Pojednání o světlovodech, aneb není světlovod jako světlovod

Český a slovenský trh je v poslední době nebývale atakován novými produkty ze zahraničí. A bohužel, ne každý produkt je dostatečně kvalitní, aby uspěl ve srovnání s českými produkty. Totéž platí i v oblasti nabídky tubusových světlovodů.

Proto bychom zde rádi předali pár základních informací, pomocí kterých byste se mohli řídit při výběru tubusového světlovodu.

Nejprve si položme otázku, co to vlastně jsou tubusové světlovody? Je to snazší, než to vypadá. Nejedná se, jak si často u světlovodů lidé myslí, o speciální optické světelné kabely, ale o prostý a v jistém smyslu jednoduchý stavební prvek, funkčně příbuzný vyzděným světlíkům, který nám pomáhá prosvětlit ty místnosti v domě, kde není světla dostatek, nebo není světlo žádné.

Jaká je funkce světlovodu?

Funkce je velmi prostá. Speciální potrubí, které umístíte na střechu a zakryjete kopulí, bude schopno přenášet jak sluneční paprsky, tak i světlo potrubím až do místnosti, kam toto potrubí vyvedete. Světelné paprsky se přenášejí potrubím velmi snadno, protože potrubí má speciální zrcadlový povrch, který v současnosti dokáže odrážet až 98 % světelných paprsků. Zde pozor, protože někteří dodavatelé záměrně zaměňují parametr odrazivosti povrchu s parametrem složení povrchu. Povrch totiž u kvalitních plechů dosahuje čistoty stříbra 99,8 % a mnoho vykutálených dodavatelů tento parametr udává jako odrazivost materiálu. Jsou to zcela odlišné parametry, proto je dobré si na to dávat pozor. Může to pak vypadat, že někdo pak má kvalitnější tubus než ten druhý, což nemusí být pravda.

Z čeho se světlovod skládá?

Tubusový světlovod je vlastně jednoduchý montážní set, který obsahuje tři základní části. Střešní díl, tj. střešní základnu a střešní kopuli, dále střední funkční část, tj. nejdůležitější prvek, tubus s reflexním odrazivým povrchem. Poslední, také důležitý díl, je již v místnosti a je to stropní difuzér. Tento stropní kryt má zásadní vliv na konečné rozložení slunečních paprsků.

Slyšel jsem, že střešní kopule musí být vypouklá, aby měla lepší účinnost, je to pravda”, je častý dotaz zájemců o světlovody.

Samozřejmě pravda to je, ale jen tak napůl. Obecně, pokud je na střeše díl, který je vypouklý, tak vytváří lepší úhel dopadu světelného paprsku, a tudíž mu lépe usnadní prostup do potrubí. Ovšem za tuto pravdu se schovávají i výrobci různých prvků, kteří se chtějí designově odlišit od ostatních a vytváří tvarované kopule s různými obloučky, výřezy, vypouklinami a podobně. Zde je již důležité se nenechat zmást, protože tyto vzhledově krásné prvky nezajišťují již tak dokonalý prostup přímých paprsků, protože při vhodném úhlu dopadajících paprsků již naopak v prostupu brání. Proto je dobré se řídit základní logickou úvahou, že pokud je kopule čirá a je přes ni vidět, tak je to nejideálnější z hlediska prostupu světla. Vždy si vzpomeňme na reflektory u automobilů, vždyť dnes u každého moderního auta naleznete tzv. čirou optiku a důvod čistého prostupu světlených paprsků je jasný.

Takže střešní prvek ve tvaru plochého skla je nevhodný, nebo méně účinný”, je další častý dotaz.

Nelze to tak jednoduše říci. Pravdou je fakt, že pokud na střeše budete mít místo vypouklé kopule ploché sklo, tak také chybu neuděláte. Každá má své výhody a nevýhody, záleží na konkrétní situaci. U plochého skla již hraje roli umístění na střeše vůči světovým stranám. Rozhodně bychom nedoporučili ploché sklo umístit na severní stranu střechy. Tam by dopadalo méně slunečních paprsků a to by světlovod znevýhodnilo.

