Celoskleněné dveře působí elegantně, minimalisticky a díky svému neutrálnímu vzhledu se hodí do moderního i tradičního interiéru

Sklo jako efektní i efektivní předěl interiérových prostor

Dříve upřednostňované malé a tmavé kanceláře pro jednoho až dva lidi ustupují moderním prostorům plným denního světla a vzduchu, které umožňují svobodný pohyb osob a především vzájemnou interakci. Taktéž v domácnostech již téměř neexistuje striktní rozdělení místností. Obzvláště kuchyně a obývací prostor se již téměř neoddělují, naopak se prolínají, a umožňují tak komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny.

Trendy dokonce velí neumísťovat pevnou neprůhlednou příčku ani do ložnic a koupelen. Pokud je však z nějakého důvodu opravdu zapotřebí interiér rozdělit, nabízí se i jiné možnosti než jen klasické dveřní výplně ze dřeva. Zkuste upotřebit sklo, třeba většího formátu.

Kupříkladu předsíň obvykle nebývá zrovna místem, které si přejeme úzce propojit s prostory, v nichž relaxujeme. Avšak také netoužíme po tom, aby nás hned po příchodu domů „vítala” tmavá místnost. Řešení je nasnadě. Oddělte předsíň od zbylých částí bytu prosklenou příčkou či celoskleněnými dveřmi. Ty propustí denní světlo i tam, kde se nenacházejí okna, ale přesto zamezí oboustrannému průniku nevítaných vjemů, například akustických či pachových. Stejně tak v kancelářských prostorech je žádoucí vidět na ostatní, roli zde hrají i psychologické aspekty – pokud je zamezeno vizuálnímu kontaktu pracovníka s ostatními, klesá jeho produktivita a snížena je i efektivita komunikace mezi zaměstnanci. Přidanou hodnotou prosklené příčky či dveří je optické zvětšení prostoru.

Výhodou je nesporně i vzhled takového předělu. Celoskleněné dveře působí elegantně, minimalisticky a díky svému neutrálnímu vzhledu se hodí do moderního i tradičního interiéru. Na výběr má investor z rozmanitých posuvných, kyvných a otočných dveří, či dokonce skládacích skleněných stěn. Nejžádanější konstrukce je bezrámová, určená do zárubní či pojezdových profilací, které se vyznačují vkusnou subtilní podobou. Samozřejmostí by mělo být i použití bezpečnostního kaleného skla, které disponuje vysokou pevností a tepelnou či nárazovou odolností. Pokud by pak došlo k rozbití, kalené sklo se rozpadá na tupé úlomky, od nichž je pořezání nepravděpodobné. Výplň může sestávat z různých odstínů a struktur skla. Základním typem je čiré nebo matové sklo, lze jej však i tónovat, kupříkladu do zelené, jako je tomu v případě dveří v naší redakci, do níž jsme nechali nainstalovat posuvné celoskleněné dveře RACCOON.

Na počátku všeho byl záměr vybudovat školicí centrum

Naším záměrem bylo vybudovat firmu, kde bude možné čas od času pořádat školení. Pro ten účel jsme vybrali část přízemí, které zahrnuje nejen potřebné technologické vybavení, ale též kuchyňský kout či sociální zařízení. Co však chybělo, byly dveře, které by celý prostor oddělily od zbylých firemních prostor. Naším prioritním požadavkem přitom bylo, aby působily elegantně a neubíraly světlo chodbě, která s místností sousedí.

S tímto zadáním jsme se obrátili na několik firem a při výběru dodavatele nových dveří jsme kladli důraz hlavně na kvalitu materiálu a provedení. Sklo, které disponuje poměrně vysokou hmotností, je produktem vyžadujícím patřičné zpracování i montáž. Realizace ale vyžaduje i perfektní přípravu otvoru, jehož pravoúhlost patří k hlavním nezbytnostem. Investor by měl také myslet na to, že nelze dveře ukotvit do sádrokartonového stropu nebo že je zapotřebí jej zpevnit. V podlaze pod dveřmi by pak nemělo být umístěno podlahové vytápění, které by kotvicí prvky dveří v podlaze mohly poškodit.

