Fotovoltaické panely na zelené střeše? Ekologické a praktické zároveň

Jak zdražování energie, tak klimatická změna jsou témata, jež ve společnosti poslední dobou rezonují. Patříte-li i vy k těm, kteří by rádi ušetřili na elektřině a zároveň prospěli okolní přírodě, nabízí se jedno elegantní, a dokonce velmi estetické řešení: střecha osazená vegetačním porostem, jež může sloužit jako místo k setkávání a odpočinku, doplněná fotovoltaickými panely, které čerpají sluneční energii.

Zelené či vegetační střechy zažívají v České republice boom až v posledních letech, zatímco třeba v severských zemích se stavějí už desítky let. „Obvykle realizujeme vegetační střechy pro majitele rodinných či bytových domů, jimž záleží na vlivu jejich bydlení na okolní krajinu. Instalovali jsme ji ale třeba i na panelovém domě, administrativní budově či mateřské škole,” vyjmenovává Antonín Novák z realizační firmy GreenTop, která se zaměřuje právě na tento typ střech. Časté výkyvy teplot mohou v současné době pro zelené střechy představovat výzvu, kvalitní rostliny a materiály si s nimi ale poradí. „Důležitou roli hrají kvalitní hydrofilní desky. Nejsou sice na první pohled vidět, ale právě ony zajišťují, že rostliny mají v suchých obdobích dostatek vláhy. V období dešťů zase naopak odvádějí vodu,” vysvětluje Novák.

Existují tři základní typy zelených střech. Nejlevnější a nejméně náročná na údržbu je takzvaná extenzivní střecha, tvořená slabší vrstvou substrátu. „Extenzivní zelené střeše stačí kontrola a případné přihnojení jednou až dvakrát ročně. Realizovat ji můžete klidně svépomocí,” vysvětluje Josef Hoffmann, specialista na vegetační střechy. Intenzivní zelená střecha naopak připomíná běžnou zahradu a je také podobně náročná. Pěstovat na ní můžete trávu, stromy i třeba zeleninu. Kompromis mezi těmito dvěma typy představuje tzv. polointenzivní zelená střecha, jejíž údržba není příliš náročná, navíc se dá osázet širším spektrem rostlin, například bylinami, travinami či trvalkami.

Fotovoltatické panely a rostliny to spolu „umějí”

Zelená (vegetační) střecha představuje vstřícný krok vůči životnímu prostředí z mnoha různých důvodů – vrací zeleň do měst a nabízí domov mnoha živočišným druhům, jež by uprostřed „betonové džungle” jinak nepřežily. V kombinaci s fotovoltaickými panely se však může stát základním kamenem příjemného městského života a energetické soběstačnosti. Kombinace vegetační střechy a fotovoltaiky je totiž nejen bezproblémová, ale i praktická. „Takzvané biosolární střechy zajišťují zelenou energii a zároveň eliminují nevhodné tepelné zisky,” říká Antonín Novák.

Fotovoltaické panely jsou rostlinami ochlazovány, což vede ke zvýšení jejich výkonu zhruba o 10 procent. „Vlivem odpařování vody ze zelené střechy dochází k ochlazování okolí, a tedy i panelů,” vysvětluje Josef Hoffmann a dodává: „Zvýšení jejich výkonu ale nelze chápat jako navýšení základní výkonové hodnoty fotovoltaického panelu. Jde spíše o snížení dopadů jeho přehřívání, které běžně představuje ztrátu výkonu zhruba o čtvrtinu.” Zelená střecha totiž akumuluje při slunném počasí mnohem víc tepla než běžné lehké krytiny. Proto u ní dochází k významnému zpomalení stárnutí fotovoltaických panelů, které jsou v jiných případech zatěžovány vysokými až extrémními teplotami lehkých střech.

Panely rostlinám prospívají

Takzvaná biosolární střecha skýtá i další výhody. Díky zelené střeše například odpadá nutnost instalace přitížení, která je jinak pro fotovoltaické panely vyžadována. V neposlední řadě také kombinace vegetace a fotovoltaiky snižuje odtok vody ze střechy, čímž napomáhá vracet vodu do takzvaného malého vodního cyklu a vytváří dobré podmínky pro růst rostlin. „Panely mají na rostliny pozitivní vliv, protože vytvářejí stín. Ten způsobuje, že jsou na střeše místa s různou expozicí slunečního záření, v důsledku čehož může být zelená střecha rozmanitější, hodnotnější pro životní prostředí a samozřejmě také hezčí,” říká Hoffmann. Upozorňuje však, že při realizaci je vždy nutné brát ohled na výběr rostlin, aby jim toto specifické prostředí vyhovovalo.

Fotovoltaické panely je možné si pořídit buď samotné, nebo s bateriemi. Ty druhé jsou u nás rozšířenější a oblíbenější, protože dokážou energii, která se okamžitě nespotřebuje, uchovat do budoucna. V opačném případě odtéká energie, již domácnost nespotřebuje, do distribuční sítě. Na základě očekávané spotřeby energie je také nutné zvážit, jak výkonné panely si pořídit.

Díky různým dotačním programům mohou být dnes zelené střechy i fotovoltaické panely přístupné téměř každému. Loni byl třeba znovu spuštěn program Nová zelená úsporám, v jehož rámci mohou lidé žádat o příspěvek na rekonstrukci rezidenčních bytů a domů přispívající k udržitelnému rozvoji.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: archiv společností ISOVER a GreenTop

1) redakčně upraveno