Na výměnu oken lze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám, je ale třeba počítat s dodržením nutných podmínek.

Výměna oken v rodinném domě

U starých domů bývá výměna původních oken nedílnou součástí jejich kompletní rekonstrukce. Aby stavební práce proběhly bez problémů, je dobré pohlídat si vše od výběru oken nových přes demoliční práce až po montáž.

Okna tvoří nedílnou součást vnější obálky domu, a hrají tedy významnou roli při jeho zateplení a minimalizaci energetických ztrát. Obvodovými zdmi totiž z interiéru unikne až 30 procent tepla, zatímco okny to může být až 50 procent. Právě okna a dveře patří z hlediska tepelných ztrát k nejproblematičtějším místům stavby. „Původní okna mají jistě své kouzlo, ale svými izolačními vlastnostmi se s těmi moderními nemohou rovnat. V létě se kvůli tomu stavba může přehřívat a v zimě zase zbytečně ztrácí cenné teplo, což znamená také větší výdaje za topení. Častým problémem je u nich také nedostatečná zvuková izolace, a tedy hluk pronikající zvenčí,” vysvětluje Milena Tomčíková, produktová manažerka značky VEKRA, největšího českého výrobce oken. Starými, špatně těsnícími okny navíc může do interiéru začít zatékat. V případě, že v rámci rekonstrukce plánujete také zateplení domu, mělo by být pořízení nových oken logickým prvním krokem. Při dodatečném osazení otvorových výplní do již hotového zateplovacího pláště by totiž mohlo dojít k jeho narušení a tím i ke vzniku tepelných mostů.

Z pohledu tepelněizolačních vlastností je důležitější stavební hloubka profilu a zasklení než samotný materiál.

Výměnu původních oken navíc podporuje i stát. V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci ve výši 2 200 – 3 800 Kč/m2. „Částka, kterou je v rámci programu možné získat, se odvíjí od plochy zateplované konstrukce a také od výsledných energetických parametrů budovy. Sama výměna oken tedy pro splnění dotačních podmínek zpravidla nestačí a je třeba přijmout další opatření, jako je například právě zateplení fasády,” říká Tomčíková. Také je třeba počítat s tím, že v rámci žádosti o dotaci na zateplení, pod niž výměna oken spadá, je nutné doložit projekt. Stačí ale zjednodušená dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou v rozsahu nezbytném k posouzení splnění podmínek programu. Pokud tedy plánujete o příspěvek z programu požádat, je dobré plán rekonstrukce konzultovat s příslušným energetickým specialistou.

Podle čeho nová okna vybírat?

Volba nových otvorových výplní by se měla v prvé řadě řídit tím, v jakém domě budou sloužit a co od nich majitel očekává. Od toho se pak odvíjejí kritéria pro stanovení jejich tepelněizolačních a dalších vlastností. „Odlišné parametry lze očekávat u víkendových chalup a jiné zase u domů pro trvalé bydlení. Svou roli hraje také lokalita. Pokud například bydlíte v rušné části města, pravděpodobně budete hledat okna, která dokážou utlumit nadměrný hluk. Jiné požadavky také mohou být kladeny na okna v teplejších regionech Česka a jiné na horách,” radí Milena Tomčíková.

Nová okna mají nesrovnatelně lepší tepelněizolační vlastnosti než ta původní, zároveň ale dokážou respektovat ráz stavby.

Výběr konkrétního materiálu nového okna je především otázkou vkusu majitele a jeho finančních možností. „Základním kritériem výběru by měly být tepelněizolační vlastnosti okna, které nejsou dány ani tak tím, z čeho je vyrobeno, ale spíše stavební hloubkou rámu a také zasklením. Důležité jsou ovšem i detaily, například systém těsnění. Dílčí materiály mají sice své odlišnosti, ale z pohledu tepelné izolace jsou v zásadě srovnatelné,” uvádí produktová manažerka Tomčíková. Vždy je ovšem nutné dbát na dostatečnou kvalitu zvolených oken. Ta totiž tkví v jejich profilu, konstrukci i pod povrchem omítky v ostění.

Při montáži oken je důležité dbát na správný postup, zcela zásadní je i dostatečné utěsnění připojovací spáry.

Zásadní je profesionální montáž

Aby se výměna podařila a nová okna mohla správně plnit svou funkci, je důležité dbát na správný postup. Kvalitně provedená montáž je totiž pro dobrý výsledek stejně důležitá jako kvalita okenního profilu. Prvním krokem je demontáž těch původních. Při této práci je třeba počínat si opatrně, aby nedošlo k vybourání příliš velkého otvoru, který by se pak musel pracně dozdívat. Proto je ideální přenechat demontáž odborné firmě. „My jakožto výrobce oken se dokážeme postarat nejen o samotnou výrobu nových otvorových výplní, ale také o vybourání těch starých, jejich odvoz a případně i další drobné stavební práce, jako je vybourání parapetního zdiva a podobně,” uvádí Pavel Kašpar, manažer montáží značky VEKRA.

I samu instalaci nových oken doporučují odborníci svěřit vždy profesionálům. „Dodatečné opravy jsou navíc nejen komplikované, ale i nákladné. Proto je nejlepší pořídit si okna na míru přímo u výrobce, který je zároveň i namontuje. Díky tomu na ně většinou získáte i prodlouženou záruku, navíc ze zákona zaplatíte nižší sazbu DPH. Aby naši klienti měli jistotu, že VEKRA dělá svou práci dobře a podle stanovených standardů, nechali jsme si jako první výrobce oken v ČR celý proces kompletní dodávky na klíč certifikovat u nezávislého německého institutu TÜV Nord,” dodává na závěr Pavel Kašpar.

Autor: tisková zpráva
Foto: archiv VEKRA