Systémové komíny EKO

Systémové komíny EKO jsou na českém a slovenském trhu již od roku 2000. Na počátku se jednalo pouze o dva typy, a to o komínový systém EKO UNIVERSAL pro všechny typy spotřebičů, určený převážně pro rodinné domy a EKO TURBO, systém společných komínů s decentralizovaným zásobováním pro připojení plynových spotřebičů.

V současné době systémové komíny EKO využívají všech doposud dostupných technologií a materiálů pro konstrukci a výrobu systémových i individuálních komínů. Nevýhodou této snahy je značně rozsáhlý sortiment výrobků a systémových komínů, ve kterém se laik dnes již těžko orientuje.

Třísložkové systémy

Pro rodinné domy se nejčastěji používají třísložkové komínové systémy s komínovým průduchem opatřeným tepelnou izolací, umístěné v plášťové tvárnici z lehkého tepelněizolačního betonu. Umisťují se zpravidla uvnitř dispozice, pokud možno co nejblíže hřebeni u objektů se sedlovými střechami. Komíny mají zpravidla systém zadního větrání.

Pro nízkoenergetické a pasivní domy je možné tyto komíny použít také, je zde pouze speciálně zajištěn přívod vzduchu pro zadní větrání komínů z venkovního prostředí, stejně jak se provádí běžně pro krbové vložky nebo krby s přívodem primárního vzduchu pod rošt ohniště.

Systémové komíny EKO UNIVERSAL, EKO UNIVERSAL CERAMIC a EKO UNISTEEL se pro tyto účely zakládají na tzv. nosné desce průduchu, která svojí konstrukcí tvoří základ komínového průduchu a umožňuje přístup vzduchu do systému zadního větrání komína. Třísložkové zděné komíny se kompletují na stavbě zpravidla v průběhu hrubé stavby.

Komíny pro dodatečnou instalaci

Zpravidla pro dodatečnou instalaci komína, ale také jako záměr architekta, nebo dodatečnou změnu topného zdroje nebo jeho doplnění slouží nerezové fasádní komínové systémy EKO 300, EKO PEKO, EKO STAR. Na první pohled je většina fasádních třísložkových komínů podobná, laik může říci i stejná. Rozdíl nalezneme zpravidla uvnitř v podobě použitého materiálu komínového průduchu a to v druhu a tloušťce použitého tepelného izolantu.

Systémový komín EKO 300 – Pod tímto systémovým značením naleznete v podstatě ucelenou škálu třísložkových komínů s nerezovou komínovou vložkou (EKO300.4 – pro plynná a kapalná paliva s teplotou spalin do 250°C. EKO 300.3 a EKO300.38 – pro všechny druhy paliv. EKO300.5 a EKO300.58 – pro všechny druhy paliv se zesílenou tepelnou izolací pro tuhá paliva).

EKO 300 – fasádní třísložkový komín z nerezové oceli

EKO PEKO – systémový komín zaměřený na minimalizaci neúčinné výšky komína a určený prioritně pro plynná a kapalná paliva. EKO STAR – systémový komín určený pro tuhá paliva.

Systém čištění kominu EKO star

Sanace komínů

Firma EKO KOMÍNY, s.r.o. nezapomíná samozřejmě ani na komíny staré, které je zapotřebí opravit, zrekonstruovat nebo zrenovovat. Velice často se stává, že uživatel zakoupí starší nemovitost a je zapotřebí ji upravit dle jeho požadavků a představ. V nemalé míře se také dotýká systému vytápění a následně i komínových průduchů v objektu. Vzhledem ke změnám legislativy a požadavků spotřebičů moderních konstrukcí není možné využít stávajícího komína bez technických úprav. Pro tyto účely nabízí systémové komíny několik sanačních programů a výrobků: vložkování komínů, rekonstrukce nadstřešní části komína, frézování a vložkování uhýbaných komínů, vložkování průlezných komínů.

Flexibilní nerezové potrubí pro sanaci uhýbaného komína

Vložkování komínů

Pro potřeby vložkování komínů jsou k dispozici pevné potrubní díly z nerezového plechu v tloušťkách 0,6, 0,8 a 1,0 mm pro sanaci na plynná a kapalná paliva i na paliva pevná. Systém EKO 100 je kompletní sortiment včetně všech potřebných tvarových dílů, přestavitelných oblouků ze tří a čtyř segmentů pro připojení spotřebičů.

Pro komíny uhýbané jsou k dispozici komínové vložky v provedení EKO FLEX – EF vyrobená z nerezového plechu tl.0,4 mm pro pevná paliva a EKO FLEX GAS – EFG, vyrobená z plechu tl.0,3 mm pro paliva plynná a kapalná. Součástí systému jsou rovněž tvarovky sopouchu vybíracích a kontrolních dvířek.

Rekonstrukce nadstřešní části komína

Pro rekonstrukce nadstřešních částí komínů slouží systém EKO SAN, který umožňuje rekonstruovat komín jako celek, nebo pouze nadstřešní část jednoprůduchových a dvouprůduchových komínů.

Sanace nadstřešní části komína, tuhá paliva/plynový kondenzační kotel

Systémové komíny a sanace pro kondenzační spotřebiče

S vývojem spotřebičů paliv dochází také k vývoji nových materiálů a technologií. Pro kondenzační spotřebiče byly proto vyvinuty speciální polypropyleny se zvýšenou teplotní odolností a chemickou odolností kondenzátu spalin. V sortimentu společnosti naleznete jak pevné potrubní tak i flexibilní potrubí s kompletním sortimentem příslušenství.

Společnost EKO KOMÍNY, s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti komínové techniky, od navrhování a výpočtu spalinových cest, přes konstrukce a zkoušení komínových systémů, výrobu a distribuci certifikovaných komínových systémů až po dodávky komínů, frézování a vložkování komínů, sanace starých komínů, včetně rekonstrukce komínového tělesa až po zajištění revizních zpráv a protokolů o kontrole a čištění komínů.

Bližší informace o produktech a službách naleznete na našich internetových stránkách www.eko-kominy.cz.

Autor:
Foto: Archiv firmy