Obecně je vhodné světlovod směrovat nejlépe na jižní stranu střechy. Výhodou je zcela čirá plocha, takže paprsky mohou do systému vstupovat hladce a beze ztrát. Instalace na východ, nebo západ nemá až tak zásadní vliv, tudíž zde je vhodné se řídit základním principem, že pokud umístíme světlovod na východ, bude mí větší účinnost spíše v dopoledních a poledních hodinách a opačně u strany západní.

Jaký materiál kopule je nejvhodnější?

Z hlediska materiálu si investor může vybrat. Obecně z hlediska životnosti bude největší jistotou sklo a to hlavně z důvodů „české” konzervativnosti. Ovšem moderní plasty jsou již dnes na takové úrovni, že bych se nebál jejich použití. Dnešní plastový průmysl je natolik vyspělý, že z hlediska životnosti dokáže nabídnout srovnatelné a často i dokonalejší materiály, než je sklo. Zahraniční výrobci např. ODL (USA) nebo SUNPIPE (Anglie) využívají tvrzený polykarbonát, který svoji funkci dokonale plní již více než dvanáct let. U těchto výrobců, vzhledem k aplikované UV ochraně, ke křehnutí a žloutnutí nedochází, na rozdíl od jiných levnějších dodavatelů. Nebo lze použít nyní velmi žádaný materiál s názvem PET-G, což je materiál s kompromisem na velkou životnost, velkou pružnost a vysokou prostupnost světla. Tento nový materiál používají od roku 2009 například české světlovody Sunizer.

Dá se opravdu plastu věřit?

Jistě že dá. Opět uvedu příklad automobilového průmyslu. Kdy jste na moderních autech naposledy viděli na reflektorech sklo... máte pravdu, je to již dávno. A důvodů je hned několik. Plastové optiky dokážou kromě dostatečné životnosti nabídnout i celou řadu dalších výhod.

Sklo má často při srovnatelné tloušťce jako plast nesrovnatelně horší prostupnost světla. Jeho největší slabinou je křehkost. Je to extrémně citlivý materiál na mechanické namáhání, a pokud jej umístíte například na plastovou kopuli, která má velké rozpínání v závislosti na teplotě, a přikotvíte ocelovými šrouby, můžete mít zaděláno na velký problém.

Další z celé řady nevýhod skla je tepelná prostupnost. Sklo má nesrovnatelně vyšší prostupnost tepla, tudíž mnohem citelněji promrzá, nebo se rosí z té teplejší strany a to může znamenat snížení účinnosti světlovodu a s tím související i zhoršení světlené propustnosti z důvodů nám známého vodního kamene... Nechceme zde ale tvrdit, že sklo je špatné, vždyť stále má své opodstatnění. Všechny jeho dobré vlastnosti jsou obecně známé, takže v konečném důsledku záleží na zákazníkovi, jaký materiál si zvolí a jak je vidět, tak opravdu platí co bylo řečeno na začátku, že každý materiál má své výhody a nevýhody.

Chceme jen říci, že v dnešní době již jsou dobré alternativy i ke sklu. Nejpraktičtěji tento problém vyřešil český výrobce světlovodů Sunizer, který dává zákazníkovi přímo vybrat, jestli chce kvůli konzervativnímu vzhledu blízkému střešnímu oknu ploché sklo, nebo vypouklý plast PET-G.

V některém z dalších vydání se ponoříme do problematiky rozdílů v účinnosti světlovodů a jejich tepelněizolačních vlastností, nebo můžete navštívit stránky o světlovodech na adresách www.odl.cz a www.sunizer.cz.

Autor: Ing. Radim Otýpka
Foto: Archiv firmy