Tiché bydlení i v bytových domech aneb zdicí cihelné bloky s integrovanou zvukovou izolací

Na trhu se objevil materiál, s jehož pomocí lze velmi rychle – technikou přesného jednovrstvého zdění – stavět výjimečně tiché místnosti nebo byty. Koncept tohoto zvukoizolačního řešení je velmi účinný a originální, jak je už zvykem u firmy HELUZ.

Pro dosažení inovace vyššího řádu,” sděluje veřejnosti řečená společnost na svých webových stranách, „je třeba se smířit s limitujícími vlastnostmi jednoho materiálu a sáhnout po kombinaci cihelného střepu s takovými materiály, které jsou pro danou oblast použití optimální a nejlépe vylepšují požadovaný parametr. Tak jako pro cihelné bloky FAMILY 2in1 určené pro obvodové zdivo nízkoenergetických a pasivních domů je pro své vynikající tepelněizolační vlastnosti jako integrovaný materiál používán expandovaný samozhášivý polystyren, tak pro akustické bloky HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ byla zvolena pro své rovněž vynikající akustické vlastnosti minerální vlna.

Obr. 1: Originální sendvičová struktura cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ znamenala skokové zlepšení akustických vlastnosti cihel.

Rychlé, přesné zdění akustických stěn

Zdění stěn se zvýšenými nároky na zvukovou izolaci pomocí tenkovrstvého PU lepidla (HELUZ pěny) bylo doposud tabu. To je teď ale prolomeno, a sice právě díky novému cihelnému bloku, který nese název cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ.

S touto cihlou je nyní už možné zhotovit dělicí stěny nejen mezi dvěma byty suchou technologií zdění při dosažení lepšího výkonu zvukové izolace oproti současně nabízeným AKU blokům, ale zároveň docílit úsporné šířky pouhých 21 cm.

Akustický výkon omítnuté stěny z cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ je 2,33 dB/cm, zatímco u dosud běžně používaného řešení pro omítnuté zdivo z cihel AKU šířky 25 cm je to jen 2,04 dB/cm. To představuje skokové zlepšení o celých 14 %! Při dosavadních inovacích výrobců AKU cihel docházelo ke zlepšením většinou jen v řádu desetin procent.

Obr. 2: Červeně jsou vykresleny mezibytové stěny a dále stěny, které oddělují chodbu od bytů a které je nyní možné řešit s lepší zvukovou nepropustností a s menší tloušťkou.

Přednosti nové akustické cihly

  1. Díky unikátnímu řešené je v jediném cihelném bloku dosaženo ekvivalentu chování dvojité konstrukce. Dochází tedy kromě výborné zvukové izolace zároveň k významné redukci přenosu konstrukčního hluku (např. eliminace zabouchnutí dvířek zavěšené skříňky na zdivu).
  2. Díky broušení jsou cihly kalibrované na výšku 249 mm a nevzniká problém ve výškovém modulu jako při současném zdění obvodového zdiva z broušených cihel a příček z nebroušených AKU cihel zděných na maltu.
  3. Nové akustické cihly jsou zároveň menší a lehčí, manipulace s nimi je tedy snadnější a statické zatížení stavby je menší. Protože HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ je tvořena dvěma 9 cm tvarovkami, tak úprava rozměrů cihel není žádný problém. Stačí běžné pracovní nástroje (např. úhlová bruska 230 mm, pila pro řezání cihel). Pro vazbu rohů jsou dodávány pomocné šablony, díky kterým je zhotovení rohu velmi přesné, jednoduché a zachovává veškeré akustické vlastnosti i v tomto důležitém konstrukčním detailu.
  4. Menší tloušťka stěny o 4 cm oproti tradičnímu řešení šetří zastavěnou plochu a tím umožňuje dosáhnout vyšší užitné plochy v rámci bytu. To ocení jak majitelé bytů, tak zejména investoři bytových domů, kteří získají na stejné zastavěné ploše více prodejných metrů užitné plochy.
  5. Významné jsou i výrazně – téměř dvakrát – lepší tepelněizolační vlastnosti stěny z cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ, než má tradiční řešení z AKU cihel. To přispívá ke zmenšení tepelné ztráty obývaného bytu sousedícího s přerušovaně obývaným bytem, a tedy k úsporám energie uživatelů vytápěných bytů.

Co to znamená v praxi? Jaká je reálná úspora, kterou HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ přináší?

  • 528 640 Kč
  • a 15 m2

na průměrné osmipodlažní budově při použití HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ oproti HELUZ AKU 25 MK. To vše:

  • při průměrné ceně 35 000 Kč/m2,
  • počítáno na reálném objektu o půdorysu podle obr. 2.

Závěr

Nová akustická cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ je nejen nový a pozoruhodně účinný koncept cihly určené k naplnění stále náročnějších zvukověizolačních vlastností budov. Možná je i začátkem nové éry stavební akustiky, která najde mnohem účinnější řešení protihlukové ochrany bytů a domů.

Přečtěte si také:

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy