Planeta Země - ilustrace. Prvky tohoto 3d obrázku zhotovila NASA
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Změna klimatu: prezident Trump spoléhá na skutečné odborníky

Zatímco americký Kongres si za své poradce ve věcech klimatu vybírá blouznivé amatéry a nevzdělance, prezident Trump se opírá o špičkový a pozoruhodný tým klimatických odborníků s dlouholetou praxí v oboru. Jsou to především Will Happer, Richard Lindzen, Roy Spencer, Patrick Michaels a služebně asi nejstarším je atmosférický fyzik S. Fred Singer, původem Rakušan.

A jaké že vlastně experty povolávají Demokraté pro svůj Nový zelený úděl? Je to středoškolačka Greta Thunbergová z Evropy a kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová, dříve barmanka v newyorském obvodu Bronx. Není se pak co divit, že alarmisté nejsou ochotni veřejně debatovat o svých názorech ve věcech změny klimatu. Přibližme si nyní expertní tým prezidenta Trumpa:

President USA Donald John Trump

Tým klimatických expertů

Klíčovou osobností je William Happer, emeritní profesor ve fyzikálním ústavu na Princetonské Universitě, dnes ve službách Národní bezpečnostní rady USA. Profesor Happer byl také dlouholetým členem organizace JASON, což je soukromá organizace vědců, která radí federální vládě USA. Působil i jako ředitel Energy Department (Oddělení energie) na americkém Úřadu vědy (Office of Science).

Will Happer již dlouho tvrdí, že „emise oxidu uhličitého (CO2) jsou pro životní prostředí dobré a ve skutečnosti dokonce nezbytné pro přežití veškerého života na planetě. CO2 podporuje fotosyntézu v rostlinách, což je základ celého potravinového řetězce. Bez rostlin by zvířata nepřežila. Zvyšující se koncentrace atmosférického CO2 pak vede doslova k ozelenění planety, jinými slovy podporuje zvýšený růst rostlin. Toto ozelenění už bylo mimochodem zaznamenáno a fotografováno satelity na oběžné dráze kolem Země a potvrzeno i pozorováním a přímým měřením zde na Zemi.“

Richard Lindzen, profesor meteorologie v Massachusettském technologickém institutu v americkém Cambridge, je dalším imponujícím fyzikem, který radí panu Trumpovi. Tento fyzik pracoval a publikoval pro Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) a byl to pravděpodobně již řečený William Happer, který ho oslovil, aby se spolu s ním připojil do presidentského poradního sboru ve věcech klimatické změny.

Dalším klimatickým expertem, který radí presidentu Trumpovi, je Roy Spencer. Ten je hlavním vědeckým pracovníkem na Universitě of Alabama v Huntsville, dále hlavním výzkumným vědcem University Alabama v Huntsville a také lídrem amerického vědeckého týmu, který pomocí satelitní mikrovlnné skenovací radiometrie studuje a monitoruje chladivé toky energie, unikající z moří, vzdušné vlhkosti a mraků do vesmíru (Advanced Microwave Scanning Radiometer (AMSR-E) on NASA’s Aqua satellite). Dále působí jako samostatný vědecko-výzkumný pracovník pro studium klimatu v Marshallově vesmírném letovém středisku NASA. Tentýž Roy Spencer také obdržel od Americké meteorologické společnosti speciální ocenění za vývoj metodologie pro US satelity za účelem monitorování globální atmosférické teploty. Roy Spencer byl nejspíš další osobností, kterou navrhl William Happer do prezidentské poradní komise pro změnu klimatu.

Jiný expert a realista a nejspíš i další Happerův typ je Patrick Michaels, klimatolog, který v minulosti pracoval jako profesor pro výzkum environmentálních věd na University of Virginia. Pan Michaels je také bývalým prezidentem Americké asociace státních klimatologů a bývalým vedoucím environmentálních studiích v Cato Institute.

Asi nejznámější z týmu expertů pana Trumpa na změnu klimatu je S. Fred Singer, atmosférický fyzik z Rakouska a bývalý profesor environmentálních věd na University of Virginia. V roce 1962 založil pan Singer středisko satelitních služeb Národního meteorologického úřadu a dále je autorem četných recenzovaných prací a knih o celé řadě důležitých vědeckých témat. Během posledních desetiletí se soustřeďuje zejména na problematiku změny klimatu.

Heartland Institute

Profesora Singera mnohokrát citoval a z jeho myšlení čerpal Heartland Institute při sepisování své několikasvazkové recenzované série „Přezkoumání změny klimatu“. Toto dílo nabízí tisíce stran vědeckých shrnutí, které napsali vědci, jakož i citace tisíců recenzovaných studií a objektivních zdrojů dat. Jinou aktivitou tohoto institutu jsou velké mezinárodní konference, kterých se konalo do této doby celkem 13.

Bílý dům - sídlo presidenta USA

Poselství pro lidstvo

Všechny uvedené osobnosti, profesoři Happer, Lindzen, Spencer, Michaels a Singer hovořili na jedné nebo více z uvedených konferencí Heartland Institutu. Jejich prezentace jsou archivovány na internetu a zcela boří trapně alarmující klimatickou propagandu a lži na straně jedné, a potvrzují ohromný mezinárodní vědecký konsenzus o normálním vývoji klimatu, který měl v minulosti vždy teplé a chladné periody.

Jejich poselství zní: Skončeme s nesmyslným, zavádějícím a předem neúčinným bojem s CO2 a klimatem a soustřeďme se na klidný a odpovědný vývoj lidstva.

Zdroj obrázků: Shutterstock
Autor: RNDr. Jiří Hejhálek 1)

1) Z anglického originálu "The Real Experts on Climate Change Advise President Trump" od Petera Ferrary z 29. října 2019 přeložil Jiří Hejhálek.