Volba padla na RACCOON

Nakonec jsme zvolili společnost RACCOON, která se specializuje na individuální řešení a vedle interiérových skleněných dveří se zabývá i výrobou vstupů administrativních a jiných budov, přičemž silný akcent je kladen na bezpečnostní stránku produktu. Dlouholetá zkušenost a mnoho prokazatelných referencí firmy – to nás přesvědčilo kontrakt sjednat. Celá montáž, ke které došlo poměrně záhy od objednávky, přitom proběhla pružně a bezproblémově. Také komunikace se zástupci firmy sídlící v Blansku byla plynulá a příjemná. Vždy splnili vše, na čem jsme se domluvili. A řekněme si na rovinu – nic z toho není v oblasti stavebnictví, které se v současnosti potýká s nadbytkem zakázek, pravidlem.

Do týdne od dohody přijel Ing. Josef Plachta, obchodně-technický zástupce firmy, který si místo prohlédl a zaměřil. Následně přinesl vzorník skel a přišel s nápadem neinstalovat čiré či matné sklo, ale vybrat sklo tónované do zelené barvy, tedy stejné, jakou mají naše podlaha a židle ve školicí místnosti. Nápad se nám líbil a rozhodli jsme se do toho jít. Jediný, avšak ne neřešitelný problém byl, že tato barva skla nebyla na skladě. Produkt byl proto objednán, čímž došlo k menší, avšak snadno akceptovatelné časové prodlevě.

Krátce před Vánocemi se Josef Plachta ozval a přislíbil zrychlenou montáž, ke které mohlo dojít díky výpadku jiné zakázky, v rámci níž neměl tamní objednavatel vhodně připraven stavební otvor pro zabudování dveří. Nabídku jsme samozřejmě přijali a druhý den byli montážníci na místě. Bylo dohodnuto, že dveře nebudou umístěny uprostřed ostění, jak se předpokládalo původně, ale na jeho hraně, tedy co nejblíže k místnosti školicího centra. Tak mohou dveře kopírovat linii rozhraní dvou sousedících a rozdílných podlah (polyuretanové ve školicím centru a dlažby v chodbě). Chodba před školicím centrem tak navíc zůstala prostornější. Následovalo odstranění části soklového pásku v otvoru – překážel konstrukci dveří. V nadpraží dveřního otvoru byly vyvrtány otvory pro hmoždinky a budoucí ukotvení horního horizontálního vedení. Dole – v místě podlahy – pod budoucími dveřmi byly vytvořeny otvory pro aretaci jednotlivých dílů. Následně montážníci nainstalovali sklo – jedno posuvné křídlo a boční pevný díl.

Současný vzhled dveří

Výsledek je efektní, vkusný a funkční. Jednotlivé skleněné díly jsou zavěšeny v horizontálním horním vedení, bez dalšího vedení v podlaze. Tím je zároveň docíleno bezbariérového provedení. Posuv křídla je zajištěn pomocí vozíků, které pojíždějí ve vrchním vodicím profilu. Při otevírání posuvné křídlo zajede před boční pevný díl. Vodicí profil je upevněn do pevného stropu. Pevný skleněný díl je zasunut v horním pojezdovém profilu, dole na podlaze v subtilním U profilu. Pravý díl je pevný, levý posuvný. Dveře nemají další otvíravé prvky. Těmito dveřmi se tak podařilo rychle a velmi elegantně opticky oddělit od sebe dva větší prostory. A v neposlední řadě i zvukově oddělit dění ve školicím centru. Výsledek posuďte sami.o

Související články

Fotogalerie

Autor: Bc. Helena Široká, Mgr. Helena Hejhálková
Foto: archiv redakce