Stoletý archiv města Ostravy sídlí v bývalé radnici

Instituce, která se stará o písemnou dokumentaci z Ostravska, Archiv města Ostravy, si letošního září připomíná stoleté výročí. Od roku 1960 sídlí ve Špálově ulici v ostravské čtvrti Přívoz, a to v historické budově dřívější radnice.

Nás zaujala dnešní podoba sídla archivu i s přístavbou depozitáře a rekonstrukcí historické budovy z konce minulého století. Nahlédli jsme do publikace s názvem Architekt Camillo Sitte (1843–1903) a jeho tvorba na Ostravsku, autorů Martina Strakoše a Romany Rosové. Vídeňský architekt C. Sitte navrhl stavby v tehdejším Přívozu v letech 1893 až 1901. Sittem vyprojektovaná přívozská radnice, dokončená v roce 1897, je příkladem pozdního historismu. V pěti variantách, skicách, kombinoval klasicistní i barokní formy palácového typu. Reprezentativní radnice pomohla Přívozu získat městská práva, a to od roku 1900.

"Sitte v palácovém řešení architektonické kompozice naplno využil své znalosti barokní architektury, vysokého pilastrového řádu a subordinace jednotlivých prvků. Ve formování hlavního devítiosého průčelí přišel s akcentem v podobě středního rizalitu. Monumentalitu radniční budovy a zároveň symbolické vyjádření pevnosti základů nového průmyslového města vyjádřil soklem s robustní bosáží, imitující kyklopské zdivo. Nadto spíná průčelí rizalitu vysoký pilastrový řád uvozující jednak portál hlavního vstupu, jednak valeně zaklenutá okna zasedacího sálu v prvním patře. Celek završuje atika, segmetový štít s korunní římsou a kýlová střecha. Boční části hlavního průčelí i průčelí do Zákrejsovy ulice jsou osazeny obdélnými okny se segmentovými záklenky v přízemí a s rovnými záklenky v patře. Zajímavostí jsou i kamenné lavice, umístěné mezi okny suterénu v hlavním průčelí," konec citátu.

Termín kolaudace dokončené pozdně barokní stavby radnice byl 17. září 1897, čili před 126 lety. Letos je to 63 let, kdy je "hostitelem" stoletého ostravského Archivu.

Fotogalerie

Autor: Mgr. Zdeněk Svoboda
Foto: Mgr. Zdeněk Svoboda