Stavba roku Královéhradeckého kraje 2014

Ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové byl vyhlášením výsledků ukončen 11. ročník soutěže Stavba roku královéhradeckého kraje 2014. Porota se rozhodla udělit dvě hlavní ceny – Stavba roku 2014 – obě z kategorie – stavby občanské vybavenosti, dále dvě čestná uznání a jednu zvláštní cenu poroty.

Soutěž pořádaná Královéhradeckým krajem, pod záštitou hejtmana Bc. Lubomíra France má seznámit veřejnost s úrovní architektury a stavebnictví a zviditelnit stavební a projekční firmy kraje. Do soutěže se přihlásilo 12 staveb. Pětičlenná porota posoudila stavby podle několika kritérií, z nichž hlavní jsou – architektonická hodnota díla, kvalita stavebních prací, začlenění stavby do daného prostředí, vhodnost použitých materiálů, spokojenost uživatele, adekvátnost vynaložených finančních prostředků k výsledku stavebního díla. Soutěž je hodnocena v několika kategoriích – stavby bytové výstavby, stavby občanské vybavenosti, průmyslové stavby, krajinná architektura, parky, interiér, urbanismus a technická infrastruktura.

Dvě hlavní ceny

Cenu Stavba roku královéhradeckého kraje 2014 obdrželo Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí – veřejnost pro tuto stavbu vybrala jméno KRTEK.

Stavba KRTEK:

 • Projektant: Petr Hájek, ARCHITEKTI s.r.o., Praha.
 • Dodavatel stavby: Metrostav.
 • Investor: Správa krkonošského národního parku.
Stavba KRTEK

Stavba – Netradičně navržená budova je z větší části ukryta pod zemí. V památkově chráněném území zámeckého parku tvoří stavba „terénní vlnu” pokrytou kobercem horských rozchodníků. Základní myšlenkou ředitelství Správy KRNAP, hlavního iniciátora stavby bylo – „s veřejností si o přírodě povídat a vysvětlovat, jak ochránit přírodní bohatství Krkonoš”. KRTEK, jak stavbu pojmenovala veřejnost, je využíván občany všech věkových skupin od předškoláků až po důchodce. Do objektu Krtka se vchází z meziprostoru mezi stávající budovou Správy KRNAP a novým objektem. Za celoprosklenou fasádou je vstupní hala se schodištěm a se vstupy do všech místností.

Posluchárna – Přednáškový stupňovitý sál pro 76 sedících posluchačů se špičkovou audiovizuální technikou může sloužit jako kinosál nebo aula pro videokonference. Místnost učebny (30 studentů) je spojená s knihovnou a laboratoří se dvěma pracovními stoly s mikroskopy (16 osob). Největším prostorem je garáž s možností využívání pro výstavy. Kromě obdélníkového půdorysu přednáškového sálu s pravými úhly mají ostatní místnosti nepravidelný trojúhelníkový nebo lichoběžníkový půdorys. Místnosti je možné propojovat. Mezi posluchárnou a učebnou s laboratoří je trojúhelníková místnost galerie.

Interiér – „Souznění dvou materiálů” – tak by se s nadsázkou dal okomentovat interiér tohoto objektu. Odbedněná pohledová drsná betonová skořepina stropu a bezsukové borové dřevo na obkladech stěn, podlahách a nábytku. Kombinace těchto dvou materiálů nás provází celou stavbou. Pouze v garáži je dřevo nahrazeno nerezovou ocelí. Unikátní izolace stropní konstrukce – foliová technologie DualDec umožňuje provést kontrolu těsnosti izolací a případnou opravu střechy nedestruktivní metodou.

Investiční náklady – 68,5 mil. Kč bez DPH. Z 85 % hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z 5 % nákladů příspěvek státu a 10 % Správa KRNAP.

Porota ocenila vyzrálý architektonický projev, netradiční přístup k řešení, použité materiály a možnost využití objektu pro všechny věkové skupiny obyvatel. I zde by se dalo použít stále častěji opakované – architektura je služba. A když se dostane do harmonie s estetikou a krásou prostoru, vzniká unikátní architektonické dílo. A tím tato stavba je.

Cenu Stavba roku královéhradeckého kraje 2014 obdržela – Eladavíceúčelové centrum Církve bratrské v Bystrém v Orlických horách.

Stavba – Zděná budova jednoduchého tvaru s dřevěným strukturovaným horizontálním obkladem z modřínového dřeva vznikla na místě nejstarší modlitebny Církve bratrské v České republice. Objekt je rozdělen do dvou provozních celků. Modlitebny a mateřské školky. Tato multifunkční neustále využívaná budova slouží k bohoslužbám, koncertům, výstavám, přednáškám a společenským akcím. Mateřská školka s kuchyní, jídelnou a využívanou terasou vytváří v budově příjemné prostředí s atmosférou dětského světa her.

Stavba Elada:

 • Projektant: firma BITTNE architects s.r.o., Dobruška.
 • Dodavatel stavby: firma Kerson s.r.o., Dobré.
 • Investor: Sbor církve bratrské v Bystrém.
Stavba Elada

Interiér – Modlitební víceúčelový sál s pódiem (150 míst) je možno zvětšovat, propojovat s okolními prostory, se vstupní halou, klubovnou, jídelnou a okolní zahradou. O akustické kvalitě prostoru sálu přesvědčil porotu pan farář, když zahrál na kytaru a na klavír několik známých melodií. Jednoduchost, bílá barevnost stěn, stropů i světle šedé až bíle podlahy – s nadsázkou možno říci – „symfonie bílých barev”. Multifunkční neustále využívaná budova zvýšila úroveň vybavenosti nejen malé podhorské vesnice, ale celého blízkého okolí. A to vše z příspěvků obyvatel obce, bez podpory státu nebo EU, což je úctyhodné a dává to krásný příklad dnešní společenské atmosféře. Investiční náklady – 20,7 mil. Kč.

