Okna a dveře TTK CZ od května 2007 z nového závodu

Smrk, borovice meranti a dub jsou dřeviny, které přední český výrobce TTK CZ s.r.o. nejčastěji používá k výrobě oken, posuvných a skládacích stěn a vchodových dveří. Vysoká technická úroveň, s níž firma spoluurčuje evropskou špičku, jí přitáhla nové zákazníky mimo jiné až z Řecka, nebo Skandinávie. Stálá snaha o nová řešení, růst kvality a včasné dodávky dovedla firmu k výstavbě nového výrobního závodu. Podrobnosti získá čtenář v tomto článku a při návštěvě stánku TTK na veletrhu IBF 2007 v Brně.

Dnes firma vlastní nejproduktivnější výrobní zařízení s možností pružně reagovat jak na změny požadavků trhu, tak na technologické novinky. Výrobní postup, v němž je zpracováván ryze přírodní materiál, je šetrný k životnímu prostředí. TTK CZ se stala vzorem, jak se tuzemská dovednost může prosadit na zaběhlých a často i konzervativních trzích i přes to, že historie novodobých českých firem je krátká – vždyť v případě TTK se píše od roku 1992.

Obr. 1: Špičkové výrobní zařízení umožňuje dokonalé řemeslné zpracování. Foto TTK

Modernizace výroby TTK s pomocí fondů EU

„Kdo má dobrý nápad, chuť do práce a věří si, ten ať prozkoumá možnosti podpor od Evropské unie," říká Tomáš Kunert, ředitel a jednatel společnosti TTK, jehož firma tak učinila. Je to sice zdlouhavý proces vyžadující trpělivost, ale na jeho konci může být nejen finanční podpora, ale také obrovská zkušenost, jak se v tomto prostředí vůbec pohybovat.

Obr. 2: Čtyřstupňový systém nanášení povrchové úpravy zaručuje špičkový vzhled a dlouhou životnost. Foto TTK

V roce 2004 podala společnost TTK přihlášku k čerpání podpory v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), spolufinancovaným evropským fondem pro regionální rozvoj a naším ministerstvem průmyslu a obchodu. Jde o program, který má umožnit výrobním podnikům vyrábět více konkurenceschopné produkty a týká se nákupu zařízení, které musí být něčím nové, u nás těžko finančně dostupné, mj. také pro technickou a technologickou novost. Společnost zamýšlela nakoupit frézovací a obráběcí centrum, širokopásovou brusku a moderní technologii lakovny pro zkvalitnění výroby eurooken a dveří. V roce 2005 pak dostala společnost rozhodnutí o podpoře na nákup nového výrobního zařízení.

Obr. 3: Moderní dřevoobráběcí CNC stroje řízené počítačem nasazené do výroby. Foto TTK

„Nedá se říct, že šlo všechno jako po másle, ale musím vyzdvihnout pomoc především od regionálních institucí, zejména od pardubické pobočky Czech Investu," popisoval situaci z roku 2004/2005 Tomáš Kunert. Po instalování a zprovoznění nového výrobního zařízení mohla společnost TTK CZ rozšířit výrobní program o dřevohliníková okna TTK Alu a okna určená pro nízkoenergetické a pasivní domy TTK Alu therm. Blíže jsme o tom psali v [1].

Obr. 4: Prosklené posuvné a skládací stěny, s jejichž výrobou má firma TTK CZ bohaté zkušenosti, mají mezi zákazníky rychle stoupající oblibu. Foto TTK

Dnešní společnost TTK CZ

Dnešní TTK CZ realizuje produkci na nejmodernějších, plně automatizovaných obráběcích centrech na výrobu dřevěných a dřevohliníkových oken a dveří. Ve dvousměnném provozu je zaměstnáno 50 lidí. Pro zákazníky jsou připraveny výrobky špičkové kvality a s profesionálním řemeslným zpracováním. Na všechny výrobky jsou na základě předepsaných zkoušek v akreditované zkušebně vydány výrobkové certifikáty a prohlášení o shodě – výrobky nesou evropskou značku shody CE. Dalším svědectvím spolehlivosti firmy je získání certifikátu systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001.

Obr. 5: Počítačová perspektiva nového výrobního areálu společnosti TTK CZ s.r.o. v Dolní Čermné. Dodala Tluka & Partners s.r.o., architektura-design

Nový výrobní závod

Z úspěchu při čerpání z evropských fondů mělo tehdy radost nejen vedení firmy, ale také zaměstnanci, kterým nová technologie přinesla lepší pracovní podmínky a zajímavější práci. Pravidelný a rostoucí odbyt také přispívá k zaměstnanosti v okolním regionu. Pro letošní rok si firma dobře založila na novou radost, a tou je otevření nového výrobního závodu v Dolní Čermné v okrese Ústí nad Orlicí. Do provozu bude uveden v květnu 2007.

Obr. 6: Reálný pohled na dokončovanou stavbu z konce března 2007. Foto redakce

Co všechno v novém závodě najdete?

 • Plně automatizované výrobní linky,
 • nejmodernější technologie,
 • online řízená CNC centra na výrobu oken,
 • vysoce výkonné obráběcí CNC centrum na výrobu vchodových dveří,
 • moderní, klimatizované výrobní prostory,
 • novou moderní lakovnu s automatickou regulací vnitřního prostředí (teplota a vlhkost),
 • nové vysoce výkonné centrální odsávání dřevního odpadu, napojené na briketovací lisy,
 • novou moderní plně automatizovananou kotelnu s ekologicky šetrnými kotli na dřevní odpad,
 • moderní skladové prostory,
 • luxusní sociální zázemí pro zaměstnance,
 • moderní školicí středisko pro obchodní zástupce a montážní firmy,
 • reprezentativní vzorkovna pro zákazníky, projektanty a architekty.
Obr. 7: Počítačová perspektiva nového výrobního areálu společnosti TTK CZ s.r.o. v Dolní Čermné. Dodala Tluka & Partners s.r.o., architektura-design

Podle Tomáše Kunerta je tento krok nezbytný: „Trhy se propojují a my víme, že abychom oslovili zákazníky a nabídli jim záruky kvality, dlouhodobou spolehlivost a životnost našich výrobků, nutně potřebujeme dobré zázemí se špičkovou technologií. Dále samozřejmě potřebujeme síť špičkových obchodníků. Takto cítíme dlouhodobou perspektivu našeho účinkování v EU. Z toho plyne velký význam, který přikládáme technickému rozvoji. Podotýkám, že ale nechceme vymýšlet vymyslené. Proto se necháváme inspirovat, k čemuž dobře slouží naše účast – jako návštěvník i jako vystavovatel – na předních mezinárodních veletrzích. Pro nás to je bau Mnichov a Fensterbau v Norimberku."

Literatura a zdroje:

[1] Hejhálková, Helena: Řada nových výrobků značky TTK v roce 2005. Okno TTK Alu therm pro pasivní domy, Stavebnictví a interiér č. 8/2005, str. 22.

Autor:
Foto: Archiv TTK CZ a redakce