Výměna starých oken za nová se vyplatí. Úspora je jistá

Přesvědčit se o tom mohli novináři, kteří se dne 11. října zúčastnili tiskové konference společnosti VEKRA v Praze. Byli svědky experimentu, který mimo jiné jasně prokázal, že mezi jednotlivými otvorovými výplněmi, které jsou aktuálně dostupné na českém trhu, jsou nemalé kvalitativní rozdíly. Jako bonus předkládáme i souhrn skutečných úspor, jichž dosáhli majitelé domácností, kteří se v nedávné době k výměně odhodlali.

Tiskovou konferenci frmy VEKRA na téma „Když okna kradou teplo“ zahájil jeden z majitelů – Jan Tušl. Hned v úvodu neváhal operovat čísly a daty. Poukázal na fakt, že v Česku existuje asi 4,2 milionu bytových jednotek, z nichž minimálně polovina byla po revoluci opatřena nekvalitními otvorovými výplněmi, a pozastavil se nad závažnými nedostatky, s nimiž se u nich stavebníci běžně setkávají. Nejde přitom jen o okna staršího data, ale rovněž o výplně namontované v nedávné době. Ty, ačkoli jde o jedny z nejnamáhanějších prvků obálky domu – nejen povětrnostními vlivy, ale především mechanicky – často v důsledku nesprávné montáže, absence některých důležitých součástí a nekvalitního provedení některých detailů nenabízejí požadované vlastnosti a nedostatečně těsní.

Společnost VEKRA proto provedla experiment, v němž srovnala tři plastová okna:

  • staré okno z roku 2003
  • běžné okno z roku 2022
  • okno vlastní výroby typu Komfort EVO
Všechna tři testovaná okna byla po dobu pěti dní pevně instalována (namísto dvířek) na identických mrazicích boxech s teplotou −13 stupňů Celsia.

Průkazný test podpořený zkouškami v laboratorních podmínkách

Průběh pokusu i jeho výsledky jsme mohli vidět na proběhnuvší tiskové konferenci, přičemž rozdíly mezi jednotlivými produkty byly velké. Test, který novinářům odprezentoval Pavel Kašpar, manažer vývoje značky VEKRA, probíhal následovně:

Všechna tři testovaná okna byla po dobu pěti dní pevně instalována (namísto dvířek) na identických mrazicích boxech, v nichž byla udržovaná teplota −13 stupňů Celsia. Okolní interiérová teplota činila +21 stupňů Celsia a vlhkost mezi 48 až 50 %. Celý experiment přitom spočíval v měření energie, které je zapotřebí k udržení uvedené teploty v mrazácích. Výsledky u jednotlivých oken se lišily významně, přičemž bylo zjištěno, že spotřeba energie u starého okna z roku 2003 byla o 65 % vyšší než v případě okna VEKRA Komfort Evo, rozdíl mezi běžným oknem z roku 2022 a již řešeným oknem VEKRA činil celých 22 %.

Pokud okno netěsní, v jeho spodní části se může vlivem vlhkosti začit tvořit i plíseň.

Při pohledu skrz termokameru byly problémy (tepelné mosty) vidět pouhým okem. Iniciátoři testu se přitom zaměřili na tři hlavní riziková místa – prostor styku skla s profilem křídla, mezeru mezi křídlem okna a jeho rámem a prostor připojovací spáry. Okno s dvojsklem z roku 2003 propouštělo do interiéru nejvíce chladu, což se projevovalo jeho rosením ve spodní části. Běžné okno propouštělo tepelnou energii hlavně přes kovový distanční rámeček a skrze spáru mezi oknem a rámem. Dále bylo zjištěno, že i přes poměrně krátkou dobu testování (mrazicí boxy s okny byly v provozu po dobu pěti dní) bylo velmi brzy vidět, že ve spodním pravém rohu okna vzniká na teplé venkovní straně plíseň. V případě okna VEKRA Komfort EVO přitom termokamera nezaznamenala žádné úniky tepla (přesněji: úniky tepla byly menší, než termokamera dokázala zaznamenat, čili žádné tmavé plochy jako u zbylých dvou oken) ani rosení.

