Alternativou k těžké střeše je masivní strop oddělující půdní prostory

Trend současného stavění: ochrana proti přehřívání

V letošním roce, v němž byly přijaty nové tepelnětechnické normy, byl završen trend úsporného stavění. U většiny výrobců došlo v posledních letech ke zlepšení tepelněizolačních vlastností zdicích materiálů – jejich vlastnosti dosáhly maxima. Nyní je v otázce úspor pozornost zaměřena spíše na to, jaké jsou náklady na chlazení objektu. Řešení, jak tyto náklady snížit, představuje i masivní střecha.

Díky vysoké kvalitě stavebních materiálů není dnes problém stavby vytopit. Nově ale musíme hledat spíše způsoby, jak budovy chránit proti přehřívání. Instalují se například překlady se stínicí technikou (kvalitní systémy, jako tomu je třeba u Ytongu, s tím počítají a nabízejí možnosti včetně například žaluziového kastlíku). Další, velmi efektivní možností je těžká masivní střecha. Ta napomáhá řešit podstatnou otázku úsporného a kvalitního bydlení, kterou je akumulace tepla. Aby výkyvy teplot nebyly v průběhu dne (či ročního období) velké, doporučuje se mít v domě těžkou hmotu, která rozdíly vyrovnává. Proto byla výrobcem systému Ytong vyvinuta střecha Ytong Komfort, jež zabraňuje únikům tepla a zároveň chrání podkroví proti přehřívání.

Montáž těžké střechy Ytong zvládnou i lidé stavějící svépomocí. Dvojice zručných pracovníků ji zhotoví během tří dnů

Masivní střecha pohledem majitele, technika a projektanta

Rodinný dům nedaleko Prahy je celý postaven ze systému Ytong formou jednovrstvého zdění bez zateplování. Uplatnila se zde „vlajková loď” výrobce, tvárnice Ytong Lambda YQ, která vyniká tepelněizolačními parametry. Majitelé se ale rozhodli jít v celkové kvalitě stavby ještě o krok dál a rozhodli se pro použití masivní střechy: „Ytong Komfort jsem zvolil již v projektu, a to ze dvou důvodů. Chtěli jsme, aby celý dům byl postaven z jednoho systému a eliminovali jsme tak možné chyby a rizika při napojení více materiálů. Druhým důvodem bylo, abychom díky masivnosti tohoto prvku zamezili zimnímu ochlazování a letnímu přehřívání interiéru, se kterým mám neblahé zkušenosti,” říká majitel.

Ing. Jan Tinka, technický poradce společnosti Xella, který poskytoval konzultace ze strany dodavatele střechy, doplňuje: „Základem byl typový projekt z portfolia společnosti G Servis, kde bylo možné díky půdorysu masivní střechu navrhnout. Výstavbu zvládli stejní zedníci, kteří zdili samotný dům i strop nad prvním nadzemním podlažím, provádění je tedy nenáročné.

Svůj pohled doplnil i projektant domu ze společnosti G Servis, Ing. Jaroslav Václavek: „Masivní střecha Ytong Komfort byla pro nás ve fázi projektu tohoto domu jedna z prvních. Proto jsme velmi ocenili, že nám výrobce stejně jako u stropních konstrukcí připravil kompletní kladecí plán na úrovni projektové dokumentace. Pak jsme mohli pouze doplnit nadstřešní souvrství a řešení vikýřových oken. Technicky skvěle se tak vyřešila obálka budovy a je zajištěna plná kompatibilita s obvodovou tvárnicí Ytong Lambda YQ, která nevyžaduje dodatečné zateplení fasády.

Střecha Ytong Komfort zajišťuje vysokou vzduchotěsnost střešní konstrukce, je tedy vhodná i pro pasivní či nízkoenergetickou výstavbu

Jednoduchá montáž je ověřena i u lidí stavějících svépomocí

Konstrukce Ytong Komfort se prosadila i u domů stavěných svépomocí, protože na rozdíl od dřevěných krovů nevyžaduje spoluúčast tesařů. Jednoduchou sedlovou střechu o ploše 100 m2 smontuje dvojice zručných pracovníků během tří dnů. Další nezanedbatelnou úsporu ve srovnání s „klasickým” krovem představuje fakt, že střecha Ytong Komfort nevyžaduje parozábranu. Tato citlivá součást konstrukcí střech je časově relativně náročná, a navíc vyžaduje precizní provedení.

Autor: Mgr. Dagmar Kneslová
Foto: archiv firmy Xella