Stavba energeticky úsporné mateřské školky Mydlinky zahájena

Položením základního kamene slavnostně odstartovala stavba mateřské školky Mydlinky navržené v pasivním standardu, na které se ale již několik měsíců ustavičně pracuje. Tamní obyvatelé se mohou těšit na novou hospodárnou školku, která by měla být dle aktuálního předpokladu dokončena v srpnu 2023. Jde o unikátní stavbu, která vyniká svým nakládáním s energiemi a také technickým řešením.

Budova vhodným způsobem doplní lokalitu Prahy 12, která v posledních několika letech zažívá stavební boom. „Navrhli jsme řešení, které využívá nejpokročilejších technologií a stavebních postupů s ohledem na životní prostředí. Využíváme orientaci světových stran, izolaci zeminou, zpětné získávání tepla a řízené větrání pomocí rekuperace. Na energetickém štítku budovy bude ‚A‘, tedy nejvyšší známka,“ vysvětluje Jana Mastíková, hlavní architektka studia LOXIA, které je autorem projektu.

Díky promyšlenému návrhu oken a kvalitních izolací bude budova využívat energii ze slunce i v zimě. Naopak v létě ji před horkem ochrání stínění a účinný systém větrání. Čerstvý vzduch zajistí otevírací okna s instalovanou jednotkou řízeného větrání s rekuperací, která v zimě chladný vzduch úsporně ohřeje.

Vyšší počáteční investice se vrátí na dlouhodobě levnějším provozu, roční potřeba energií na vytápění nepřesáhne 15 kWh na 1 m2, což je pro příklad cca třetinová spotřeba oproti už tak úspornému nízkoenergetickému standardu a například staré budovy mají spotřebu i více než třináctinásobnou. Při návrhu školky mysleli architekti a projektanti nejen na životní prostředí, ale samozřejmě také na zdraví těch nejmenších. Díky sofistikované filtraci vzduchu a systému větrání nebude vzduch ve školce obsahovat škodlivé látky a v budově se nebudou tvořit nežádoucí plísně.

Spojení s přírodou a podpora rozvoje Modřan

Na pozemku školky se nachází mnoho dřevin, které budou po dendrologickém ošetření zachovány. Projekt tedy pracuje s přírodou, která už na místě je, a pouze do ní vnáší nový moderní prvek, který do stávajícího prostředí hezky zapadne. Z přírodních materiálů bude i několik dětských hřišť a prolézaček. V průběhu studie byl projekt konzultován s odborem školství Městské části Prahy 12.

Ke školce přiléhající ulice K beránku bude upravena na jednosměrnou tak, aby byla zachována podélná parkovací místa. Doprostřed bude umístěn vyvýšený zpomalovací práh, pro bezpečné přecházení z budovy třeba na přilehlé veřejné hřiště. Novostavba taktéž naváže na pěší trasu, která vede kolem bytových domů z brownfieldu po bývalém Modřanském cukrovaru. Občanskou vybavenost v lokalitě již nyní zajišťuje také budova nové radnice, která se nachází nedaleko, v ulici Generála Šišky.

Parametry MŠ Mydlinky

Mateřská školka je vyprojektována ve 3D.

  • Výměra pozemku: 3 380 m2
  • Hrubá podlahová plocha: 1450 m2
  • Počet pater: 2 podlaží (částečně zapuštěná do okolního terénu)
  • Počet tříd: 4x28 (až 112 dětí)
  • Zázemí: vnitřní herna, kuchyně, několik venkovních hřišť
  • Počet parkovacích stání: 4+4 podélná
Autor: Klára Suchá
Foto: studio LOXIA