Schody a schodiště Ytong

Schody jsou nejen potřebné, přitahují i oči jako výrazný architektonický prvek. Jejich návrh a výstavba patří mezi nejnáročnější stavební činnosti. Usnadnění přinášejí vyztužené prefabrikované schodišťové stupně Ytong. Výstavba schodiště s nimi je rychlá a vede k velké úspoře času, práce a peněz. Estetický dojem, technická kvalita, funkčnost a životnost jsou na nejvyšší úrovni.

Řeč je o schodech v domech z pórobetonu, z cihel a podobně, tedy v tzv. těžkých zděných stavbách. Zde má investor na výběr. Může volit i lehká, montovaná schodiště, která se instalují často až po finálních malířských úpravách interiéru. Nebo tradiční litá betonová či zděná schodiště, která se realizují více či méně souběžně se zdivem v průběhu hrubé stavby. Mezi ně patří i schodiště Ytong.

Montované lehké (ocelové) schodiště je vzdušné, subtilní. Schodištěm, tedy skrze schodišťové stupně (nášlapy), je vidět, což zákazníky láká. Jenže při pohybu osob se schodiště prohýbá a vibruje, na styku ploch (např. nášlapu a schodnice, která nášlap podpírá) může skřípat či vrzat. Vibrace, tedy hluk, se přenášejí do stěn, stropů, trubních rozvodů a rezonují s nimi. Navíc toto schodiště většinou nemůže sloužit k pohybu osob a materiálu během stavby.

Výstavba schodiště probíhá velice rychle

Výhody schodiště Ytong

Čas potřebný ke zhotovení schodiště Ytong je velmi krátký. Ihned po zatvrdnutí malty už může schodiště sloužit i ve svém hrubém stavebním provedení. Finální povrchové úpravy schodišťových stupňů a ostatních částí schodiště se provedou, až bude vhodný čas, třeba před kolaudací.

Zároveň se jedná se o jednu z cenově nejvýhodnějších variant schodiště na našem trhu vůbec. Ta vynikne zejména, když uvážíme užitnou a architektonickou hodnotu schodiště Ytong. Úspora nákladů se týká jak nízké ceny za veškerý materiál, tj. schodišťové stupně Ytong a maltu, tak velmi krátké a snadné práce při výstavbě. Schodiště nabízí vysokou únosnost a tichý „provoz”. Nevyžaduje žádnou extra údržbu, jeho životnost je dána životností celé stavby. Také architektonický dojem je velmi působivý a najde si mnoho příznivců.

Služba pro projektanty

Výrobce pórobetonu Ytong, společnost Xella CZ, dodává výrobní dokumentaci obsahující přesné tvary stupňů a způsob uložení podle stávajícího stavu na stavbě. Výsledkem této spolupráce je jednoduše smontovatelné a přesné schodiště odpovídající projektové dokumentaci. Tato služba je poskytována zdarma při sjednání závazné objednávky.

Schodišťové stupně se osazují po obou stranách na zdivo (podezdění) do maltového lože, alternativně lze k ukotvení stupňů ke stěně použít ocelové úchyty – viz foto
Detailní pohled na ocelovou kotvu

Realizace

Schodišťové stupně se osazují po obou stranách na zdivo (podezdění) do maltového lože, standardní uložení je 150 mm na každé straně. Alternativně lze k ukotvení stupňů ke stěně použít ocelové úchyty, tím získáme větší prostor pro schody. Výška a šířka schodišťových stupňů se řeší výškou podezdění a přesahem stupňů přes sebe, viz doprovodná fotodokumentace.

Stupně nejsou určeny pro schodiště s jedinou, tj. středovou schodnicí; event. konzolové uložení; uložení je nutné vždy na obou stranách. U točitého schodiště se středová schodišťová zeď „tvoří” spolu s pokládáním stupňů. Po vyzdění se stupně opatří shora obkladem, zespoda omítkou či obkladem SDK. Návrh schodišťových stupňů Ytong, tzn. jejich plošných rozměrů a tloušťky, se provádí podle ČSN 73 4130:2010.

Schodišťové desky jsou typové 1200, 1500, 1800/300/150, nebo atypické 600/150/1800. Atypické stupně mohou být na stavbě upravovány. To se provádí řezáním úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem. Schodišťové atypické stupně je možné vyrobit přímo ve výrobním závodě „na zákazku” včetně projektové dokumentace.

Ihned po zatvrdnutí malty už může schodiště sloužit i ve svém hrubém stavebním provedení

Výrobek a použití

Schodištové stupně Ytong jsou vyrobeny z pórobetonu P4,4-600 a vyztužené svařovanou betonářskou výztuží BSt. 500. Odpovídají požadavkům stavebního technického osvědčení STO 030-032490 Prefabrikované výrobky z pórobetonu. Slouží pro použití v interiéru rodinných příp. bytových domů. Použití venku se nepředpokládá.

Zděné schodiště Ytong vyniká architektonickou hodnotu a nabízí vysokou únosnost a tichý „provoz“

Technické parametry

Povrchové úpravy

  • Shora: Všechny běžné obklady jako keramický obklad, přírodní kámen, dřevo atd.
  • Zdola: Omítka sádrová, vápenosádrová, sádrokartonové obložení, dřevo atd.

Rozměrové tolerance

Délka: ± 3 mm, šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm.

Malta

Ytong – tenkovrstvá zdicí malta, běžná zdicí malta MVC.

Reakce na oheň

Třída A1 – nehořlavé (ČSN EN 13501-1). Požární odolnost 90 minut.

Závěr

Systémové schodiště Ytong je dalším příspěvkem společnosti Xella CZ pro stavebnictví, zejména výstavbu rodinných a bytových domů. Důmyslný systém prefabrikace schodiště Ytong a individuálního návrhu, kdy jsou na stavbu expedovány přesně formátované schodišťové stupně pro přímá i točitá schodišťová ramena, je výrobkem, který jistě zaujme mnoho investorů i v době krize.

Autor:
Foto: Archiv firmy