První pasivní cihlový dům uspěl v náročných testech

První pasivní dům v ČR postavený z jednovrstvého cihelného zdiva HELUZ Family 50 2in1, který vyrostl na českobudějovickém výstavišti, prošel náročnými testy a jednoznačně potvrdil, že dům z cihel vyhoví vysokým požadavkům na parametry pasivních domů.

V druhé polovině srpna proběhla v domě třetí série měření neprůvzdušnosti obálky budovy, tzv. Blower-door test. Měření prováděl Ing. Jiří Novák, Ph.D. z ČVUT Praha, který je na problematiku vzduchotěsnosti jedním z předních odborníků v ČR. Zděná stavba z jednovrstvého zdiva z cihel HELUZ Family 50 2in1 potvrdila svoje přednosti v oblasti vzduchotěsnosti. Hodnota n50 = 0,2 (1/h), která byla v domě naměřena, je dvakrát nižší, než doporučuje norma ČN 73 0540-2 a třikrát lepší než vyžadují standardy pro pasivní dům.

Co je pasivní dům?

Pasivní budovy jsou charakterizovány minimalizovanou potřebou energie na zajištění požadovaného stavu vnitřního prostředí a minimalizovanou potřebou primární energie z neobnovitelných zdrojů na jejich provoz díky optimalizovanému stavebnímu řešení a dalším opatřením.

Požadavky pro energeticky pasivní RD dle TNI 73 0329:

  • TNI doporučuje splnění hodnot součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na úrovni 2/3 až 3/4 hodnot U doporučených normou ČSN 73 0540-2. Pro těžkou vnější stěnu je doporučená hodnota U dle ČSN 0,25 W/(m²K). Z toho vyplývá, že masivní obvodová stěna pasivního RD by měla dosahovat U ≤ 0,18 W/m²K. Obecně se však doporučuje splnit hodnotu U ≤ 0,14 W/m²K.
  • Průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤ 0,22 W/m²K (doporučená hodnota je ≤ 0,15–0,18).
  • Neprůvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 ≤ 0,6 h-1.
  • Měrná potřeba tepla na vytápění RD za rok EA ≤ 20 kWh/m² obytné plochy (doporučená hodnota pro pasivní dům je ≤ 0,15).
  • Potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů na vytápění, přípravu teplé vody a technické systémy za rok PEA ≤ 60 kWh/m² obytné plochy.

Kvalitní napojení konstrukčních prvků

Při stavbě domu, který realizovala společnost HELUZ za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, byl kladen důraz na kvalitní materiály, sama výstavba však probíhala standardním způsobem. Nebyly zde použity žádné speciální vzduchotěsnicí opatření (např. ve formě vzduchotěsných elektrických krabic), pečlivě bylo ale hlídáno provedení návaznosti jednotlivých konstrukčních prvků, např. střechy na zdivo, spojení zdiva a rámů oken, zasazení vchodových dveří, rozvody připojovacího potrubí ve zdivu či vedení kabelů z objektu.

Pasivní dům HELUZ na českobudějovickém výstavišti

Zděný dům i dřevostavba

O pasivních domech se dosud mluvilo především v souvislosti s dřevostavbami, experimentální projekt typového rodinného domu HELUZ však ukázal, že stěny pasivních domů mohou být stavěny i z cihelného jednovrstvého zdiva bez vnějšího zateplení.

Naše cihly s integrovanou tepelnou izolací vykazují v testech nejlepší tepelně-izolační vlastnosti na českém trhu a lze z nich stavět dokonce i domy v pasivním standardu. Jsou výsledkem dlouholetého výzkumu a nejmodernější technologie výroby,” komentuje problematiku výstavby Ing. Jan Krampl, obchodní ředitel společnosti HELUZ.

Stavba s dotací

Pasivní rodinný dům z cihel HELUZ Family 50 2in1 patří mezi projekty, na jejichž stavbu je možné získat z programu Nová zelená úsporám dotaci až 550 000 Kč. Dům samotný je po předchozí domluvě přístupný veřejnosti v rámci prohlídek s výkladem. Podrobnosti k výstavbě lze také najít na www.dum-budoucnosti.cz.

Odborná i laická veřejnost se může seznámit se způsobem výstavby pasivních a nulových cihlových domů na sérii konferencí „HELUZ – řešení nejen pro nulové domy”, které se v průběhu října uskuteční v Českých Budějovicích, Praze, Hradci Králové, Brně, Ostravě a Plzni. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti HELUZ nebo stránkách garanta konference, společnosti AZ Promo s.r.o.

Autor: Věnceslava Šlechtová
Foto: Archiv firmy