V budově Základní školy ve Viničných Šumicích bylo celkem instalováno 33 kusů světlovodů SUNIZER

Zdravé denní světlo proudící světlovodem SUNIZER

Když se nás někdo zeptá, co dokážeme říct o denním světle, pomyslíme si, co to je za divnou otázku? Světlo, vzduch a voda je přece něco tak samozřejmého a automatického, že nad tím ani nepřemýšlíme. Přemýšlet začneme v okamžiku, kdy nám začne scházet. Potřebuji k životu světlo? Odpověď je zřejmá, vždyť bez světla by neexistoval biologický život ve své základní podobě.

Dalo by se napsat mnoho odborného a trpělivě dokládat, jaký vliv má sluneční záření na psychiku, tvorbu hormonů, kvalitu zraku, náladu atd. Každý z nás přece ví, že ranní vstávání do slunečného rána je daleko veselejší, optimističtější a pozitivnější. Ne nadarmo je usměvavé slunce symbolem životní pohody a spokojenosti a je málo čím nahraditelné. Je vlastně nenahraditelné v pravém slova smyslu.

Světlovody různých rozměrů a dle představ zákazníků

Do většiny obytných i firemních prostorů se denní světlo přivádí různými typy oken a tam, kde to nejde, přichází s řešením právě naše firma ABC – American Bohemian Corporation, s.r.o. pomocí tubusových světlovodů SUNIZER. Tubusové světlovody SUNIZER vyrábíme a instalujeme již od roku 2009. Při výrobě světlovodu vždy dbáme na jakost, a proto používáme nejkvalitnější materiály. Jsme ryze česká firma a na českém trhu působíme již od roku 1994. Umíme si poradit se všemi typy střešních krytin a pro všechny typy místností najít vhodný typ světlovodu. Nabízíme světlovody malých i velkých rozměrů přesně dle představ zákazníků.

Při samotné montáži tubusových světlovodů SUNIZER neprovádíme razantní zásah do objektů. Pracujeme tak, abychom pouze minimálně narušili chod domácnosti nebo nebyli překážkou pracovního nasazení ve firmách. Naše firma nabízí kompletní servis spočívající ve vypracování prvotního návrhu, osobního zaměření, vytvoření cenové kalkulace až po samotnou montáž.

Světlovod SUNIZER v provedení PYRO se zvýšenou odolností proti požáru

Světlovody SUNIZER v Základní škole ve Viničných Šumicích

Problémem pro nás není ani náročný zákazník se specifickými požadavky, jako tomu bylo při návrhu světlovodů do budovy Základní školy ve Viničných Šumicích. Požadavek zněl jasně. Světlovody musí splňovat vysoké tepelně izolační a protipožární parametry! Celkem tedy bylo instalováno 33 kusů světlovodů SUNIZER s protipožárními prvky PYRO a termoizolačními prvky THERMIZER.

Světlovod SUNIZER v provedení PYRO je světlovod se zvýšenou odolností proti požáru, který se používá v objektech s předepsanou protipožární odolností. Montáží protipožárního světlovodu SUNIZER PYRO zvýšíme odolnost konstrukce světlovodu až o 30 minut.

THERMIZER s integrovaným trojsklem je prvek, který slouží k přerušení tepelného mostu. Součinitel prostupu tepla světlovodu SUNIZER s izolační vložkou THERMIZER včetně vlivu osazení činí Usun = 0,534 W/(m2K). Současně je tento prvek vzduchotěsný a parotěsný, tudíž eliminuje riziko kondenzace.

Tímto byly splněny veškeré přísné požadavky zadané investorem a zároveň jsme dětem přivedli zdravé denní světlo, které je důležité pro jejich zdraví, zvyšuje aktivitu a tvůrčí činnost.

Autor: Jiří Kirch
Foto: archiv firmy ABC