Ohlédnutí za uplynulým rokem 2021 očima generálního ředitele Wienerbergeru

Uplynulý rok 2021 byl pro nás všechny doslova turbulentní. Pro stavební trh, a tedy i pro Wienerberger, se jednalo o zkoušku odolnosti. Ta bohužel ještě nekončí. Toto nelehké období odhaluje slabá místa ve výrobních, logistických i obchodních procesech většiny firem.

Všudypřítomné slovo Covid ovlivňuje naše životy v osobní i profesní rovině už skoro dva roky. Stále je naší největší společnou výzvou, s níž se musíme naučit žít a nadále s ní bojovat. Ve Wienerbergeru děláme vše pro to, abychom v této komplikované době byli pro naše zaměstnance, partnery i zákazníky oporou.

Stejně jako nás všechny zaskočila pandemie, část našich přátel, známých a spoluobčanů žijících na jižní Moravě zasáhlo nečekaně tornádo. Musím smeknout před solidaritou a lidskostí, které toto neštěstí provázely. Řada firem se aktivně angažovala v pomoci a stejně tak my všichni ve Wienerbergeru. Poškozeným jsme pomohli formou 80% slevy na naše produkty – celkovou částkou 15 milionů Kč. I přes nedostatek stavebního materiálu a rostoucích cen pohonných hmot a energií, jsme podali pomocnou ruku lidem, firmám i institucím. Společenská odpovědnost je nedílnou součástí naší filozofie a jedním z důležitých pilířů společnosti Wienerberger.

V průběhu celého roku 2021, zejména pak během 3. kvartálu, jsme začali stále více pociťovat nedostatek průmyslového materiálu napříč všemi odvětvími. Enormním způsobem vzrostla poptávka po stavebních produktech a zrovna tak ceny za pandemií ochromené logistické služby. Přetížená výroba nestíhala uspokojit tento prudký nárůst poptávky. To vše se nadále podepisuje na cenách výrobních komodit a stavebních produktů. Ačkoliv například všechny výrobní závody společnosti Wienerberger jsou v plném provozu, celý stavební trh brzdí obrovský logistický problém. Právě doprava vlivem pandemie zásadně utrpěla a její stabilizace potrvá ještě několik měsíců.

Zcela novým problémem je zdražování energií a pohonných hmot, které se rovněž znatelně podepisují na konečných cenách produktů a služeb. Ve Wienerbergeru jsme ceny drželi na uzdě až do poslední chvíle, abychom našim partnerům umožnili realizovat jejich zakázky a projekty ve smluvených termínech a rozpočtech. I my jsme však byli okolnostmi nakonec nuceni přistoupit ke zdražování. Podle výhledů na letošní rok se dá očekávat, že ceny energií, logistiky, služeb a dalších vstupů i nadále porostou. V konečném důsledku tedy předpokládáme další zdražování stavebních materiálů.

Společnost Wienerberger uvedla v roce 2021 na trh mimo jiné i novou cihlu Porotherm 38 EKO+.

Novinky a změny s výhledem do budoucna

Hrdě pohlížíme na integraci společnosti Semmelrock, jež doplnila rodinu značek spadající pod management Wienerbergeru, díky čemuž jsme rozšířili sortimentní řady o prémiové betonové dlažby.

Každá mince má dvě strany. I ve Wienerbergeru jsme v minulém roce učinili pár špatných rozhodnutí. Například naše predikce investičního potenciálu trhu byla podhodnocená a my jsme proto nebyli schopni rychle reagovat na jeho vývoj. Nicméně každá nezvládnutá situace je pro nás školou a učí nás, jak příště dělat věci lépe.

Celkově hodnotíme rok 2021 jako obchodně úspěšný. Výsledkově na tom budeme lépe než v roce 2020. Je evidentní, že pro naše obchodní partnery a zákazníky jsme i nadále klíčovým partnerem a že stavební trh ukázal svůj růstový potenciál.

Během uplynulého roku prošel Wienerberger řadou zásadních organizačních a vývojových změn. Ty korespondují s naší vizí, strategickými pilíři a hodnotami. Jako rozhodující pro náš úspěch vnímáme týmový přístup k našemu podnikání a citlivost k potřebám našich zákazníků. Stěžejní je pro nás také podpora rozvoje potenciálu a kvality našich zaměstnanců. Další důležitou oblastí jsou digitální a produktové inovace. Díky nim je Wienerberger jedničkou na trhu a svou pozici si hodláme i nadále udržet.

Velkým tématem je pro nás udržitelnost a regenerace. Ty podporujeme ve formě ESG projektů, jako je například vysazování stromů, zadržování vody v krajině, snižování uhlíkové stopy nebo podpora biodiverzity. Planeta je náš domov a my chceme přispívat k jejímu uzdravení. Je to náš závazek vůči budoucím generacím.

Na trh jsme uvedli novou unikátní pálenou střešní tašku Tondach V11 z dílny designového studia F.A. Porsche, cihlu Porotherm 38 EKO+ a další produkty. Ty umožňují našim klientům bydlet ve zdravých udržitelných domovech.

Zkosení povrchu do tvaru písmene V, které je typické pro novou tašku Tondach V11, je unikátem.

V rámci digitalizace a rychle rostoucího segmentu e-commerce jsme spustili revoluční Wienerberger konfigurátor domu. Ten je automaticky aktualizován dle cenové soustavy ÚRS a s velkou přesností umí stanovit cenu vysněného domu investorů.

Zavedli jsme také řadu dalších služeb, optimalizovali výrobní kapacity v závodech a sledovali změny v normách, na kterých se aktivně podíleli i naši odborníci. V rámci virtuálního Wienerberger fóra, které se koná 20. ledna 2022, vám navíc tyto změny rádi odprezentujeme. Všichni jste na něj srdečně zváni.

Během letošního roku spustíme Customer Experience centrum. To má přispět ke zlepšení naší komunikace s investory ve všech fázích jejich projektu. Nadále budeme rozvíjet robotizaci zdění. Chceme pokračovat v digitalizaci procesů uvnitř firmy a také v digitalizaci služeb pro vás. Budeme důsledně sledovat novinky v legislativě a normách a včas vás o nich informovat. Naše pozornost se bude i nadále soustředit na environmentální a sociální projekty.

Poděkování za rok 2021

Říká se, že krize je vždy příležitostí k přehodnocení stávajícího fungování a hlavně je motorem inovací. Teprve v nejtěžších chvílích se ukáže, které společnosti stojí na pevných základech. My ve Wienerbergeru vzhlížíme velmi optimisticky k vývoji trhu i veřejného života.

Jsem přesvědčen, že rok 2021 byl rokem, který nás mnohému naučil, a ve kterém jsme obstáli. Proto nám všem přeji, abychom se z minulého roku poučili a v roce 2022 toho využili ve společný prospěch.

Ještě jednou vám jménem společnosti Wienerberger děkuji za vaši přízeň a těším se na pokračování naší spolupráce.

Ing. Kamil Jeřábek

generální ředitel Wienerberger s.r.o.

Autor: tisková zpráva
Foto: archiv společnosti Wienerberger