Požární světlovod SUNIZER PYRO

Existuje celá řada běžných systémů požární ochrany, jako jsou např. požární okna, dveře, požární SDK podhledy. Cíle jejich využití jsou však pořád stejné. Musí zůstat funkční a přitom zajistit protipožární ochranu.

Společnost ABC, s.r.o. se sídlem v Brně zdokonalila světlovod SUNIZER, který sama vyrábí, aby jeho instalace byla možná i do staveb s předepsanou požární odolností.

Přednosti světlovodu

Účelem požárního světlovodu SUNIZER PYRO je omezit šíření ohně a kouře skrz světlovodný systém v samotné stavbě nebo na sousední objekty.

Světlovod SUNIZER PYRO nabízí spojení dvou základních vlastností v jednom výrobku: požární bezpečnost a dostatek denního světla.

Pořídit si např. střešní okno s požární odolností, které navíc splňuje i podmínky pro pasivní domy, může být velice obtížné, protože vývoj a následné zkoušky s klasifikací a certifikací by byly velice nákladné. Každý světlovod SUNIZER PYRO obsahuje ujištění o požární odolnosti nebo ujištění o shodě.

SUNIZER PYRO je protipožární světlovod s vysokou odolností proti požáru, který se používá při výstavbě interiérů v objektech s předepsanou zvýšenou požární odolností.

Co se týče požární odolnosti konstrukce světlovodu, může mít odolnost 15 min, 30min a v určitých případech i 45 min, záleží na návrhu.

Pyro sestava rozložená

Návrh, montáž, náklady

Při samotném návrhu světlovodu s požární ochranou by neměla být zanedbaná komunikace investora s projektantem a také s výrobcem světlovodů. Vše je vhodnější vyřešit předem, nežli improvizovat před kolaudací nebo za provozu. Světlovod SUNIZER PYRO se vyrábí na míru dle přesných specifikací projektu.

Proto je zakomponování světlovodu SUNIZER PYRO již do projektu stavby s předepsanou požární odolností velice důležité. Může se tím značně zvýšit požární bezpečnost objektu.

Výsledné požární vlastnosti celého světlovodu samozřejmě dokáže výrazně ovlivnit i neodborná montáž tohoto světlovodu, proto je na ni kladen velký důraz. Montáž by zpravidla měla být provedena vyškolenými pracovníky dle přesných pokynů výrobce.

Pořizovací náklady požární sestavy PYRO světlovodu SUNIZER mohou být srovnatelné s cenou běžného světlovodu. V případě požáru by však náklady za vzniklé škody byly nesrovnatelně vyšší.

Autor: Bc. Lukáš Haas
Foto: Archiv firmy