Porotu zaujala jednoduchost řešení, dispoziční provázanost jednotlivých prostor, střízlivá barevnost interiéru. I u této stavby se dá plně hovořit o tom, že architektura je služba.

Obě stavby splnily nejlépe kritéria hodnocení a přesvědčily porotu svojí architektonickou hodnotou, kvalitou stavebních prací, vhodným použitím materiálů stavby, kladným hodnocením uživatelů, úrovní investičního záměru a využíváním staveb veřejností.

Čestná uznání

Porota udělila čestné uznání stavbě – Rekonstrukce a dostavba objektu společnosti LEVEL v Náchodě.

Na malém úzkém obdélníkovém prostoru, z jedné strany omezeném frekventovanou komunikací, z druhé strany prudkým svahem, navrhl projektant nové vstupní a administrativní prostory, zrekonstruoval stávající objekt firmy a umístil zde parkoviště. Nosným programem společnosti LEVEL jsou moderní technologie a možná proto zvolil projektant moderní řešení.

Stavba Level:

 • Projektant: Atelier ATIP, a.s., Trutnov.
 • Dodavatel stavby: Matex Hradec Králové.
 • Investor: LEVEL s.r.o.
Stavba Level

Vznikly zde dvě vzájemně se překrývající hmoty v materiálovém kontrastu. Zděná bíle omítnutá stavba a přístavba ze skla a oceli vytváří kupodivu jednotný, možno říci harmonický celek. Harmonie v rozdílnosti.

Spokojenost uživatelů, strohost ale účelnost, jednoduchost, dispoziční přehlednost – to vše oslovilo porotu, která rozhodla udělit stavbě čestné uznání. Investiční náklady – 26 mil. Kč – 60 % hrazeno z fondů EÚ.

Porota udělila čestné uznání stavbě – Rozhledna Milíř – Vysoká nad Labem.

Rozhledna Milíř je postavena na nejvyšším bodě kopce Milíř nad obcí Vysoká nad Labem. Původní historická dřevěná rozhledna zde stála až do roku 1948.

Rozhledna Milíř:

 • Projektant: ARCHAPLAN s.r.o., Hradec Králové, Ing. Robert Prix.
 • Dodavatel stavby: INGBAU CZ s.r.o. Pardubice.
 • Investor: Obec Vysoká nad Labem s partnerem projektu – Sdružením pro obnovu rozhledny na Milíři o.s.
Rozhledna Milíř

Nová rozhledna – trojboká stavba postavená ze dřeva, oceli a litého betonu, je dle průvodní zprávy jediná svého druhu v České republice. Základní konstrukci tvoří tři nosné sloupy z lepeného soustruženého dřeva, každý sloup o průměru 40 cm je skládán z šesti metrových dílů spojených do ocelové konstrukce schodiště se 144 schody. Základová deska je silná 2,5 metrů a slouží jako protizávaží. V patě rozhledny je 100 tunový „Domeček" z litého betonu, který zpevňuje celou stavbu. Porota ocenila moderní statické řešení konstrukce rozhledny s použitím tří vzájemně propojených dřevěných lepených sloupů, ale také úsilí, vytrvalost a pomoc občanů Obce Vysoká nad Labem při realizaci této stavby. Investiční náklady – 3,7 mil. Kč bez DPH. Stavba byla postavena za finančního přispění Královéhradeckého kraje, Statutárního města Hradce Králové a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Zvláštní cena

Porota udělila zvláštní cenu poroty stavbě BIKE TOWERbezpečné parkování jízdních kol v Hradci Králové.

Pravidelný dvanáctistěn ze skla a oceli, 12 metrů vysoký, uložený na betonové základové desce. To je unikátní patentově chráněný plně automatický samoobslužný systém pro parkování jízdních kol v suchém a pojištěném prostředí s bezpečnostním monitorovacím systémem propojeným s Policií České republiky. Na čelní stěně skleněno-ocelové stavby je zákaznický modul – výdej a příjem se zabudovaným platebním a přístupovým terminálem jízdních kol s informační obrazovkou. Systém zakladačů kol je řízen průmyslovými počítači. Kapacita – 116 bicyklů na ploše 54 m2. Jízdní kolo při zpětném výdeji k Vám doputuje za 30 sekund po vhození 5tikorunové mince do mincovníku. Jednoduché zařízení pochopitelné i pro technické antitalenty.

Rozhledna Milíř:

 • Projektant: Ing. Boris Fukátko.
 • Dodavatel stavby: firma Systematica s.r.o. – Rudolf Bernartů.
 • Investor: Systematica s.r.o.
BIKE TOWER

Autorem myšlenky je pan Rudolf Bernart s Ing. Borisem Fukátkem a Ing. Jiřím Hákem, kteří celou stavbu zrealizovali z vlastních zdrojů. Základní inspirace byla na Tchaj-wanu při dovolené, kde pan Bernart viděl věž ověšenou bicykly, ale bez automatiky. První BIKE TOWER stojí v Hradci Králové na Riegrově náměstí. Další se připravují dle předběžných objednávek do českých měst, ale také do Německa, Francie a také Brazílie – dvě věže pro letní olympijské hry 2016 v Riu de Janeiro. A to je hezká vizitka nejen pro pana Rudolfa Bernarta a jeho spolupracovníky, ale také pro Českou republiku.

Porota udělila této stavbě jednohlasně zvláštní cenu poroty.

Autor: Akad. arch. Karel Rulík
Foto: Archiv oceněných firem