Při kontrole těsnění oken termokamerou se iniciátoři testu zaměřili na tři hlavní riziková místa – prostor styku skla s profilem křídla, mezeru mezi křídlem okna a jeho rámem a prostor připojovací spáry. Zleva: staré okno z roku 2003, okno Komfort EVO, běžné okno z roku 2022.

Společnost VEKRA spolupracuje také s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB), v němž byly výsledky experimentu potvrzeny v laboratorních podmínkách (byly dokonce ještě optimističtější).

Jak snížit ztráty, aktuálně znásobované rostoucími cenami energií

Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů značky VEKRA přítomným novinářům vysvětlila, co způsobuje významné odchylky (odhalené pokusem) a jak zkontrolovat, že naše okna, která máme doma, fungují správně. Zdali oknem neuniká teplo totiž není patrné na první pohled a mnozí z uživatelů bytů a domů po tom ani nepátrá. Těsnost oken však může být rozhodujícím ukazatelem v rámci snah o úsporu energie, potažmo financí. „To, že okno splňuje normou stanovené parametry a má potřebnou certifikaci, bohužel dnes není dostatečný doklad jeho kvality. Zkušenosti ukazují, že i tak mezi nimi mohou být poměrně zásadní rozdíly,“ říká Tomčíková.

Milena Tomčíková přítomným vysvětlila, co způsobuje významné odchylky (odhalené pokusem) a jak zkontrolovat, že naše okna, která máme doma, fungují správně.

Na které části okna by se měl laik podle odborníků z firmy VEKRA zaměřit a podrobit je kontrole?

  1. Rám okna, u nějž hraje roli jeho hloubka. Plastové rámy musejí mít také adekvátní pevnost a tvarovou stálost. Mezi křídlem a oknem má přitom být jen minimální mezera.
  2. Hloubka zasklívací polodrážky neboli hloubka uložení skla v rámu by měla činit minimálně 29 milimetrů.
  3. Distační rámeček by neměl být z hliníku, který vede teplo a napomáhá rosení oken.
  4. Těsnění rámu okna splní svou funkci nejlépe tehdy, je-li středové se třemi těsnicími rovinami. Důležité je, aby bylo na rám ručně natahované, nikoli svařované spolu s profilem.
  5. Kování má být ideálně celoobvodové s maximálním počtem uzamykacích bodů, které zajišťují pevné spojení křídla s rámem.
  6. Připojovací spára musí být při montáži kvalitně utěsněna. Řeč je o správné aplikaci uzávěry připojovací spáry (neboli parozábrany). Ošetření tímto systémem fólií napomáhá zachování tepelněizolačních vlastností připojovací spáry. Jinou funkcí připojovací spáry je ochrana izolační pěny před účinky vlhkosti a UV záření, aby se okolí okna neprochlazovalo, ostění nenasávalo vlhkost a nevznikala zde plíseň. Funkční a trvanlivá uzávěra připojovací spáry je však mnohými instalačními firmami ignorována!
  7. Zasklení by mělo být tvořeno trojsklem.
Okno VEKRA Komfort EVO na fotografii je opatřeno funkční uzávěrou připojovací spáry, která významně napomáhá zachování tepelněizolačních vlastností výrobku.

Příklady úspor konkrétních domácností

Povede-li kontrola technických vlastností vašich oken k úvahám o jejich výměně, o investici vás možná přesvědčí přiložená tabulka s reálnými příklady její návratnosti. Společnost VEKRA na ní spolupracovala se svými klienty, kteří laskavě poskytli potřebná data. Dodejme, že veškeré uvedené úspory byly vypočteny s ohledem na současné zastropované ceny energií. Pokud tedy dojde časem k uvolnění aktuálních vládních regulí, návratnost investic bude ještě rychlejší.

Společnost VEKRA se na tiskové konferenci nechala rovněž slyšet, že v případě objednávky nových oken je schopna zajistit jejich montáž do dvou měsíců.

Autor: Bc. Helena Široká 1)
Foto: archiv VEKRA, archiv autorky textu

1) Zdroj: tisková konference společnosti VEKRA