Fakulta tvoří spojnici centra města a hlavního nádraží. Aktuálně ji navštěvuje asi 1200 studentů.

Semestr v novém: studenti a studentky se vrátili do zmodernizované budovy z roku 1900

Královehradecké náměstí Svobody již zdobí zrekonstruovaná historická budova Filozofické fakulty. Opravy probíhaly s co možná největším ohledem na její historickou hodnotu. Nejvýraznějším zásahem byla přístavba nové části objektu a výměna střechy. Výrazné obměny se dočkal i interiér.

Ve středu 21. září 2022 se po dvou letech rekonstrukcí slavnostně otevřela budova B UHK (dále jen FF UHK), která sídlí v mladší stavbě původně státního učitelského ústavu z roku 1900. Nové prostory nebudou sloužit jen studijním účelům a výzkumu, ale i široké veřejnosti. Stavbaři opravili střechu, omítky a klenby a udělali změny vnitřních dispozic. Součástí modernizace bylo také odstranění zemní vlhkosti ve sklepních prostorách.

První opravy proběhly v roce 2016

Fakulta humanitních studií původně sídlila v tzv. kostce, nízké panelové budově v areálu Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína. V prosinci 2007 získala své současné jméno a později se přestěhovala do větších prostor na Náměstí svobody, které si brzy vyžádaly značné úpravy. V roce 2016 proběhla rekonstrukce obvodových stěn, a protože prostory neodpovídaly rostoucím požadavkům na studijní infrastrukturu, podepsali 14. září 2019 zástupci školy se společností Metrostav smlouvu o kompletní rekonstrukci interiéru, která vyšla na 216 milionů korun. Dotace MŠMT činila v rámci jedné z největších investičních akcí UHK 170 milionů korun, z vlastních prostředků zaplatila univerzita 38 milionů korun. Po dobu realizace oprav byl veškerý život FF UHK přesunut do budovy E v ulici Víta Nejedlého v Hradci Králové.

Speciálním zařízením FF UHK je Lesákova knihovna. Její srdce tvoří soubor knižních sbírek věnovaných univerzitě z pozůstalosti významného historika doc. PhDr. Vladimíra Lesáka. 

V plánování pomohly historické fotografie

Bezpochyby nejvýraznějším zásahem byla realizace přístavby, která navazuje na jedno z bočních křídel, uvádí děkan Jan Prouza. Samotná budova není památkově chráněna, ale nachází se v památkové zóně, a proto se k ní muselo přistupovat obdobným způsobem. „Součástí rekonstrukce byla i výměna střešní krytiny, která respektovala ráz budovy z historických fotografií, stejně jako ostatní zásahy. Nejvyšší patro nově přistavěné části zdobí prosvětlená zasedací místnost, kterou k jednání využije akademický senát a další orgány fakulty,“ přibližuje kvestor Aleš Klicnar.

Díky historickým fotografiím se podařilo zjistit, že fakultě původně dominovalo zlaté zábradlí v horní části průčelí.

Princip odpovědného zadávání projektů

Rekonstrukce byla realizována za použití principů BVA (z anglického best value approach), které umožňují veřejným zadavatelům, jako je i UHK, inovativní pojetí zadávacích podmínek včetně aplikace nových metod hodnocení nejvýhodnější nabídky. Fungování principu vysvětluje Aleš Klicnar: „Šli jsme naproti ekologicky šetrnému řešení provedení stavby třeba v oblasti nakládání s odpady, minimalizace vlivu emisí na životní prostředí i dalších inovativních řešení, které mají mít vliv na snížení nákladů a dopadů tvorby uhlíkové stopy“. Dalším konkrétním krokem odpovědného zadávání je zahájení tzv. předběžných tržních konzultací, které si kladou za cíl ještě před samotným vyhlášením veřejné zakázky získat maximum informací od relevantních uchazečů.

Hlavní roli sehrály principy společensky odpovědného zadávání. Stejnou cestou se půjde i v případě oprav nedaleké Pedagogické fakulty.

Modernizací „fildy“ to nekončí

Univerzita v posledních několika letech investovala do svého rozvoje desítky milionů korun. Aktuálně připravuje opravy památkově chráněné Pedagogické fakulty, která byla založena na konci 19. století jako obchodní akademie podle návrhu architektů Huberta Gessnera a Otokara Béma, žáků vyhlášeného vídeňského secesního architekta Otty Wagnera. V plánu je dále rozšíření univerzitního kampusu Na Soutoku. ČTK to řekl mluvčí UHK Jakub Novák. V minulých letech proběhla také modernizace studentského ubytování na Palachových kolejích. 

Autor: Mgr. Kateřina Saidl 1)
Foto: Tereza Makovská

1) Zdroj: Tiskové zprávy a články UHK, autor: Mgr. Jakub Novák