Aktuální podoba kostela svatého Prokopa. Foto: Jana Kurková

Pozítří se po rekonstrukci otevře kostel na strakonickém hradě

Římskokatolická církev otevře 25. listopadu po dvouleté opravě strakonický kostel svatého Prokopa. Stavba patří k nejstarším částem tamního hradu ze 13. století, je spojená i s řádem johanitů. Nad zákristií a jižní lodí církev zpřístupnila dříve nedostupná místa. Obnovené jsou nástěnné malby i varhany. Náklady byly téměř 57 milionů Kč. Novinářům to dnes řekl strakonický farář Roman Dvořák.

"Kostel svatého Prokopa je bohatý nejen svým stavebněhistorickým vývojem. Patří svým jádrem k nejstarším částem strakonického hradu a je jeho nedílnou součástí i připomínkou hodnot, které chtěli Bavorové svému sídlu vtisknout," uvedl farář. Kostel bude nově víc přístupný: běžně bude možné vstoupit do celého zadního traktu a při významných příležitostech nabídne farnost i prohlídku dalších prostor.

Oprava začala v létě 2020. Staticky bylo potřeba zajistit jižní stěnu a některé části kostelní věže. Obnovil se plášť fasády včetně věže, její střechy a krovů. Opravená je vstupní terasa se schodištěm, vyměněná elektroinstalace, nové zabezpečovací zařízení. Obnovily se dřevěné konstrukce.

Foto: Jana Kurková

Restaurátoři odkryli a obnovili nástěnné malby a výzdobu klenby z gotického, renesančního i barokního období. Můžeme tak spatřit další zajímavosti z historie a vývoje kostela. Při opravách se objevilo zazděné gotické výklenkové sedadlo v jižní stěně presbytáře. Z obnovy mobiliáře vynikne nejvíc obnovená původní barevnost oltářů," řekl farář. Odborníci renovovali také varhany: rozebrali je, ošetřili proti červotoči, opravili mechanické závady.

Nad zákristií a jižní lodí se lidé dostanou na dříve nedostupná místa. Vznikly tam výstavní prostory a depozitáře. "Jde o část historicky velice zajímavou s ohledem na stavebněhistorický vývoj i využití v minulosti – od obranné funkce až po bydlení. Nacházíme zde dřevěné prvky z roku 1287, což je jedinečná záležitost," sdělil farář.

Jižní stěna kostela byla staticky zajištěna. Restaurátoři odryli i staré nástěnné malby. Foto: Jana Kurková

Náklady dosáhly téměř 57 milionů Kč, z toho evropská dotace pokryla 54,1 milionu. Město Strakonice věnovalo milion, dary dalších činí 1,65 milionu. "Zbylou část budeme hledat v oslovování dalších dobrodinců," řekl farář.

Při pátečním otevření kostela čeká zájemce přednáška, varhanní koncert i bohoslužba, kterou povede biskup Vlastimil Kročil. V sobotu 26. listopadu budou komentované prohlídky.

Fotogalerie

Autor: ČTK
Foto: Jana Kurková