Bartošovický potok.

Potok na Rychnovsku Vodohospodářskou stavbou roku 2021

Svaz vodního hospodářství České republiky vyhlásil vítěze klání Vodohospodářská stavba roku 2021. Ocenění bylo uděleno Lesům České republiky za revitalizaci přítoku Bartošovického potoka. Projekt za 4,9 milionů korun podnik realizoval na Rychnovsku ve východních Čechách v letech 2020 a 2021 v rámci programu Vracíme vodu lesu.

Více než kilometrový úsek přítoku Bartošovického potoka proměnily úpravy, díky nimž nově vodu zadržuje koryto meandrující krajinou, kdysi uměle napřímené. Desítky balvanitých kamenných skluzů a rybích úkrytů i jedenáct tůní tvoří příhodné prostředí pro živočichy vázané na vodu. Došlo i na vegetační břehové úpravy, takže dnes koryto lemuje 250 nových stromů a keřů.

Potřeba zadržet a nechat rozlít vodu v krajině se výrazně projevila zejména v nedávných suchých letech. Proto provádíme stovky obdobných projektů ve všech regionech a investujeme do nich 200 milionů korun ročně. Kromě revitalizací jde také o úpravy, stavby nebo obnovy rybníků, nádrží, tůní a mokřadů. Letos plánujeme opatření na 170 místech s náklady ve výši 230 milionů korun a další desítky projektů připravujeme,“ uvedl Jiří Groda pověřený vedením Lesů České republiky.

Bartošovický potok.
Autor: tisková zpráva 1)
Foto: archiv Lesů České republiky, s.p.

1) Zdroj: www.lesycr.cz, redakčně upraveno