TOKOVO - Výšková budova v Praze 7 s kompletně novými podlahami

Komerční a průmyslové lité podlahy v posledním desetiletí zaznamenávají intenzivní rozvoj co se tyká technické kvality, životního prostředí a optického vzhledu. Dnes si pod pojmem litá podlaha nelze představit již jen šedou nevýraznou průmyslovou plochu. Dlouholeté inovace specializovaných a renomovaných výrobců, mezi něž se řadí i společnost REMMERS, přinášejí řadu nových možností pro realizaci prakticky neomezených nápadů architektů a návrhářů podlah pro veřejné či privátní použití. Kreativní odstíny a estetické působení nás dnes obklopují na každém kroku a výrazně tak ovlivňují na náš život.

Areál TOKOVO se skládá z dominantní výškové budovy o devatenácti nadzemních podlažích (viz obr. 1), dvoupodlažního parteru (budova bývalého TUZEXU/PZO) a z třípodlažní administrativní budovy MUZO. Rekonstrukce objektu, který byl postaven v letech 1974-77, se uskutečnila v několika etapách. V roce 2004 proběhla kompletní rekonstrukce výškové budovy TOKOVO včetně suterénu a garáží. Záměrem investora bylo rekonstruovat budovu tak, aby byl zvýšen komfort užívání s cílem nabídnout kancelářské a komerční prostory odpovídající dnešním standardům.

Předmětem dodávky materiálů a technologií firmy REMMERS byly sanace betonových podlahových konstrukcí (sanace prasklin injektážní pryskyřicí). Konstrukce budovy v kombinaci s nedostatečnou tloušťkou stávajících stropních desek kladly požadavek na použití flexibilních podlahových vrstev za současného plošného vyrovnání pod koberce s tloušťkou až 60mm.

Technologie a řešení byla rozdělena dle druhu zatížení a použití jednotlivých podlahových ploch a dále dle estetických představ architekta a investora:

Obr. 1: Pohled na výškovou budovu TOKOVO

Opravy vodorovných nosných konstrukcí (cca 15 000 m2)

Po ofrézování povrchu vodorovných nosných konstrukcí bylo přistoupeno k sanaci rozpraskaných betonů speciálními vysokopevnostními maltami, souběžně bylo provedeno injektování a statické spřažení prasklin v podlahách epoxidovou pryskyřicí s velmi nízkou viskozitou Viscacid Epoxi Injektionsharz 100. Teprve díky úspěšnému provedení těchto operací bylo možno provádět veškeré další povrchové úpravy nášlapných podlahových vrstev.

Podlahové plochy pod koberce (12 095 m2)

Dalším krokem bylo vyrovnání povrchu strojně hlazenou maltou vyrobenou z flexibilní pryskyřice Viscacid Epoxiflex Mrtelharz, naplněné speciální směsí křemičitých písků v poměru 1:15. Vzhledem k velkým nerovnostem podlah se tloušťka vrstvy pohybovala od 5 mm až do 60 mm.

Podlahy v prostorách sociálního zařízení a podlahy před výtahy (1 840 m2)

Také tyto plochy byly vyrovnány strojně hlazenou maltou ze směsi flexibilní pryskyřice Viscacid Epoxiflex Mrtelharz a speciální směsi křemičitých písků. Tloušťka vrstvy 5 - 60 mm. Následovala flexibilní, vodotěsná nášlapná vrstva z epoxidové pryskyřice Viscacid Epoxiflex Beschichtung PH (viz obr. 2).

Obr. 2: Podlaha před výtahem

Podlahy na chodbách (169 m2)

I zde byly plochy vyrovnány strojně hlazenou maltou ze směsi pryskyřice Viscacid Epoxiflex Mrtelharz s křemičitým pískem v poměru 1:15 a uzavřeny nášlapnou vrstvou ACOLAN Sedimentbelag.

Podlahy ve vestibulu (566 m2)

Tyto plochy byly vyrovnány minerální samonivelační hmotou Viscacid Optiplan 30 s tloušťkou vrstvy 10 - 15 mm, uloženou na speciální můstek z Viscacid MP Harz. Na tuto konstrukci byla položena dlažba z velkoformátových desek s imitací žuly.

Podlahy v garážích (3 600 m2)

Zde byly původní podlahy vyrobeny z litého asfaltu, který byl z důvodu velkých nerovností ofrézován a dodatečně otryskán. Podklad byl pak penetrován speciální pryskyřicí s adhezí na litý asfalt Viscacid BS 2000. Lokální vyrovnání bylo provedeno strojně hlazenou maltou ze směsi pryskyřice Viscacid MP Harz s křemičitým pískem v poměru 1:12 s tloušťkou vrstvy 5 - 80 mm. Nášlapný povrch byl pak zapečetěn sypanou stěrkou z MP Harz a barevným nátěrem z Viscacid BS 3000 (viz obr. 3).

Obr. 3: Pohled do garážových prostor

Podlahy v technickém suterénu (649 m2)

Plochy ze strojně hlazených betonů byly uzavřeny nášlapnou vrstvou Viscacid BS 3000. Technologické provozy a strojovny s mokrými a mastnými podlahami byly penetrovány speciální reaktivní pryskyřicí Acolan Epoxi Grund FU a uzavřeny nášlapnou vrstvou z Viscacid BS 3000.

Podlahy v technických podlažích (293 m2)

Tyto plochy z hlazených betonů byly uzavřeny nášlapnou vrstvou Viscacid Epoxiflex Beschichtung PH.

Investor: Česká pojišťovna a.s. - PPF
Vyšší dodavatel: Metrostav a.s. divize 1
Realizace: Martin Plodík - průmyslové podlahy,
Kolovratova 242,
Světlá nad Sázavou
Projekt: CMC Architects, Ing. Arch. Chisholm (USA)
Autor:
Foto: Martin Plodík, Jiří Vrbík