Jak dimenzovat výkon krbu či kamen vzhledem k velikosti a typu stavby? Klíčovým parametrem je tepelná ztráta domu.

U výkonu krbu či kamen hraje hlavní roli tepelná ztráta domu. Zohledňovat se však často musí pouze zlomek její hodnoty

Vzrůstající obliba vytápění dřevem se i v letních měsících propisovala do rostoucí poptávky po krbových a kamnových systémech. Klíčovým parametrem jejich výběru bývá výkon, který by se měl odvíjet především od tepelné ztráty domu. Zásadní je však také velikost prostoru, jenž je vytápěn. Jen zřídkakdy jde totiž o celý dům. Jaký typ krbu či kamen zvolit do novostavby nebo rekreačního objektu? Jak se dopočítat odpovídající hodnoty tepelné ztráty domu? A proč akumulační krby aktuálně vytlačují teplovzdušná řešení? Odpovědi nabízí následující článek.

Kvůli nejistotě spojené s dodávkami ruského plynu i rostoucím cenám energií se lidé v posledních měsících při volbě způsobu vytápění domácnosti více zaměřují na dřevo. „Výrazně roste poptávka především po akumulačních krbech a kamnech a také teplovodních systémech, které vedle vytápění umožňují rovněž ohřev teplé vody,“ uvádí Petr Banasinski, jednatel společnosti Hoxter. Lidé se podle něho zaměřují zejména na nižší provozní náklady. „Při růstu cen plynu a elektřiny je dřevo ve srovnání s nimi jasně nejekonomičtějším zdrojem,“ doplňuje.

Finanční stránku je však třeba zohledňovat i při samotné koupi nového krbu či kamen. Jeden z parametrů, které cenu zařízení ovlivňují nejvíce, je výkon. Ten udává množství tepelné energie, jež je systém vytápění schopen za hodinu přenést do místnosti. Podle Banasinského je přitom potřeba zohledňovat výkon ve dvou rovinách.

Ke správnému výpočtu tepelné ztráty domu je potřeba znát řadu veličin – od velikosti podlahové plochy stavby přes tepelnou prostupnost oken až po typ zdiva.

Tou první je velikost a typ stavby či prostoru, kde má být zařízení využíváno. Podle toho je pak třeba stanovit potřebný výkon topidla. Na výkon je ale zapotřebí myslet i při samotném provozu. Čeští spotřebitelé mají tendenci k přetápění, jinými slovy – přikládají do krbů či kamen více paliva, než na kolik jsou tato zařízení dimenzována. Tím nejenže snižují jejich životnost, ale ani si v interiéru nevytvářejí optimální tepelnou pohodu,“ říká Banasinski.

Zohledňování tepelné ztráty domu

Jak tedy dimenzovat výkon krbu či kamen vzhledem k velikosti a typu stavby? Klíčovým parametrem je v tomto směru tepelná ztráta domu. K jejímu správnému výpočtu je potřeba znát řadu veličin – od velikosti podlahové plochy stavby přes tepelnou prostupnost oken až po typ zdiva. Finální hodnota vyjadřuje, kolik objekt ztratí tepla větráním a prostupem stavebními konstrukcemi za jednu hodinu. Ve finále je tak tento parametr hlavním indikátorem toho, kolik tepla je potřeba za stejnou dobu do domu přivést.

V posledních měsících výrazně roste poptávka po akumulačních krbech a kamnech.

Záleží tedy nejen na stáří samotné stavby, ale například i na kvalitě těsnění oken či dveří, které jsou z hlediska tepelných ztrát nejrizikovější. „Prakticky všechny dnešní novostavby mají tepelnou ztrátu pod deset kilowattů. Zároveň je potřeba zohlednit, že tento parametr je určován pro teplotní extrém od minus osmnácti do minus deseti stupňů Celsia. Venkovní teploty v topných dnech bývají zpravidla významně vyšší, pro teploty od dvou do čtyř stupňů je tak tepelná ztráta objektu přibližně poloviční,“ upřesňuje Petr Banasinski a dodává, že krbové i kamnové systémy slouží zpravidla k přitápění pouze části domu. Reálné ztráty, které musejí vykrýt, jsou tak z hlediska výkonu ještě nižší.

I vzhledem k této skutečnosti vytlačují nyní akumulační krby dříve hojně využívané teplovzdušné varianty. Obě řešení jsou si vzhledově velmi podobná, akumulační krby však pracují s nižším výkonem. Tepelnou energii akumulují pomocí vhodně zvolených materiálů a sálavým způsobem ji přenášejí do místnosti,“ říká jednatel společnosti Hoxter. Tato varianta je tak z hlediska přitápění ideální právě do novostaveb či pasivních domů.

Čeští spotřebitelé mají tendenci k přetápění a do krbů či kamen často přikládají více paliva, než na kolik jsou tato zařízení dimenzována.

Uplatnění teplovzdušných krbů ve špatně izolovaných stavbách

Naopak u starších či špatně tepelně zaizolovaných domácností může být vhodným řešením již zmíněný teplovzdušný krb. „Jeho hodinový výkon je mnohem vyšší, leckdy až několikanásobně, než tepelná potřeba prakticky libovolné novostavby. Existují však případy, kdy je teplovzdušný systém vhodným řešením – například v rekreačních objektech,“ doplňuje. Právě tyto stavby bývají v období topné sezony neobývané, a tedy prochladlé, a proto může vyšší výkon teplovzdušného krbu spolu s jeho schopností předat do prostoru velké množství tepelné energie velmi rychle zajistit vytopení takového objektu.

Podobná pravidla jako u akumulačních krbů platí i u krbových kamen. Jejich spalovací komora je konstruována jako relativně malá, aby byl výkon kamen omezen a zbytečně nepřetápěl interiér. I toto řešení je tak uzpůsobeno především pro modernější stavby a domácnosti s malými tepelnými ztrátami.

Autor: kolektiv autorů 1)
Foto: archiv HOXTER

1) redakčně upraveno