Střechy a stavby z pobřeží Sicílie

Vzpomínkou na závěr loňské letní sezóny je tato reportážní zkratka o některých stavbách, střechách a interiérech z italského ostrova Sicílie. Ještě připomínáme, že jde o největší středozemní ostrov s pěti miliony obyvatel. Tuto kolébku evropské civilizace omývají moře Středozemní, Jónské a Thyrénské.

Náš krátkodobý pobyt byl situován na pobřeží Jónského moře, přesněji do menšího letoviska Letojanni. Odtud jsme uskutečnili jednodenní poznávací zájezdy do Mesiny, Taorminy, Katánie, Syrakus nebo na sopku Etnu či Liparské ostrovy.

Střechy letoviska Letojany jsou většinou pokryty pálenou skládanou krytinou s vysokou vlnou

Letovisko Letojanni

Začneme několika postřehy z Letojanni. Ze střechy šestipodlažního hotelu San Pietro, která je v několika rovinách vždy plochá a pokrytá betonovými dlaždicemi, vidíme na střechy větších či menších okolních staveb. Jsou až na výjimky (a to i ty úplně ploché) kryty pálenou skládanou krytinou s vysokou vlnou, podle stáří původní červené až šedé barvy.

Střechy letoviska Letojany jsou většinou pokryty pálenou skládanou krytinou s vysokou vlnou

Pro doplnění jsme věnovali pozornost i fasádám a klempířským prvkům. Vesměs šedivá omítka na cihlových nebo opukových zdech je vždy „ozdobena” kabely elektrických rozvodů. Hotel San Pietro má většinu stěn porostlých planou vinnou révou. Okapové roury bývají spojené do jednoho svodu ústící nad chodníkem, ovšem bez (u nás tolik používaných) kotlíků. Zřejmě proto, že zde tak málo prší. To vše dokládají naše fotografie, ke kterým přidáváme ještě jednu kuriozitu – most (viadukt) nad silnicí, který vede od nikud nikam.

Střípky ze Syrakus

Z dalších zmíněných destinací jsme pro vás zvolili návštěvu Syrakus, respektive jejích třech míst: Archeologického parku, kostela Panny Marie v Slzách a ostrova Ortygia. Zatímco v expozicích Archeologické parku na vás dýchne historie z časů před naším letopočtem (zastřešná stavení taktéž pálenou krytinou s vysokou střešní vlnou), novostavbou z roku 1994 je 102 metrů vysoký kostel Panny Marie v Slzách.

Hotel San Pietro má většinu stěn porostlých planou vinnou révou
Okapové roury bývají spojené do jednoho svodu ústící nad chodníkem

Tato dominanta z železobetonu, ve tvaru dopadající slzy, je vidět z celého města. Troúhelníkové plochy mezi jednotlivými žebry kryjí místy zvlněné hydroizolační pásy. V interiéru dominuje socha světice s množstvím tabulek s děkovným vyznáním za uzdravení.

Expozice Archeologického parku

Na ostrov Ortygia, skanzen historických epoch, se dojde po mostě Ponte Nuovo. Ústřední památkou je katedrála s pozdně barokní fasádou, s původními dórskými sloupy a sochařskou výzdobou, na náměstí Piazza del Duomo. Také tuto část destinace doplňujeme několika snímky.

Kostel Panny Marie v Slzách
Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Zdeněk Svoboda