SUNIZER – osvětlení moderního bydlení

Často se opakující chybou mnohých obchodních zástupců je, že při propagaci svých produktů nejsou schopni naplno vyzdvihnout jejich výhody a užitky, které tyto produkty zákazníkům přinášejí a soustředí se jen na masový prodej. Zapomínají přitom na to, že právě tyto výhody a užitky jsou důležitým faktorem při rozhodování zákazníků o koupi.

Jestli můžeme doporučit, tak se rozhodně nenechte dotlačit agresivním prodejcem k okamžité objednávce. Nechte si čas na rozmyšlenou, pozvěte si i zástupce jiných výrobců světlovodů, posbírejte co nejvíce informací a poté se teprve rozhodněte. Určitě také rozlišujte, jestli Vás navštíví opravdový stavební technik, který tomu rozumí po kompletní stavebně technické stránce nebo jen obchodní zástupce, který má jediný cíl, a to prodat cokoliv.

Princip a funkce

Funkce světlovodu SUNZER je založena na principu dopravy světla jak na velké vzdálenosti světlovodného tubusu pomocí mnohonásobných odrazů od vysoce reflexního povrchu, tak i mnohdy na vzdálenosti velice krátké. Na kvalitě materiálu použitého světlovodného tubusu velice záleží. Jde totiž o jednu z nejdůležitějších částí světlovodu, od které se odvíjí kvalita a množství přiváděného denního světla.

Světlovody SUNIZER využívají jen pevný světlovodný tubus se superreflexní vrstvou technického stříbra speciálně napařeného ve vakuu na AL plech s odrazivostí povrchu 98 %. V současné době jde o tubus takřka s nejkvalitnějším povrchem, který je odolný vůči všem druhům UV záření a se zárukou 25 let.

Nekonečně mnoho variant

Denní světlo se v tubusu odráží níže až do stropního difuzoru světlovodu. Zde se jedná o designovou záležitost. SUNIZER by měl ladit s celkovým konceptem stylu domu. Velikou výhodou světlovodu SUNIZER proto je, že každý stropní difuzor může být originál díky nepřebernému množství dekorativních krytů či zdobných rámečků. Stropní difuzory světlovodu Sunizer jsou navíc vyráběny ve dvou tvarových variantách. Klasický kruhový tvar už nikoho snad nepřekvapí, proto je možné mít světlovod i se čtvercovým stropním difuzorem, který tak může doplnit vzhled interiéru k jeho funkční i estetické dokonalosti.

Základem každého objektu je v dnešní době dokonalá tepelná izolace. Pro správnou funkčnost tepelné izolace se klade důraz na její provedení bez přerušení. V opačném případě by docházelo ke vzniku nežádoucích tepelných mostů.

Instalace

Při instalaci světlovodu musí být kladen důraz na jeho dokonalou parotěsnost především ve stropním difuzoru, aby nedocházelo k úniku par do tělesa světlovodu a tím nedošlo ke vzniku možného kondenzátu. Každý stropní difuzor světlovodu Sunizer již obsahuje integrované tepelně-izolační dvojsklo vsazené hlouběji do korpusu stropního difuzoru, tedy blíže tepelné izolační rovině stavby, což vede k eliminaci vzniku tepelného mostu.

Minimální tepelné ztráty

Navíc, díky tepelně-izolační vložce THERMIZER, se může světlovod SUNIZER pyšnit téměř dokonalými výsledky součinitele prostupu tepla. Použitím tohoto prvku lze splnit požadavky pasivních domů a zajistit tak zanedbatelné tepelné ztráty. Současně je tento prvek vzduchotěsný a parotěsný.

Využití světlovodu SUNIZER dnem nekončí. Díky možnosti integrovaného LED osvětlení ve stropním difuzoru je využití světlovodu teoreticky nepřetržité. Moderní LED osvětlení přidává celému systému světlovodu SUNIZER i na atraktivitě.

Dalo by se tedy říci, že světlovod SUNIZER je v některých případech nejen jedinou volbou prosvětlení, ale také prvkem, který uspokojí jakoukoliv potřebu denního i nočního osvětlení.

Autor: Bc. Lukáš Haas
Foto: Archiv firmy