejsou dočasně k dispozici


Obr. 4: Spárovací hmota Remmers SF 1 je dodávána v suchém sypkém stavu v balení po 5 kg. Před aplikací se obsah balení nasype do 700 až 750ml čisté vody.

Obr. 5: Směs vody a suché hmoty Remmers SF 1 se míchá míchadlem cca 60 sekund. Po době zrání cca 4 minuty tmel ještě jednou promícháme cca 60 sekund.

Obr. 6: Po očištění dlažeb vlhkou pěnovou houbou od nečistot je možné nanést tmel Remmers SF 1 spárovacím hladítkem velmi lehce do prostoru spár (s přesahem).

Obr. 7: Po reakční době cca 15 minut musí být spáry vyplněné tmelem Remmers SF 1 nejprve lehce naemulgovány (omyty) vodou, čímž výrazně usnadníme provedení dalšího kroku.

Obr. 8: Po vysušení musí být celá plocha umyta opět čistou vodou. Odstraní se tím vzniklé zbytkové závoje.

Obr. 9: Hotová vyspárovaná plocha tmelem SF 1 je již po krátké reakční době opět připravena k používání.

1 Ing. Zdeněk Červinka, vedoucí obchodu společnosti Remmers CZ, s.r.o., tel.: 323 604 877, cervinka@remmers.cz, www.remmers.cz.

Autor: Ing. Zdeněk Červinka
Foto: Archiv Remmers CZ, s.r.o.