Autor: John Carnemolla, Shutterstock

Komentář: Současný stav využívání vod v našich podmínkách

Na našem webu i v časopise jsme v nedávné době zveřejnili několik článků týkajících se sucha a využití užitkové vody. Tuto problematiku si dovolím zdůraznit tímto komentářem, který nastiňuje některé příčiny a důsledky sucha a možnosti nápravy hospodaření s vodou v našich podmínkách.

Odvodnili jsme více než milion hektarů zemědělské půdy, zdevastovali drobné nivy potoků a zastavěli rozsáhlé plochy kolem měst,“ připomíná ekolog doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. Každoročně u nás ubude 4600 hektarů zemědělské půdy, další tisíce se zabetonují, vyasfaltují, a stanou se tak pro vodu nepropustnými. K tomuto faktu ještě připočítejme potíže související s probíhající kůrovcovou kalamitou. Ohřátý vzduch pak rychleji stoupá a odnáší vodní páru.

Nové vodní plochy v místech bývalých lomů

V tomto směru tedy špatně hospodaříme a povětšinou neumíme vodu v krajině zadržet. V řadě případů se proto voda nevsakuje a následkem erozí a chemických pochodů po takzvané slité půdě odtéká. Domnívám se, že pomoci by mohlo vybudovat větší množství nových vodních ploch. Například na místě hnědouhelných dolů v severních Čechách už jsou napuštěna jezera Most a Milada, chystá se také zatopení dolu ČSA po skončení těžby v roce 2024. Počítá se i se zatopením dolů Bílina, Tušimice a Vršany. V menším měřítku (ale neméně potřebném) by měla proběhnout i revitalizace poddolovaných a zabahněných rybníků pod Bedřiškou v ostravském obvodu Nová Ves. V Hlučíně-Darkovičkách se o minimalizaci sucha pokoušejí obnovou historických polních cest. Lán rozčlenili původními cestami na menší políčka, což napomáhá chránit půdu před vodní i větrnou erozí. Vysadili i stromy a keře. V principu si taková krajina dokáže „přivolat“ vodní srážky snáze než jedna veliká plocha.

Autor: MichaelWalkerUK, Shutterstock

Česko-polský výzkum

V rámci této rozsáhlé problematiky zmíním také bádání českých a polských vědců, již se zabývají znečisťováním vodních zdrojů kontaminovanou důlní vodou. Konkrétně jde o výzkum chemické a radiační kontaminace povrchových vod v lokalitách s intenzivní hlubinnou těžbou černého uhlí. Z potoků a řek v celé hornoslezské pánvi nyní probíhají odběry vody, cílem je najít řešení pro zlepšení kvality povrchových vod v České republice i v Polsku. Výzkum potrvá do jara 2021.

Domácí akumulace vody

Na zlepšení stavu vod přispívají i jednotlivci a firmy výrobou a používáním rozmanitých nádrží k akumulaci dešťových vod. Také na letošním mezinárodním stavebním veletrhu For Arch v Praze-Letňanech nebylo toto téma opomenuto. Zaregistrovali jsme kupříkladu vystavenou nádrž Nautilus, vyrobenou z polypropylenu, která splňuje požadavky dotace Dešťovka. Vybírat lze ze šesti typů: s kapacitou 3, 5, 6, 7, 9 a 12 metrů krychlových vody. Druhým exponátem byla velkoobjemová podzemní samonosná profi nádrž Kolomaki o kapacitě 6, 8 nebo 11 metrů krychlových, rovněž z polypropylenu. Vybavena je přídavným vnitřním krytem s otočným mechanismem, úchyty čerpadel a otvory pro potrubí k přívodu a odtoku vody.

foto: Zdeněk Svoboda

Den za obnovu lesa

Každý z nás může ke zlepšení stavu vod přispět i tak, že se zúčastní Dne za obnovu lesa. Ten je považován za hlavní nástroj sloužící k zadržení vody v krajině. V rámci akce, která se právě dnes v každém kraji, postačí zúčastnit se výsadby nových stromů. Více na www.sazimelesynovegenerace.cz.

Závěrem

Na závěr zmíním některé citace RNDr. Radka Mikuláše, DSc., pracovníka Geologického ústavu AV ČR, které nedávno poskytl magazínu Nový Prostor: „I když bude klima sušší, bude voda bohatě stačit nejen k pití, ale také na rozumné zemědělství, lesnictví a průmysl... Nyní se pitnou i srážkovou vodou neuvěřitelně plýtvá. Změna by však mohla nastat v průběhu dvaceti let. Dočkáme se pak toho, že se zahradní bazény budou plnit, jako v minulosti, pouze dešťovou vodou. Zásoby kvalitních podzemních vod jsou dostatečné, pokud jimi nebudeme nadále splachovat záchody. Bagatelizuji – na pivo se vždycky nějaká voda najde.“ A já s jistým humorem dodávám, že u nás, pro případ krize, je stále pivo pro deset milionů lidí.

Související články

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Shutterstock, Zdeněk Svoboda