Vizualizace budoucího stavu.

Pavilon G navrhl architekt Josef Jiřičný

Výstaviště Černá louka v Ostravě prošlo za sto let mnoha proměnami. V současnosti je v utlumeném provozu pouze největší pavilon A. Nás však zajímá obnova sousedního objektu pavilonu G, který byl postaven v roce 1961 podle návrhu Ing. arch. Josefa Jiřičného. Ano, uhodli jste, byl otcem známé architektky Evy Jiřičné.

K osobě architekta můžeme sdělit, že se narodil v roce 1910 v Nové Pace a zemřel roku 1972. Jako architekt - designér se realizoval v Baťově projekčním ateliéru ve Zlíně. Proslul pracemi v oboru dějin světového výstavnictví a veletrhů. Ostrava má po něm zmíněný pavilon G s rovnou střechou, půdorysu 43,5 x 37,5 m2, výškou atiky 8,9 metrů. Dnes je již na něm patrný zub času v podobě „ohlodaného“ pláště – původně šlo o prosklenou rastrovou fasádu zdobenou geometrickým ornamentem (současné snímky).

Současný stav objektu.

Od roku 2017 je budova "Géčka" ve správě Národního divadla moravskoslezského (NDM). V interiéru se nacházejí zkušební prostory o velikosti reálných jevišť obou současných největších ostravských divadel: Antonína Dořáka a Jiřího Myrona. V plánu je i studiová scéna pro 220 sedících diváků.

Současný stav objektu.

Jak bude vypadat exteriér pavilonu G, objasňuje snímek jeho vizualizace. Konečný vzhled vyplývá z návrhu ostravského Ateliéru 38, který má v popisu práce zpracování urbanistických a architektonických studií i návrhů staveb.

Fotogalerie

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Zdeněk Svoboda