Technický vývoj a modernizace - hlavní cíle

Systémy lešenářského programu firmy RUX vstupují v souladu s tímto motem do nového tisíciletí s dalšími výrobky, které znamenají pro uživatele - lešenářské, stavební, průmyslové a údržbářské firmy obohacení nabízeného sortimentu RUX ve prospěch zhospodárnění jejich lešenářského provozu

Firma RUX, přední výrobce kompletního lešenářského systému, představuje jako žhavou novinku a nástupce dosavadní ocelové podlahy na světovém trhu novou ocelovou podlahu II. generace – profilovou ocelovou podlahu. Podle hesla „lepší překonává dobré“ zlepšuje nová podlaha podstatně dosavadní parametry své předchůdkyně. Výrazně byla zvýšena její únosnost – třímetrovou podlahu je možné zatížit hmotností až 300 kg na 1 m2 a podlahu o délce 2,5 m dokonce 600 kg na 1 m2.
Inženýrům firmy RUX se podařilo konstrukcí speciálního průřezu profilu podlahy o celých 35 % snížit potřebu skladovacího a přepravního prostoru. Zároveň se ještě nadto podařilo snížit vlastní hmotnost podlahy o několik procent. Profil podlahy je zcela uzavřen, takže nemůže docházet k usazování materiálu v záhybech např. při tryskovém pískování.
Podlahu lze využívat též pro záchytné konstrukce – byly úspěšně absolvovány pokusy s pádem 100 kg koule ze 3,5 m výšky.
Firma RUX již minulý rok představila novou podpěru VS 500, s nosností až 50 tun, vhodnou pro montáž podpěrných konstrukcí. Podpěra výrazně přispívá k úspoře nasazovaného materiálu při konstrukci bednění a podpěrných skruží. Snadnou a rychlou montáž podpěry libovolné, požadované délky umožňují skladebné prvky v rozmezí od 125 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm až do 2000 mm. Nově byly do programu zařazeny konstrukční díly jako integrované snižovací klíny k bezproblémovému uvolnění a demontáži podpěr v horizontále, zavětrovací závěsy na ocelové nosníky a v neposlední řadě i systém k posuvu demontovaných ocelových profilů mimo podepřenou konstrukci.
Podpěry se dají díky přivařeným miskám spojovat příčníky modulového systému RUX VARIANT či vytvářet na nich díky snadnému připojení konzol pracovní plošiny bez nutnosti náročné montáže přídavných lešení při klasické stavbě podpěrných lešení.
Mezi další novinky, které na trh uvádí komplexní program lešení RUX, patří bezpečnostní montážní sloupky zábradlí, které je možné využívat v nejvyšším patře montáže pro jakýkoliv systém rámových či klasických lešení.
Široká nabídka prvků systému rámového lešení RUX-SUPER a zejména modulového systému RUX-VARIANT řeší při stavbě fasádních lešení a prostorových konstrukcí každý úkol, se kterým se v praxi setká odborný uživatel. Dokladem toho je přísně sledovaná konstrukce systému RUX VARIANT na velmi členité fasádě mohutného dómu Sv. Petra ve Vatikánu (viz obrázky).
Nabídku firmy RUX doplňuje bohaté příslušenství hliníkové či ocelové příhradové nosníky, spojovací materiál, lávky, podestové schodišťové věže, záchytné, ochranné konstrukce, konzolové závěsné lešení, střešní bezestupňovité nosníky Vario na sedlové střechy, značící, srovnávací a jiné stroje, kvalitní sítě a plachty vysoké životnosti s možností neprodyšného uzavření stavby díky hliníkovým lištám pro nasouvání plachet s lemem, výtahy vrátky atp.
Výrobky firmy RUX najdete na stránkách Internetu http://www.rux.cz a můžete komunikovat i dialogem na e-mailové adrese - mbox@rux.cz.
Služby společnosti RUX ČR s.r.o. zahrnují prodej, pronájem, technickou podporu, školení a financování.

Autor: JUDr. Jiří Jiříček
Foto: -