Stropy MIAKO nově i s KARI sítí

Stropy HELUZ MIAKO jsou od jara 2012 nově dodávány i s KARI sítí. Ta je od dubna 2010 nedílnou součástí monolitické desky nad stropními vložkami. Společná dodávka cihelných stropních prvků zároveň s potřebným množstvím KARI sítě ušetří zákazníkům starosti i náklady.

Stropní systém HELUZ MIAKO je součástí komplexního cihelného systému HELUZ. Vyznačuje se velkou variabilitou použití a lze jej použít i při členitých a nepravidelných půdorysech místností. Po doplnění výztuže je možné jejich využití i jako spojitých nosníků nebo pro konzoly např. balkónů a schodišťových podest.

Vlastnosti a výhody

Kromě kvalitních technických vlastností se cihelné stropy vyznačují také dobrou akumulací tepla. Ta zabraňuje rychlým změnám vnitřní teploty v závislosti na změnách teploty vnější, a tak nedochází k rychlému prochladnutí místností v zimě a jejich přehřívání v létě. Díky schopnosti přijímat a uvolňovat vlhkost, vytváří tato stropní konstrukce v místnostech také zdravé mikroklima.

Pro bytovou a občanskou výstavbu jsou tyto keramické stropy vhodné také z hlediska požární odolnosti a akustických parametrů. Nenáročná manipulace s jednotlivými prvky umožňuje ruční montáž bez použití techniky. Stropy HELUZ MIAKO je tak možné ukládat na libovolné stěnové systémy s dostatečnou únosností a lze je použít i pro stavby, kde je omezený přístup techniky. Využití najdou v novostavbách i při rekonstrukcích.

Popis systému

Stropy se skládají z keramobetonových nosníků a keramických vložek. Jejich součástí jsou také keramické věncovky HELUZ určené pro vnější obezdívání stropní konstrukce. Vyrábějí se v pěti výškách shodných s tloušťkou stropní konstrukce a jsou určeny k vytvoření cihelného obvodového pláště železobetonových věnců. Spolu s vloženým tepelným izolantem – nejčastěji polystyrénem o tloušťce min. 100 mm, který je také součástí dodávky, zajišťují požadovanou tepelnou izolaci stropní konstrukce.

V rámci svých služeb nabízí společnost HELUZ specifikaci a výpočet materiálové spotřeby, zpracování kladečského plánu stropních nosníků a vložek, v případě zájmu také kladečského a střihačského plánu sítí pro optimální uložení sítí v ploše stropu, dále odborné poradenství či služby statika.

Autor: Věnceslava Šlechtová
Foto: Archiv firmy