SUNFLEX® Contact PRO

Tepelná ochrana budov je v posledních desetiletích v centru pozornosti. Cena energie dlouhodobě roste, ať už ji použijeme na vytápění nebo chlazení budov. Na trhu tak přibývají stále účinnější výrobky, které více izolují nebo lépe chladí a šetří tak provozní náklady. Výjimečné postavení mají termoreflexní fólie SUNFLEX® firmy TART.

Fólie značky SUNFLEX® rozdělujeme do dvou základních skupin. V první jsou fólie bránící úniku tepla z vytápěných interiérů v zimě, v druhé pak fólie chránící interiéry před letním přehříváním.

V druhé skupině je zejména difúzní reflexní membrána SUNFLEX® Contact určená pro šikmé střechy a dále nedávno na trh uvedená fólie SUNFLEX® Clima pro větrané fasády. Letos pak uvede TART na trh nikoliv inovovanou, nýbrž zbrusu novou termoreflexní difúzní membránu s názvem SUNFLEX® Contact PRO, která, jak ukážeme, si pro své výjimečné vlastnosti označení PRO určitě zaslouží.

Chlazení je dražší, než vytápění

Z termodynamických zákonů i zkušenosti víme, že uchladit v létě místnost vyžaduje znatelně víc energie, než ji v zimě ohřát. Jenže předpisy řeší jen zimní vytápění s poukazem, že letní problémy vyřešíme silnou tepelnou izolací obvodových stěn, střechy a zdiva. Tato neznalost přivádí do letních potíží nemálo uživatelů i dobře zateplených staveb.

Klimatické změny – globální oteplování

Globální oteplování (nebo častěji změna klimatu),” píše Wikipedie, „je pojem týkající se oteplování, které započalo na začátku 20. století a projevuje se jednoznačným a pokračujícím růstem průměrné teploty klimatického systému Země, které je, podle názoru většiny vědců, silně ovlivněno aktivitami člověka.

Aniž bychom se chtěli kohokoli zastávat, či diskutovat o odpovědnosti lidstva, použijme zdravý selský rozum. Kdo z vás, o něco dříve narozených, pamatuje taková tropická léta, jaká u nás panují poslední roky? Že se mění klima, o tom pochybuje už málokdo. Počet takzvaných tropických dnů s teplotami nad 30 °C se oproti minulosti znásobil. Každý má možnost nahlédnout do globálního teplotního indexu a porovnat, jak se naše Země za posledních 100 let ohřívá.

V tomto příspěvku se dále soustředíme na to, jak se bránit nesnesitelným letním vedrům, která nás poslední léta trápí nejen venku, ale zasahují nás i uvnitř budov, v práci, ve veřejných budovách a bohužel často i v našich domovech. A jistě se shodneme, že situaci, která ohrožuje např. náš zdravý spánek, bychom rozhodně řešit měli!

Vývoj teploty na Zemi od roku 1880. Zdroj NASA Goddard Institute for Space Studies; převzato z portálu euro.cz.

Přehřátý interiér – jak k tomu dochází

Představme si 30ti a více stupňový letní den a běžnou střechu složenou z tmavých střešních tašek, kdy je 70 m2 této krytiny orientováno na jih. Teplota sluncem rozpáleného povrchu takové krytiny přesahuje i 80 °C.

Takto horká krytina může po několik hodin sálat tepelnou energii s intenzitou i přes 800 W/m2 směrem k běžné, tzn. nereflexní difúzní fólii, čímž ji ohřeje téměř na „svou” teplotu, tj. až k 80 °C. Od takto rozpálené difúzní fólie se pak do podkroví (o prostorové teplotě 25 °C) nezadržitelně šíří tepelná vlna o výkonu ca 70 m2 × (80–25) K × 0,24 W/(m2K) = 924 W. Za celý slunný den může tak podkroví nastřádat cca až 5 kWh tepla.

