Podlaha v potravinářství – vysoké nároky na hygienu

Už tři roky starý skandál týkající se skladových ploch kontaminovaných nitrofenem položil na lopatky málem celé ekologické zemědělství v Evropě. Nitrofen totiž může již v nepatrných dávkách, jakých lze dosáhnout konzumací kontaminovaných potravin, vést k poškození nenarozeného lidského plodu. U vysokých dávek nelze vyloučit riziko rakoviny. Netvrdí to jen tak někdo, ale samotný Spolkový ústav zdravotní ochrany spotřebitelů a veterinární medicíny (BgVV). Nitrofen je proto plným právem od roku 1980 v Německu zakázán.

Po prvních pozitivních nálezech Nitrofenu v krůtím mase obsaženém v dětské výživě v lednu roku 2002 vyváděly z míry výrobce i konzumenty stále nové nálezy prostředku na ochranu rostlin v krmivech, vejcích a masných výrobcích. Teprve v červnu roku 2002 Evropská komise prohlásila, že je kontaminace Nitrofenem jednoznačně lokalizována a že zavedená opatření Spolkového ministerstva ochrany spotřebitelů, výživy a zemědělství (BMVEL) jsou dostatečná. Uvalení avizovaných sankcí jako zákazu prodeje obilí, výrobků a krmiv na bázi ekologického obilí, masa a biovýrobků zvířecího původu z drůbeže, prasat a hovězího dobytka určených k lidské výživě, není nutné.

Producenti se stále znovu starali o palcové titulky kvůli skandálním zprávám v souvislosti s potravinami. Aby k takovým ekologickým a ekonomickým katastrofám nedocházelo, je ve všech oblastech moderního potravinářství a zemědělství nezbytná maximální hygiena a pečlivost. Nezbytné je zejména odpovědné zacházení jak s potravinami, tak s krmivy při výrobě, skladování a dalším zpracování. Jedna z cest k vyřešení tohoto nadmíru zodpovědného úkolu je použití bezespárých hygienických ochranných povlaků. Na základě ochranných vlastností se v potravinářském průmyslu a v oblastech přicházejících do styku s potravinami a krmivy v EU již řadu let používají povlaky na bázi umělých pryskyřic.


Pod názvy VISCACID a ACOLAN vyrábí firma Remmers Baustofftechnik GmbH (v ČR zastoupená svoji dceřinou společností Remmers CZ s.r.o.) různé tekuté umělé hmoty určené k ošetření podlahových ploch a stěn v oblastech přicházejících do kontaktu s potravinami a krmivy. Tyto výrobky byly vyvinuty speciálně pro použití v této vysoce citlivé oblasti a mají příslušné atesty. Nové betonové plochy lze chránit plně reaktivními tekutými umělými hmotami před substancemi ničícími beton, jako jsou organické kyseliny a různé kvasné a silážní šťávy. Kromě toho zabraňují pronikání škodlivin z podkladu do potravin nebo krmiv. Jde o obousměrnou ochranu, kterou nelze 100 procentně dosáhnout u dlažeb.


I ta nejmenší spára je schopna “přijmout” miliardy baktérií, poskytnout jim vhodné prostředí k rozvoji, proměně a rozmnožování a stát se tím mocným pramenem kontaminací, pronikajících zpět do potravin pro lidi a zvířata. Široké spektrum použití systémů VISCACID přitom sahá od vysoce pigmentovaných povlakových systémů odolných proti chemikáliím v souladu s ustanoveními § 19 německého spolkového zákona o vodním hospodářství, přes pigmentované tenkovrstvé ochranné nátěry až po transparentní potěry či malty na bázi umělých pryskyřic.

Plně reaktivní syntetické pryskyřice ve vytvrzeném stavu jsou ekologicky a zdravotně nezávadné, co se týče kontaminace z podlahy, vzduchu a vody nebo chemickými látkami bez výrazné agresivity, s nimiž jsou v kontaktu. Za běžných provozních podmínek se na základě uvolňování v nich obsažených látek, jejich chemického zesítění při vytvrzování a vysoké hustoty síťky považují za inertní. Tato stabilita je potvrzována požárními vlastnostmi povlaků na bázi umělých pryskyřic, jež jsou klasifikovány jako nesnadno hořlavé stavební materiály (stupeň hořlavosti B1). Syntetické pryskyřice, které pro tuto oblast nabízí firma REMMERS, jsou ekologicky a nezávadné i v době zpracovávání.


Tato skutečnost dovoluje pokládání nových povlaků např. v supermarketech i za přítomností regálů se zabalenými potraviny nebo v místnostech a úsecích těsně sousedících s velkými kuchyněmi a potravinářskými výrobními provozy. Nejčastější oblasti, kde je třeba se chránit vzájemného ovlivňování podlaha - potraviny, jsou samozřejmě místa, kde jsou tyto potraviny (krmiva) skladovány a zpracovávány. Velký důraz na hygienu se v EU klade také na obchodní zařízení, kde jsou potraviny vystaveny a nabízeny kupujícím, jako jsou potravinářské burzy a obchody, ale také restaurace a kavárny.
Autor: Ing. Stefan Stanev
Foto: Archiv firmy