Plastová okna pro nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické stavby, které šetří náklady na vytápění, jsou trendem ve výstavbě rodinných domů. Požadavkům na úsporu tepla v těchto domech se musela přizpůsobit také okna. Právě jimi zpravidla uniká teplo nejvíce.

Požadavky na prostup tepla okny

Technická norma udává požadované a doporučené hodnoty prostupu tepla Uw, je to množství tepla, které projde přirozeně celou plochou okna, tedy systémem okenní profil – zasklení. Pro nízkoenergetické domy by doporučená hodnota prostupu tepla pro celé okno neměla přesáhnout 1,2 W/m2K. U pasivních domů je norma ještě přísnější a doporučuje volit okenní prvky v mezích 0,6–0,8 W/m2K.

Dříve byly udávané hodnoty prostupu tepla celým oknem měřeny v akreditovaných zkušebnách. „V současnosti jsou udávané hodnoty výsledkem výpočtu, tak jak to požaduje například program Nová zelená úsporám,” vysvětluje Ing. Jiří Korbelář, technický manažer VEKRA okna.

Montáž oken je velice důležitá

Dříve, než se budeme dále zabývat vlastnostmi oken, je třeba zdůraznit význam montáže. Nesprávná montáž může znehodnotit sebelepší okno. Především jde o to zabránit vzniku tepelných mostů. Nejen u nízkoenergetických domů je třeba myslet na to, aby připojovací spára byla správně izolovaná a tím trvale ošetřená proti prostupu vlhkosti. K tomu slouží speciální pásky a folie, které by měly být při montáži použity a které vyžaduje i technická norma.

Kritickým místem pro vznik tepelných mostů je podlaha v okolí francouzských dveří, posuvných dveřních systémů, vchodových dveří ale i parapet v dolní části oken. Montáž oken a dveřních posuvných systémů i vchodových dveří musí být provedena tak, aby nedocházelo k nadměrnému prochlazování parapetu nebo podlahy v interiéru v okolí těchto prvků, k tomu slouží podkladové profily. „VEKRA používá kvalitní podkladové profily z materiálu PURENIT, který vyniká výbornými izolačními vlastnostmi, odolností a snese i vysoké zatížení například velkými posuvnými systémy,” doplňuje Ing. Korbelář.

Plastové profilové systémy

Plastová okna prošla v posledních dvou desítkách let výraznou proměnou. Se zvyšující se stavební hloubkou, která má hlavní vliv na tepelnou izolaci profilového systému, se zlepšovaly jejich tepelně izolační vlastnosti. Je na místě připomenout, že celkově lepší izolaci mají plastové profily se středovým těsněním. Tyto profily se třemi těsněními přinášejí například i větší útlum venkovního hluku.

Aby si plastová okna dlouho udržela výborné izolační vlastnosti, musí mít dobrou pevnost a tvarovou stálost, kterou zajistí kvalitní kovová výztuha. „V nabídce VEKRA jsou i špičková plastová okna se zesílenou termickou výztuhou s přerušeným tepelným mostem, a to díky tvrzené pryskyřici, která spojuje kovové části výztuhy. Izolační komory plastového profilu jsou navíc vyplněny tepelně izolačními vložkami opatřenými reflexními fóliemi, které působí jako tepelné zrcadlo a zvyšují tak izolaci profilu,” říká Ing. Korbelář.

Izolační zasklení

Normou dané požadavky na prostup tepla pro nízkoenergetické domy splní i některá plastová okna s izolačními dvojskly, ale trendem mezi stavebníky novostaveb jsou okna s izolačním trojsklem. U dvojskel lze totiž podle stavební hloubky profilu dosáhnout nejlepší hodnoty Uw kolem 1,1 W/m2K.

Zasklení má na vlastnosti oken zásadní vliv, a to platí obecně, nikoliv jen pro tepelnou izolaci. Vyplatí se proto zajímat se komplexně o složení a vlastnosti izolačního zasklení. „Okna s izolačními trojskly se prakticky nerosí. Samozřejmostí by měl být ale tzv. teplý meziskelní rámeček,” vysvětluje Ing. Korbelář.

Zasklení má také vliv na to, kolik slunečního tepla se využije k ohřevu interiéru, tzv. solární faktor je důležitý zejména u pasivních domů, kde se přímo započítává do tepelné bilance celého domu, ale svůj význam má všude tam, kde chceme do interiéru dostat více slunečního tepla. Při výběru trojskel je tak dobré zvažovat volbu solárních trojskel se zvýšeným solárním faktorem.

Plastová okna jsou oblíbená

Diskuze o tom, zda jsou lepší plastová nebo dřevěná okna, je stále živá, i když faktem je to, že z hlediska izolačních vlastností mezi nimi rozdíly nejsou. Plastová okna se velmi dobře uplatní pro jakýkoliv typ stavby. Jejich velkou výhodu stavebníci vidí zejména v tom, že není potřeba pečovat o jejich povrch a velmi snadno se udržují. Příjemná je samozřejmě i nižší cena plastových oken ve srovnání s dřevěnými okny. Nicméně ani kvalitní plastová okna s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi nejsou nejlevnější.

Náš tip: Zjistěte si, kolik by nová plastová okna stála vaši domácnost

Pořídit si do novostavby skutečně kvalitní okna se rozhodně vyplatí. Typ profilu, zasklení a další vlastnosti by měly být řešeny již v projektu nízkoenergetického nebo pasivního domu a spolehlivý dodavatel oken by měl vše, co se týká vlastností, montáže, doplňků a dalších detailů srozumitelně vysvětlit.

Související články

Autor: Martin Matějka
Foto: Archiv firmy