Rozhledna v Jakubčovicích. Foto: Vladimir Sturm, Shutterstock

Nejen rozhledna Šance a vodojem SmVaK ve slezské vísce Jakubčovice

V naší republice je nespočet rozhleden a jim podobných vyhlídek. Vznikly v dobách dávných minulých, aby plnily funkci vojenských pozorovatelen, mysliveckých posedů či současných odpočívadel pro znavené a krás okolní krajiny chtivé turisty. Ta poslední verze, chcete-li turistická, u nás v současnosti zcela převládá.

Rozhledna, kterou jsme navštívili, je chloubou a dominantou malé obce ve třetí zemi Koruny České, tedy ve Slezsku, Jakubčovicích, v těsném sousedství Hradce nad Moravicí. Místní ji nazvali Šance, to podle vícero již zarostlých obraných vojenských valů stejného jména, ze kterých se postupně stávají dětská hřiště, sluneční lázně a repasují se postupně do jejich podoby z doby pruských válek odehrávajících se zde před více staletími.

My se soustředíme na zmíněnou rozhlednu a její technické parametry: Stojí v nadmořské výšce 522 metrů a je dřevěná, smontovaná šrouby. Ne však celá. Vybudována byla na čtyřech kamenných sloupcových základnách. Výstup dřevěným schodištěm je záhy ohraničen věncovou stříškou, krytou falcovaným plechem. Schody dále pokračují do níže uvedené výšky, zakončené střechou rovněž z falcovaného plechu.

Foto: Zdeněk Svoboda

Rozhledna byla stavěná od listopadu 2004 do dubna 2005, do výšky 15,5 metru. Stavbu projektoval architekt Miroslav Síla z Opavy, dodavatelem stavby byl Vlastislav Kolovrat-Tesko z Lesních Albrechtic, tesařské práce provedla firma Unif z Hradce nad Moravicí. Nyní se počítá s instalací dalekohledu, aby bylo ještě lépe vidět panorama Nízkého Jeseníku, zámek v Hradci nad Moravicí, okresní město Opava a v neposlední řadě i přírodní a urbanistické krásy sousedního Polska.

Vodojem Severomoravských Vodovodů a Kanalizací. Foto: Zdeněk Svoboda

Dominanta druhá

V titulku jsme zmínili vodojem Severomoravských Vodovodů a Kanalizací, jakožto druhou dominantu této vísky. Ten je zděný, starý čtvrt století. Stojí v téže nadmořské výšce, tedy takříkajíc přes ulici, a s nižší rozhlednou tvoří na první pohled nesourodý pár. Nicméně každý má svojí záslužnou roli ku prospěchu obce a jejích obyvatel, v podobě dostatku životodárné tekutiny a přílivu pěších i motorizovaných turistů. Jen kdyby si měli kde svlažit hrdlo a ukojit hlad.

Foto: Zdeněk Svoboda

Na závěr jsme si nechali záběr na dnes už opuštěný a k demolici určený rodinný domek, respektive jeho střechu. Krytina z tehdy vyráběných azbestových eternitových šablon nebyla nikdy udržována a tak mech dokonal dílo zkázy. Až bude ona ruina pryč, nic už krásy Jakubčovic nebude kazit.

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Shutterstock, Zdeněk Svoboda