Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Provětrávání nejstaršího pražského krovu umožní difúzně otevřená nadkrokevní izolace střechy od HPI-CZ

Bývalý kostel sv. Anny, dnes kulturní centrum Pražská křižovatka, je stavbou v mnoha ohledech mimořádnou. Skrývá unikátní gotický krov, který patří mezi nejcennější u nás. Obnovu kostela, kterou v roce 2002 odstartovala rekonstrukce podle návrhu architektky Evy Jiřičné, uzavře zanedlouho výměna střešního pláště. Pro zateplení střechy architekti zvolili nadkrokevní izolaci se základem v podobě desek z fenolické pěny ze sortimentu společnosti HPI-CZ. Moderní, difúzně otevřený systém THERMO-LINE umožní navíc přirozené větrání prostoru gotického krovu i odvod vlhkosti z konstrukce.

Podle dendrologických rozborů byl krov nad lodí kostela sv. Anny dokončen po roce 1364, je u nás jediným dochovaným krovem ze středověku. Mimořádně hodnotný gotický krov neměl v posledních desetiletích ideální podmínky. Nevhodné stavební úpravy v minulosti konstrukci střechy neprodyšně uzavřely a znemožnily tak přirozené větrání. Nápravu představuje právě probíhající rekonstrukce, kdy stávající skladbu nahradí dvouplášťová střecha s břidlicovou krytinou zateplená nadkrokevním izolačním systémem THERMO-LINE společnosti HPI-CZ.

Rekonstrukci zakončí výměna střechy

Výměna střešního pláště, která uzavře rekonstrukci kostela, byla zahájena v polovině června a bude dokončena v listopadu letošního roku. Provádí ji společnost H & B Delta s.r.o. se sídlem ve Vsetíně-Bobrkách, která se specializuje především na rekonstrukce památkových objektů a která nyní zajišťuje také rekonstrukci střechy Stavovského divadla. H & B Delta na trhu působí od roku 1999 a je zakládajícím členem Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.

Subtilní dřevěná konstrukce krovu, stará více než 600 let, má pochopitelně specifické nároky na prostředí, které je třeba respektovat. Krov měl celá staletí svůj přirozený režim: byl umístěn v prostoru půdy, která byla vhodně větrána. Stržením klenby kostela i pozdějším odstraněním nevhodného přepatrování se krov stal součástí prostoru interiéru kostela. V zimním období se kostelní prostory nevytápěly a během konání společenských a kulturních akcí s účastí až 400 osob docházelo ke zvýšení interiérové vlhkosti vzduchu, která pak kondenzovala v obvodových konstrukcích. Proto bylo třeba zvolit takovou konstrukci střechy, která ji zateplí a zároveň umožní odvod vlhkosti ven.

Systém splnil požadavky na minimální navýšení střechy

S ohledem na využití objektu jako kulturního centra i v zimních měsících stanovil projektant cílové tepelně technické parametry. Zástupci odboru památkové péče zároveň s ohledem na zachování rázu střechy kladli důraz na minimální navýšení. Požadavek na navýšení střechy maximálně o 14 až 15 cm oproti stávajícímu stavu, a zároveň nereálnost „klasického” zateplení mezi krokve, přispěl k volbě nadkrokevní izolace se základem v podobě fenolické pěny oproti původně uvažované minerální vlně.

Fenolická pěna RESOL je doslova izolantem budoucnosti. Nabízí mimořádné izolační schopnosti (λd = 0,021 W/mK) při minimální tloušťce izolantu, což celému systému zaručuje výborné tepelně izolační vlastnosti. Svými parametry překonává polystyren (zpravidla λd = 0,038 až 0,039 W/mK) i difúzně otevřené varianty PUR izolací (zpravidla λd = 0,025 až 0,026 W/mK). Na rozdíl od difúzně otevřené minerální vlny navíc tvoří pevný podklad pro další systémové vrstvy střešního pláště. „Domníváme se, že nadkrokevní izolace z desek z fenolické pěny je nejmodernější variantou, jaká je na trhu dostupná. Velká část dostupných materiálů není difúzně otevřená, navíc zvolený materiál musel vyhovět požadavku památkové péče na minimální navýšení střechy i specifikům stavby z hlediska pokládky,” říká Petr Beran z projekčního týmu architektonického atelieru Masák & Partner, který skladbu střešní konstrukce navrhoval.

