Dešťová voda a zelené střechy

Média stále chrlí negativní zprávy ve věcech klimatu. Na planetě prý ubývá voda, klesá hladina spodních vod, je méně vody v potocích a přehradách. Také tají ledovce, stoupá hladina moří, a pomalu se potápějí města i celé země. Jak je to tedy s vodou? Odpověď zní, že je jí na planetě stále stejně, ale musíme s ní hospodařit a zadržovat ji hlavně tam, kde naprší. Začít bychom měli ozeleněním střech našich domů.

Historie zelených střech a jejich výhody

Zatravněné střechy jsou známy již mnoho set let. Doklady o nich jsou jak v severních státech (Kanada, USA, Island, Norsko, Rusko), tak i v jižních (Tanzánie).

Není divu, neboť zelená střecha má mnoho výhod. Kromě toho, že zadržuje právě dešťovou vodu (30–99 % srážek za rok), tak v létě ochlazuje obydlí a v zimě ho naopak otepluje (sněhová pokrývka funguje jako tepelná izolace). Dále chrání hydroizolaci, prodlužuje její životnost, a konečně zlepšuje i zvukovou izolaci a snižuje prašnost.

Zelená střecha může být i místem odpočinku a relaxace. Na zelených střechách vyrůstají i zahrady (jednu takovou, která je více než 100 let stará, můžete vidět na jižním průčelí zámku Konopiště). Tyto střechy jsou i působivým architektonickým prvkem a výrazně ovlivňují životní prostředí především ve městech, kde je každý kus zeleně nesmírně důležitý.

Chcete-li mít své obydlí se zelenou střechou, určitě stojí za to si najít šikovnou firmu, která má se zelenými střechami zkušenosti. A nemusíte zůstat jen u zelené střechy.

Optigrün - systémové řešení "šikmé střechy" a protisesuvné a vodoakumulační desky FKD 58 SD

Zelené střechy a způsoby jejich zatravnění

Možností, jak mít co nejvíce zeleně kolem svého obydlí, je více. Přesvědčili jsme se o tom na veletrhu BAU 2019 v Mnichově, kde již tradičně vystavovala společnost Optigrün international AG; ta se zabývá systémovým řešením pro zelené střechy již léta a představila tu část svého sortimentu.

Prostřednictvím modelů zde byla představena systémová řešení pro vybudování ploché střechy s parkovým provedením, nebo naopak s „bezúdržbovou” zelení. Stranou nezůstaly ani šikmé střešní plochy, jejichž určení je opět zahradní/parkové nebo bezúdržbové.

Vodoakumulační deska FKD 58 SD

Důležitou vlastností sklonitých zelených střech je jejich protisesuvné a vodoakumulační provedení s vyřešeným odvodněním pro případy vytrvalých dešťů. To přesně tato systémová deska nabízí a v rámci toho i dvě systémová řešení s drenážními nopovými deskami Meandr 30 a Meandr 60.

Desky dosahují extrémně nízkého součinitele odtoku 0,01 a 0,17 a dále před několika lety vyvinutý „škrtící systém”, u kterého je možné určit a regulovat množství dešťové vody, která odtéká. Systémovou součástí je vodoretenční box WRB s různými variantami provedení. Ty umožňují na střeše nebo na stropní desce podzemních garáží zadržet až 140 litrů dešťové vody na čtvereční metr střešní plochy. Množství odtékané vody se pak dá nastavit prostřednictvím škrtící klapky tak, že ze střechy odtéká jen cca 1 až 10 l/(s·ha) srážkové vody. Aby si čtenář představil, co tato čísla znamenají, může je v Tabulce porovnat s intenzitou děšťů v různých místech ČR s roční četností.

Systémové řešení Optigrün - retenční střecha typu "Drossel"

Popsaným řešením odpadá nutnost budovat mimo budovu různá nákladná retenční a vsakovací opatření. Pomocí nově vyvinutého vodoretenčního boxu WRB 80 F uvádí firma Optigrün cenově příznivý systém pro realizaci osvědčených systémových řešení jako „úsporná” a „přírodní” střecha, jakož i retenční střechy typ Drossel.

Jako zlatý hřeb celé prezentace byl poprvé představen nový simulační program RWS 4.0 a prostřednictvím aplikace pro předpověď počasí i řízený systém odtoku Drossel 4.0 „Smart Flow Control”.

Závěr

Zelené střechy jsou trendem nebo dokonce pro mnohé nezbytností současnosti: Jsou-li správně a odborně provedeny, poskytují investorovi dlouhodobý užitek a mnoho výhod. Ke správné realizaci je nutná dobrá spolupráce různých řemesel (tesařů, pokrývačů, zahradníků). Jen tak je možné optimalizovat a realizovat požadavky investora ke spokojenosti všech.

Související články

Autor: kolektiv autorů 1)
Foto: archiv firmy

1) redakčně upravil Jiří Hejhálek