Dva paralelní, skulpturálně uspořádané objemy tvarem připomínají zdejší polnohospodářská stavení vyskytující se v širším okolí.

Siluety v poli

Architektura objektů, autorsky nazvaných jako 100DOLY, je definována titanzinkovými sedlovými střechami a fasádami s trvalou ochrannou patinou a velkými prosklenými štíty, které do interiéru vnášejí maximum denního světla a poskytují úchvatné výhledy do okolí. Nosné svislé i vodorovné konstrukce dvou vzájemně propojených domů tvoří ocelové rámy s pórobetonovými výplněmi.

Majitel a rovněž jediný stálý uživatel domu od počátku apeloval na to, aby byl jeho domov vybudován z udržitelných a trvanlivých materiálů nenáročných na údržbu, což bylo architektem do puntíku splněno. Povedlo se také navázat na odkaz zemědělského regionu, ve kterém je novostavba realizována. Dva paralelní, skulpturálně uspořádané objemy na okraji slovenské obce Skačany tvarem připomínají zdejší hojně rozšířená polnohospodářská stavení a stodoly vyskytující se v širším okolí. Přilehlý soukromý pozemek s moderní výsadbou a solitérním javorem je z velké části obklopen polem. Vnitřní prostory byly navrženy ve funkční a přitom efektní kompozici.

V přízemí byla mimo jiné navržena společenská místnost s celoprosklenou posuvnou stěnou, již lze kompletně otevřít do zahrady.

Účelový násyp

Obě části spojitého architektonického celku byly vybudovány na uměle navršeném kopci, zpevněném betonovými opěrnými zdmi, jež zároveň tvoří základy pro horní konstrukci hlavního objektu. Ten je na rozdíl od vedlejšího menšího domu trvale obýván a zvenčí se může zdát, že se vznáší nad přízemní hmotou zakomponovanou do umělé vyvýšeniny. Záměrem tohoto řešení bylo zpřístupnit a zatraktivnit výhledy do okolí. Zajímavostí je, že v útrobách tohoto pahorku je ukryta významná část užitného prostoru rodinného dvojdomu. V přízemí byla totiž navržena dvojgaráž a technické zázemí (ze severní strany) a společenská místnost s celoprosklenou posuvnou stěnou (z jihu), již lze kompletně otevřít do zahrady. Nechybí ani vinný sklep.

Dvoukřídlá dispozice

Interiér v patře je rozdělen na denní obytnou a noční část a úzkým proskleným koridorem je propojen se sousední, menší stavbou, která slouží převážně jako prostor pro majitelovy časté návštěvy. Prosvětlená chodba vede mimo jiné i na privátní terasu obloženou dřevem.

Střechy nesou ocelové rámy, mezi něž jsou vloženy masivní pórobetonové dílce. Ty jsou v interiéru opatřeny pouze omítkou a vytvářejí šikmé vysoké stropy.

Hlavní vstup do domu, situovaný na západní straně, je přístupný ze schodiště nebo z chodníku stoupajícího po násypu. Na zádveří navazuje hala, jež je od ústředního obytného prostoru s kuchyní – umístěného na jižní straně domu – oddělena pouze jídelním stolem. Celý interiér je díky celoproskleným štítovým stěnám nadstandardně prosvětlen. Oba jižní štíty poskytují nerušené výhledy do krajiny, zatímco severní zasklení jsou za účelem zachování soukromí opatřena vertikálně usazenými masivními dřevěnými lamelami. Ty vedle toho, že plní svou základní stínicí funkci, také odkazují na architekturu hospodářských budov, v nichž bývaly podobné prvky využívány, aby zajistily prostup čerstvého vzduchu k uskladněnému senu či slámě.

Severní zasklení jsou za účelem zachování soukromí opatřena vertikálně usazenými masivními dřevěnými lamelami.

Ocel, pórobeton a titanzinek

Nosný systém obou obytných traktů tvoří masivní ocelové rámy, které jsou vyplněny tvárnicemi z autoklávovaného pórobetonu šířky 200 milimetrů vyzděnými na tenké maltové lože. Z vnější strany byla doplněna izolační vrstva tvořená minerální vlnou tloušťky 200 milimetrů. Stejně tak střechy o sklonu 30 stupňů nesou ocelové rámy, mezi něž jsou vloženy masivní pórobetonové dílce. Ty jsou v interiéru opatřeny pouze omítkou a vytvářejí šikmé vysoké stropy a vzdušný, vizuálně atraktivní prostor. „Ytong jako materiál mám rád a použít ho jako zdivo na obvodových stěnách mělo u domu, který měl mít vysoký standard tepelné izolace, stabilitu, odolnost a příjemné vnitřní klima, smysl. Je to zdivo s dobrou akumulační schopností. Přitom je to lehký materiál, se kterým se dobře pracuje. U střechy mi šlo hlavně o ochranu proti přehřívání a i tady jsme s ním komfortně vyřešili vše, co jsme potřebovali. S pórobetonem se navíc parádně operuje a jde o přírodní materiál,” říká Marián Minarovič, autor návrhu staveb.

Prosvětlená chodba propojuje objekty a vede i na privátní terasu obloženou dřevem.

Odolný plášť

Jak střechy, tak fasády byly z venkovní strany zakryty modrošedým titanzinkovým plechem tloušťky 0,7 až 0,8 milimetru, kterého bylo na stavbu dodáno na 440 metrů ve svitcích. Jejich rozřezání na dílčí panely pak probíhalo přímo na místě. Robustní obálka byla nainstalována v souvislých liniích od hřebene střechy až po paty horního podlaží s viditelnými „švy” vyskytujícími se mezi jednotlivými obkladovými panely nahodilých šířek. Jde o materiál s dlouhou životností, kterou mu zaručuje vrstva uhličitanu zinečnatého, jež se na povrchu plechových dílců postupně a nerovnoměrně vytváří jako důsledek přirozeného zvětrávání. Obložení je díky tomu chráněno před korozí a ochranná vrstva se v případě jakéhokoli povrchového narušení rychle obnovuje. Titanzinek byl použit také jako spodní oplechování přesahů střechy nad výhledovými okny. Všední nejsou ani dešťové svody integrované do plechových fasád či použité zaatikové žlaby.

Zdroje:

https://www.rheinzink.com/reference-projects/residential-building-100doly-skacany-skacany/

https://newsroom.xella.cz/100doly-ve-skacanech-hledi-z-vrsku-na-okolni-pole-a-lesy/

https://www.archinfo.sk/diela/rodinny-dom/100doly-rodinny-dom-v-skacanoch.html

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv Xella Česká republika