Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Světlovod Lightway Blue Performance

Osvětlování prostor neosvětlitelných denním světlem pomocí světlovodů zažívá velký rozmach. Jak však oddělit dva rozdílné světy teplot bez obvyklé kondenzace? Lightway Blue Performance zabrání vzniku nebezpečných tepelných mostů v napojení na konstrukce a tepelnou izolaci stavby a zabrání tak vytékání vody ze světlovodů a tvoření plísní.

Světlovod samotný je skvělý sluha při přivádění denního světla. Ale fyzika obzvláště v zimě již mnohé poučila mokrými stropy a odkapáváním vody na podlahu či nábytek doma či v práci. Co budete dělat, až vám bude z vašeho světlovodu odkapávat voda a budou se tvořit mapy na stropě? Je nutné vybrat značku světlovodu a zkušené montážníky, kteří světlovody montují každý den.

Takto to může dopadnout, když kondenzuje voda ve světlovodu

Výběr světlovodu

Čemu bychom měli věnovat pozornost při jeho výběru? Světlovod vybírejte tak, aby:

  • z něj nevytékala voda a nepoškozovala interiér a stavební konstrukce,
  • nedocházelo k únikům drahocenného tepla v zimě,
  • nedocházelo k přehřívání místností v letních měsících,
  • nebyly mokré stropy a stěny a netvořily se zdraví nebezpečné plísně,
  • světlovody splnily normu pro tepelný prostup pasivních a nízkoenergetických domů.

Prvek, který učinil ze světlovodu bezpečné a úsporné zařízení na přívod denního světla bez vedlejších nepříjemných efektů běžných světlovodů, se jmenuje Lightway Blue Performance.

Dostatek denního světla v koupelně, přivedeného světlovodem Lightway s prvkem Blue Performance

Pravda o tubusových světlovodech

O kondenzaci vody a jejím vytékání ze světlovodů se všeobecně mlčí a na otázky potenciálních zákazníků se odpovídá vyhýbavě. Je rozšířen všeobecný reklamní a prodejní mýtus, že tepelné ztráty a kondenzaci řeší dvojitý difuzér, který má k dispozici většina výrobců. Problém vyřešen není, dvojitý difuzér není napojen v místě tepelné izolace budovy a tepelný most je nepřerušen.

Do světlovodu se vloží prvek Lightway Blue Performance, který oddělí teplou a studenou část světlovodu, aby nedocházelo ke kondenzaci

Jeden americký výrobce světlovodů přišel s plastovou, průhlednou přepážkou vloženou do tubusu zhruba 30 cm nad difuzér a tvrdí, že přeruší proudění vzduchu uvnitř světlovodu, a tak zabrání kondenzaci vody uvnitř. Podle fyziky se však přeruší proudění vzduchu ve spáře, která je menší než 18 mm. Ve skutečnosti se jedná o zátku proti vodě nahromaděné v tubusu, aby se neobjevovala přímo na difuzéru a zůstala skryta před zraky zákazníků, které by voda na difuzéru mohla vyděsit. Představte si zvuk bubínku, který se nese v noci domem, když všichni spí. Zkondenzovaná voda totiž v pravidelných intervalech ukapává na vloženou plastovou přepážku uvnitř tubusu, což probíhá tak dlouho, dokud se v tubusu nevytvoří dostatečný sloupec vody nad touto přepážkou.

Hlavním prvkem Lightway Blue Performance je izolační dvojsklo naplněné argonem, které zajistí vynikající hodnotu tepelného prostupu U = 0,6 W/(m2.K) a nedojde ke srážení vody ve světlovodu

Odborník ví, že dvojitá plastová kopule není napojena na tepelnou izolaci budovy, a tak nepřerušuje tepelný most vzniklý vysoce vodivým hliníkovým plechem tubusu. Problém se vyřeší jen při prodeji, kdy je zákazníkovi řečeno, aby podepsal objednávku, v praxi však kondenzaci vody a ztrátám tepla dvojitá kopule nezabrání.

Lightway používá křišťálové kopule, aby se po několika letech zabránilo oslepnutí světlovodu

Proč křišťálová kopule?

Viděli jste někdy povrch nějakého plastu po několika letech působení slunce, smogu a vrtochů počasí? Smog a nečistoty se do tvrdého povrchu křišťálové kopule nevpékají a nezabraňují tak již po pár měsících od montáže plnému výkonu světlovodu a přivádění dostatku denního světla do místností po desítky let.

Světlovody jsou na střeše instalovány čtrnáct měsíců, uprostřed je kopule z křišťálu, u krajních dvou jsou patrné známky žloutnutí a slepnutí plastu, z nějž jsou vyrobeny

Video - Komu svěřit návrh světlovodu

Komu svěřit návrh světlovodu 1/7

Pokračování seriálu komu svěřit návrh světlovodu naleznete zde:

Komu svěřit návrh světlovodu 2/7
Komu svěřit návrh světlovodu 3/7
Komu svěřit návrh světlovodu 4/7
Komu svěřit návrh světlovodu 5/7
Komu svěřit návrh světlovodu 6/7
Komu svěřit návrh světlovodu 7/7

Autor: Jakub Brandalík
Foto: Archiv firmy