Pro střechu jsme volili součinitel prostupu tepla U = 0,24 W/(m2K), tzn. na požadované úrovni. Existuje námitka, že větraná mezera pod rozpálenou krytinou odvádí teplo ven, takže difúzní fólii neohřívá. Větrání ve skutečnosti odvádí ven jen od krytiny ohřátý vzduch, ale nikoliv sálání krytiny o intenzitě 800 W/m2. Jinými slovy: tak jako proudící vzduch dobře nechladí vnější, ani vnitřní povrch krytiny, významně neochladí ani běžnou difúzní fólii, jejíž teplota se pak blíží teplotě krytiny.

Ohřátá tepelná izolace izoluje mnohem hůře

Kdybychom navíc započetli, že se izolační schopnost vaty, proteplené horkým vzduchem, podstatně zhorší, zisk tepla v podkroví by ještě o několik desítek % vzrostl. Toto zásobování teplem může trvat i několik hodin a nezastaví ho sádrokarton, který díky vysoké emisivitě 0,9 vyzáří 90 % tepelné vlny do podkroví. Tato vlna tepla pak bude „zpříjemňovat” spánek i mnoho hodin po západu Slunce. Jak z toho ven?

SUNFLEX® Contact PRO – účinné řešení

Když vložíme mezi krytinu a izolaci materiál, přesněji fólii, která dokáže odrazit více než 95 % dopadajícího sálavého tepla zpět do větrané vzduchové mezery, fólie pak pohltí jen necelých 5 % sálavého tepla, tzn. jen 46 W z 924 W dle výše uvedeného příkladu. Přesně tak pracuje termoreflexní difúzní membrána SUNFLEX® Contact PRO, která je tak velmi zdařilým nástupcem původní reflexní membrány SUNFLEX® Contact. Jaké jsou zásadní rozdíly obou fólií?

Nová verze PRO s gramáží přes 190 g/m2 je mnohem robustnější a odolnější než původní verze s plošnou hmotností 127 g/m2.

Nová verze PRO má laboratorně naměřenou hodnotu emisivity 0,05, takže dokáže odrazit 95 % sálání. Původní verze měla emisivitu 0,3 a odrážela pouhých 70 % sálání.

Nová verze PRO má ekvivalentní difúzní tloušťku Sd = 0,045 m, původní verze má hodnotu Sd = 0,1 m. To znamená, že nová verze propouští vodní páry dvakrát účinněji!

Novou verzi PRO lze aplikovat již při sklonu střechy 17°, původní verzi šlo realizovat pouze do bezpečného sklonu 22°.

K uvedeným parametrům ještě doplňme, že hodnoty emisivity, odolnosti proti pronikání vody a ekvivalentní difúzní tloušťky byly měřeny i po testech umělého stárnutí a zůstaly nezměněny!

Závěr

Parametry této reflexní difúzní fólie jsou zárukou nejen funkčnosti, ale i dlouhé životnosti. Zcela zásadní je pak fakt, že materiál této fólie dokáže svými reflexními schopnostmi udržet teplotu v obytném prostoru o 7 až 8 stupňů Celsia nižší, než při použití běžné podstřešní fólie!

Nová fólie SUNFLEX® Contact PRO si proto mezi materiály sloužícími k tepelné ochraně budov určitě zaslouží významnou pozici. Přitom nelze očekávat, že by se v blízké budoucnosti začalo zemské klima radikálně ochlazovat: zejména ne za situace stále čiřejšího ovzduší, prostého prachu, popílku a sazí průmyslového původu, které dříve snižovaly ohřívání zemského povrchu sluncem.

V tomto ohledu je pak nejrozumnější řešit problém slunečního přehřívání budov již při navrhování staveb a to s pomocí materiálů jako je SUNFLEX® Contact PRO, které nepohlcují sluneční ani tepelné záření a zůstávají v podstatě chladné.

Využití reflexních technologií v případě osluněných konstrukcí je také více než zajímavou motivací pro architekty, projektanty i investory.

Autor: Miroslav Spousta
Foto: Archiv firmy