Většina nadkrokevních systémů disponuje parozábranou, která vlhkost v konstrukci uzavře. Součástí systému THERMO-LINE od HPI-CZ je parobrzdná fólie plnící v rámci celého systému regulační funkci. Umožňuje postupné uvolňování vzdušné vlhkosti do difúzně otevřené izolace a následně ven z konstrukce. Díky tomu také pod střechou vytváří vhodné klima – vodní páry mohou ze střešní konstrukce volně odcházet, čímž se eliminuje riziko vzniku plísní. Desky z fenolické pěny vykazují paropropustnost μ = 35.

Dodané izolační desky Permo® therm disponují solární úpravou, což je poslední novinka. Povrch izolačních desek, integrovaná paropropustná vrstva, je v matně stříbrném reflexním provedení, takže odráží infračervené záření, které má zejména v letním období vliv na zahřívání střešní konstrukce. Solární úprava tak pomáhá redukovat prostup tepla do interiéru v horkých letních dnech i vnitřní teplotu zejména na úrovni výšky stropu.

Práce na střeše začaly přestávkou

Po zahájení přípravných prací bylo nutné stavbu pozastavit. Ve dnech 18. až 28. 6. se zde totiž v rámci tradiční Pražské Quadriennale, světové scénografické akce, konaly výstavy. „Když pracujeme na rodinném domě, jsme za týden hotovi,” upřesňuje stavbyvedoucí Pavel Janovský a dodává: „Tady je to jiné, musíme respektovat program v objektu. Výhodou je, že zároveň pracujeme na střeše Stavovského divadla, kde platí omezení prací během zkoušek a představení, takže se dle potřeb mezi stavbami můžeme přesouvat.

Práce na střeše postupují po částech, menších než je u běžných rekonstrukcí obvyklé. Rychlost a velikost pokládané plochy totiž ovlivňuje nejen prudký sklon střechy, ale také náročnější manipulace s materiály a další faktory. Nejprve se na vybrané ploše strhne stávající krytina včetně separační fólie, dvojité prkenné bednění se zkontroluje a shnilé části se případně vymění. Podle slov Ing. Davida Valcháře, obchodního manažera ze společnosti H & B Delta, to však zatím nebylo nutné. Poté se provede nástřik proti škůdcům a hnilobám. Po vyschnutí nástřiku následuje certifikovaná skladba společnosti HPI-CZ navržená projektantem. Tuto skladbu tvoří parobrzdná fólie, která může sloužit až 14 dní jako dočasná krytina, a dále samotné izolační desky z fenolické pěny formátu 2,40 × 1,2 m tloušťky 60 mm. Ty se přes kontralatě 60 × 60 mm podtmelené systémovým těsnicím tmelem Permo® Seal kotví do krokví.

Pro kotvení jsou využívány systémové vruty, způsob kotvení vychází ze statických výpočtů zajištěných v rámci servisu společností HPI-CZ. Zvolený pracovní postup ovlivněný vysokým sklonem střechy vyžadoval použití kratších kontralatí než je běžné, a to délky 1,20 m. Ve skladbě poté následuje plnoplošný prkenný záklop pokrytý lepenkou lehkého typu v kvalitě V13. Konstrukci zakončuje z vrchní strany přírodní štípaná břidlice. Šablona ve tvaru čtverce s rozměry 30 × 30 cm se v ploše střechy přibíjí třemi Cu hřebíky délky 50 mm a čtyřmi hřebíky délky 80 mm na okrajových částech střechy.

Na střeše bude podle kladečského plánu využito celkem 475 ks izolačních desek, tj. 1342 m2. Počítáno je s prořezem cca 12 %. Řezané spoje jsou lepeny univerzálním systémovým napojovacím pásem Permo® pro větrotěsné a vůči dešti odolné napojení,” doplňuje Jana Nejedlíková ze společnosti HPI-CZ. Systémová parobrzdná fólie Wallint® T3 SK2 umožňuje ihned při pokládce zajistit vodotěsnost střešního pláště.

Kostel sv. Anny je z hlediska přístupu i volby materiálů velmi pokrokovou realizací. Využití nejmodernějších materiálů slibuje zachování krovu, zcela mimořádného artefaktu, hodného nejvyšší ochrany, na další stovky let.

Více o nadkrokevním systému THERMO-LINE na www.hpi.cz.

Autor: Ing. Marie Hodačová Šimonovská
Foto: Archiv firmy